Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.05.12
1915 8 Друкувати

Ответы на актуальные вопросы участников семинара проведенного АПНУ. Налог на прибыль

   Відповідно до перехідних положень ПКУ при визначенні податкової різниці по основних засобах не враховуються результати щорічної переоцінки основних фондів, проведеної після 01.01.2010р. Чи означає це, що результати проведеної в лютому 2010 р. переоцінки станом на 01.01.2010р. не враховуються при визначенні податкової різниці?
   
   Проведена в лютому 2010 р. переоцінка основних засобів за правилами бухгалтерського обліку не враховується при визначені залишкової балансової вартості об’єкту станом на 01.04.2011 року, переоцінки проведені до 01.01.2010р. – враховуються.
   
   Товариством за результатами роботи 2009 року не зроблено розподіл прибутку, не нараховані та не сплачені в бюджет авансові внески з дивідендів. Податковою перевіркою в 2011 р. складено акт та донараховано цей платіж до бюджету (згідно податкового повідомлення-рішення). Чи вправі товариство відобразити цю суму в декларації з податку на прибуток, зменшивши нараховану суму податку 2011 року, якщо така сума сплачена в бюджет згідно податкового повідомлення-рішення?
   
   Відповідно до пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 ПКУ обов’язок сплатити авансовий внесок до бюджету при виплаті дивідендів виникає до/або одночасно з фактичною виплатою дивідендів.
   
   Якщо фактичної виплати дивідендів не було, то обов’язок сплатити авансовий внесок ще не виникав.
   
   Якщо податковою перевіркою в 2011 р. донараховано дивіденди, наприклад – частину чистого прибутку, і підприємство сплатило цю частину чистого прибутку до бюджету, то в тому звітному періоді, коли сплачено авансовий внесок з цих дивідендів, підприємство вправі в декларації з податку на прибуток зменшивши свої зобов’язання на цей авансовий внесок.
   
   Якщо авансовий внесок підприємством не сплачений до бюджету, то в декларації з податку на прибуток він не відображається.
   
   Підприємство займається оптовою торгівлею, продукція продається як за готівку, так і в безготівковій формі. Вся продукція відвантажується зі складу. Оформлено торговий патент на оптово-роздрібну торгівлю зі складу. Чи потрібно в декларації з прибутку відображати окремо доходи і витрати від торгівлі за готівку, а окремо – від торгівлі за безготівковим розрахунком, тобто вести окремий облік?
   
   Пунктом 152.2 ст. 152 ПКУ визначено, що платник податку, який провадить діяльність, що підлягає патентуванню, зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності.
   
   Торгівля за готівку патентується, а торгівля за безготівковим розрахунком — ні.
   
   Тому, в декларації з прибутку потрібно окремо відображати доходи і витрати від торгівлі за готівку, а окремо – від торгівлі за безготівковим розрахунком, оскільки податковий облік передбачає визнання окремого фінансового результату від діяльності, що підлягає патентуванню.
   
   Чи зобов’язані неприбуткові (профспілкові) організації подавати за 2011 рік до звіту і фінансовий звіт?
   
   Відповідно до статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.
   
   Відповідно до статті 46.2 ПКУ, платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Оскільки, неприбуткові організації мають статус платників податку на прибуток, а звіт про фінансові результати – статус декларації, неприбуткові організації подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Як правильно виправити самостійно виявлену помилку в листопаді 2011 року, допущену за результатами діяльності в ІІ кварталі 2011 року. Чи потрібно взагалі подавати уточнюючу декларацію, чи виправляти в звітній декларації, зважаючи на те що декларація з податку на прибуток подається з наростаючим підсумком?
   
   Відповідно до п.50.1 ст. 50 ПКУ, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, — 1095 днів) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
   
   Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
   
   а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
   
   б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.
   
   Зверніть увагу, що якщо виправлення помилок здійснюється у звітній декларації з податку на прибуток за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то до декларації подається додаток ВП, в якому платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнює їх з відповідними рядками декларації, яка уточнюється. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу із додатка ВП переноситься до ІІ частини декларації “Самостійне виправлення помилок”.
   
   Якщо ж виправлення проводиться в уточнюючій податковій декларації, то додаток ВП до декларації не заповнюється, а правильні значення доходів, витрат, об’єкта оподаткування, податку на прибуток зазначаються в такій декларації. На підставі порівняння податкового зобов’язання такої декларації та декларації, яка уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу, які відображаються у частині “Самостійне виправлення помилок”.
   
   При поданні декларації з податку на прибуток підприємств за 2011 рік потрібно подати фінансову звітність. Підприємство до статистики подає фінансовий звіт суб’єкта підприємницької діяльності. Чи потрібно підприємству ще додатково для податкової робити звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, звіт за сегментами для подачі звітності з податку на прибуток, якщо така бухгалтерська звітність до органу статистики не подається?
   
   Якщо підприємство є суб’єктом малого підприємництва, або отримало право на податкові канікули (п. 154.6 ПКУ), воно цілком законно не подає повний пакет фінансової звітності, а лише ту, що передбачена в ПСБО 25 (як в орган статистики, так і в податкову).
   
   Якщо ж підприємство не потрапило до вищезазначених категорій, подається повний пакет фінансової звітності (Ф-1 — Ф-5) як до органу статистики, так і до податкової інспекції.
   
   Підприємство створене у ІІ-му кварталі 2011р. З якого звітного періоду підприємству слід нараховувати амортизацію?
   
   Амортизація об'єкта основних засобів нараховується помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації, це зазначено в п. 146.2 ст. 146 ПКУ.
   
   Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, передбачених п. 145.1 ст. 145 ПКУ.
   
   Тобто, якщо підприємство створено у ІІ-му кварталі 2011р. потрібно визначити, коли підприємство згідно своїх документів ввело об'єкт основних засобів в експлуатацію та нараховувати амортизацію з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію.
   
   Телерадіокомпанія закуповує фільми у організації – платника єдиного податку. Операція кваліфікується як придбання роялті. Чи є обмеження по включенню до витрат?
   
   Згідно п.140.1.2 ПКУ складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь юридичної особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV ПКУ.
   
   Отже, ПКУ обмежує склад витрат за роялті на користь осіб, які є платниками єдиного податку.
За матеріалами АППУ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Юлия
24.05.12 00:18

Очень своевременно статья вышла. Больше всего понравилось про отдельный учет в оптовой торговле. Пусть .... сами попробуют отделить расходы. С доходами то все ясно.

Відповісти
  • 11111
24.05.12 02:05

Юлии. Полностью с Вами согласна. Хоть бы кто-нибудь пример написал, как разделить расходы. Делаю в процентном отношении. Надеюсь чтоправильно.

Відповісти
  • Джаконда
24.05.12 02:43

Да, я тоже делаю в процентном соотношении, хоть-бы написали на примере , как все таки правильно .....

Відповісти
  • Лепесток
24.05.12 04:48

А как пример на счет дивидендов? Я так понимаю, что фирма не распределяла прибыль. На каком основании налоговики доначислили авансовые взносы по налогу на прибыль? Если не было начисления дивидендов, то о каких ав. взносах может идти речь? А начислять дивиденды или нет - это прерогатива самого предприятия ( ТОВ ), а не налоговиков.

Відповісти
  • Оксана
24.05.12 05:57

Стосовно неприбуткових організацій - ДПІ не приймає фінзвітність.

Відповісти
  • Светлана
24.05.12 07:05

Дивиденды могут доначислить только для Госучреждений

Відповісти
  • Светлана
24.05.12 07:08

По патентуемой деятельноститоже беру расхолы в процентом соотношении, только всегда возникает вопрос, сначала высчитываю долю патентуемого дохода в общем обороте , а потом этот процент применяю к расходам, либо надо считать расход/расход?? Но потом сама себя убеждаю, что без признания доходов не может быть и признания расходов.

Відповісти
  • 111
28.05.12 01:22

"...Якщо ж підприємство не потрапило до вищезазначених категорій, подається повний пакет фінансової звітності (Ф-1 — Ф-5) як до органу статистики, так і до податкової інспекції..." Подскажите у кого получилось сдать годовую форму №5 в налоговую, в медке ее нет в списке или я слепая?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам