Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


12.06.12
5788 10 Друкувати

Как определяется доход (выручка) в иностранной валюте у плательщика единого налога?

   Багато платників єдиного податку, як юридичних так і фізичних осіб, займаються експортом товарів чи послуг та отримують дохід в іноземній валюті. Порядок визнання доходу платника єдиного податку у податковому обліку сильно відрізняється від бухгалтерського, оскільки за загальним правилом, податковий дохід визнається за касовим методом, тобто при отриманні грошових коштів на рахунок або в касу.
   
   Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад регулюється статтею 292 Податкового кодексу. При цьому, для визначення доходу, отриманого в іноземній валюті, передбачений окремий пункт 292.5. На перший погляд, у єдиноподатників не повинно виникати ніяких питань, які стосуються порядку визначення доходу в іноземній валюті, але податкова служба, як завжди, «підливає масло у вогонь» своїми роз’ясненнями.
   
   На формування доходу платника єдиного податку, отриманого в іноземній валюті, в бухгалтерському та податковому обліку можуть впливати три наступні події:
   
   1.Отримання валюти на поточний рахунок.
   
   2.Перерахунок валюти по курсу НБУ на дату балансу (для юридичних осіб).
   
   3.Визнання доходу у разі позитивної різниці між курсом комерційного банку та курсом НБУ при продажу валюти (обміну її на гривню).
   
   Ці три моменти я постараюся розглянути нижче. Стаття більше стосується юридичних осіб, але платники єдиного податку фізичні особи – підприємці також можуть взяти з неї дещо корисне.
   
   Визначення доходу на дату отримання валюти на рахунок
   
   Відповідно до пункту 292.5 ПКУ, коли платник єдиного податку отримує дохід в іноземній валюті, його необхідно перерахувати за офіційним курсом НБУ на дату отримання такого доходу, тобто на дату зарахування валюти на поточний рахунок.
   
   Такий підхід цілком відповідає пункту 5 П(С)БО №21 «Вплив змін валютних курсів», згідно якого операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.
   
   Перерахунок валюти по курсу НБУ на дату балансу (для юридичних осіб)
   
   Згідно пункту 7 вищезгаданого П(С)БО №21 вартість іноземної валюти, яка є в розпорядженні підприємства, перераховується за офіційним курсом НБУ на дату балансу. Тобто, лежить собі валюта на рахунку, а тим часом, кожен день її вартість (згідно курсу НБУ) змінюється. Якщо на дату балансу курс НБУ буде більшим ніж на дату отримання грошових коштів на рахунок, то в бухгалтерському обліку виникне дохід від курсової різниці.
   
   Та чи треба включати бухгалтерський дохід від різниці валютних курсів на різні дати, до бази оподаткування єдиним податком? Податкова служба, як завжди, говорить – так, треба. Дохід від курсових різниць, на думку ДПСУ, включається до складу податкового доходу єдинника та підлягає оподаткування єдиним податком. При цьому, від’ємна курсова різниця не зменшує базу оподаткування єдиним податком. З текстом відповіді з Єдиної бази податкових знань з цього приводу можна ознайомитись на форумі.
   
   З такою позицією, як завжди, вкрай важко погодитись, оскільки вона повністю суперечить грошовій концепції визначення доходу платників єдиного податку, прописаній у пункті 292.1 Податкового кодексу та і взагалі всьому принципу спрощеної системи оподаткування. Фактично, гроші не надходять на рахунок, а просто лежать собі у банку. Тому, ніяких наслідків у податковому обліку платника єдиного податку виникати не може.
   
   Чи треба визначати дохід при продажу валюти (обміні на гривню)
   
   Наприклад. Платник єдиного податку отримав на рахунок іноземну валюту у рахунок оплати за раніше відвантажений товар, в сумі 1000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання 8,0 грн. за долар. 8,0*1000=8000грн., згідно з пунктом 292.5 ПКУ, було віднесено до складу доходу платника єдиного податку. Через деякий час єдиноподатник вирішив обміняти валюту на гривню. На дату обміну курс комерційного банку складає 8,10 грн. за долар. В результаті обміну з валютного рахунку списується іноземна валюта, а на гривневий рахунок отримується гривня на суму 8100 грн. Різниця між сумою доходу, яка була визнана на дату отримання валюти на рахунок, та сумою гривні, яка була отримана після продажу валюти, складає 8000-8100=100 грн.
   
   У бухгалтерському обліку платника єдиного податку виникає «інший операційний дохід» від позитивної різниці між комерційним курсом та балансовою вартістю валюти (за курсом НБУ) на суму 100 грн. Та чи включається цей дохід до бази оподаткування єдиним податком? Податкова служба вже також висловилась з цього приводу у Єдиній базі податкових знань. Якщо ДПСУ вважає доходом платника єдиного податку позитивну курсову різницю від перерахунку валюти на дату балансу, то про суму, яка фактично надходить на рахунок єдинника і говорити не треба – це дохід. Текст відповіді ви можете прочитати на форумі.
   
   Зараз я висловлю свою точку зору з цього приводу. Хто її не поділяє, того чекаю у коментарях з контраргументами. На мою думку, незважаючи на те, що цей випадок прямо не передбачений у статті 292 Податкового кодексу, ці 100 грн. є доходом платника єдиного податку. Спробую пояснити, чому я так вважаю.
   
   Із вступом в силу з початку 2012 року оновлених норм Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, законодавець значно розширив поняття доходу платника єдиного податку. На відміну від старого Указу №727, коли доходом єдинника була виручка від реалізації товарів чи послуг, яка надходить на рахунок або в касу, тепер доходом єдинника є дохід, отриманий протягом податкового періоду у готівковій або безготівковій формі. За своєю сутністю ці 100 грн. є доходом. Також, в даному випадку дотримується грошова концепція доходу, оскільки ці 100 грн., на відміну від перерахунку валюти на дату балансу, є абсолютно реальними грошима, які платник єдиного податку отримує на рахунок.
   
   Бухгалтерський та податковий облік валютних операцій у платника єдиного податку – юридичної особи
   
   З огляду на вищевикладене, операції отримання та продажу валюти відобразяться у бухгалтерському обліку платника єдиного податку наступним чином:
   
Дата Зміст операції Дт Кт Сума Дохід платника єдиного податку
14.03 Відвантажено товар іноземному покупцю. Курс НБУ 8,00. Визнано дохід у бухгалтерському обліку. 362 702 1000 дол -
8000 грн.
15.03 Отримано іноземну валюту на банківський рахунок у рахунок оплати за раніше відвантажений товар. Курс НБУ 8,01 312 362 1000дол 8010
8010грн.
15.03 У бухгалтерському обліку визнано дохід від позитивної курсової різниці 362 714 10 грн. -
31.03 Здійснено перерахунок валюти на рахунку на дату балансу. Дохід у бухгалтерському обліку. Курс НБУ 8,02. 1000*8,02=8020 грн. 8020-8010 (балансова вартість валюти станом на 15.03)=10 грн. 312 714 10 грн. -
2.04 Перераховано валюту комерційному банку для продажу (обміну на гривню). Курс НБУ 8,02. 334 або 314 312 8020 грн. -
2.04 Отримана на рахунок гривня від продажу валюти. Комерційний курс 8,10 311 334 або 314 8100 грн. 80 грн.
2.04 Відображена різниця між продажною вартістю (за комерційним курсом) та балансовою вартістю валюти (за курсом НБУ). 8100 – 8020 = 80 грн. 334 або 314 711 80 грн.
   
   Відображення доходу в іноземній валюті у книзі обліку доходів та витрат фізичної особи – підприємця
   
   У підприємців – платників єдиного податку все значно простіше. У ФОПів, на відміну від попереднього прикладу для юридичних осіб, буде лише дві операції:
   
   15.03 Отримана валютна виручка на рахунок 1000 доларів. Курс НБУ – 8,0 грн.
   20.03 Отримана гривня від обміну валюти. Курс комерційного банку 8,1 грн. 1000*8,1=8100 грн.
   
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Олена
12.06.12 22:19

ЦЕ все не погано, але ніхто і ніде не дає роз'яснень стосовно як відобразити дахід, якщо інвойс виставляли нерезиденту на оплату послуг наприклад 5000 долл., а при перерахунку банк кореспондент знімає комісії, і вже на рахунок ФОП на єдиному податку зараховуються кошти не 5000 долл., а 4950 дол. ЯК бути ??? Яку суму відображати у доходи 5000 чи 4950 ????

Відповісти
  • ЧП
12.06.12 22:31

Ну тогда предпринимателю сразу надо переходить на общую систему - ведь он, исходя из позиции автора, получает доход от вида деятельности, неразрешенного для ЕН - от продажи валюты. Я считаю, что разъяснение налоговиков противоречит пункту 292.5 НКУ, в котором четко указывается, как определять доход в валюте и по какому курсу. Учет курсовой разницы в данном случае применительно к упрощенной системе является нарушением НКУ со стороны налоговой. В том приказе, на который ссылаются налоговики в своем разъяснении, написано: "2. Норми Положення (стандарту) 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 } ФЛП на ЕН пока еще к юрлицам не относится, насколько я понимаю. И если в НК говорится, что сумма дохода определяется по курсу НБУ в день поступления валюты на счет, то именно эта сумма и должна считаться доходом, если идти по букве закона. Я понимаю, что ГНИ трактует все по-своему. Но ссылаясь на документ, даже не вникли в его суть. Ведь вопрос в базе знаний относится именно к ФЛП на ЕН, а не к юрикам.

Відповісти
  • ЧП
12.06.12 22:43

Для Олена: Если по закону, то Вы должны пересчитать 5000 долл по курсу НБУ на день поступления валюты на Ваш счет и считать эту сумму Вашим доходом. Ничего другого НКУ не предполагает. Но, как всегда, налоговики читают закон по-своему. Поэтому исходя из их позиций Вашим доходом будет большая из двух величин - либо сумма поступления по курсу НБУ, либо сумма, полученная простым умножением 5000 долл на курс реальной продажи. При этом никакие Ваши затраты и потери при отрицательной разнице в курсе их не интересуют. Т.е. по противозаконным нормам налоговиков Вам надо посчитать доход сначала по курсу НБУ на день поступления, и потом после продажи, если курсовая разница была положительной, добавить в доход еще дополнительную сумму, "полученную" от пересчета 5000 долл по курсу продажи. Даже если итоговый доход будет меньше суммы, определенной по нормам НКУ, Вы должны будете показать сумму больше, чем получите реально от продажи.

Відповісти
  • Лепесток
12.06.12 23:00

Все у нас какие-то однобокие законы: только положительные разницы - в доход, а вот уменьшить доход на отрицательную разницу - нет, нельзя!!! И о каких инвестициях может идти речь? Автор статьи высказал мнение, которое совпадает с моим ( при сегодняшнем налогообложении ). Мы это уже обсуждали несколько недель назад : т.е. в доход включаем сумму валюты по курсу НБУ на дату зачисления валюты + добавляем в доход положительную разницу от продажи валюты ( если она будет ).

Відповісти
  • Игорь
13.06.12 00:28

Для Олена: Несогласен с ЧП. Доход поступивший на счет Вам будет 4950долл, остальные 50 не то что вам на счет, но даже в ваш банк не поступали. А уж по какому курсу считать, тут вам решать. Правильнее - по курсу на дату зачисления валюты, безопаснее - по большему.

Відповісти
  • Сергей
13.06.12 01:18

С автором не согласен. Я ФОП. Работаю с нерезидентами много лет. Валюта за обслуживание поступает на счет почти каждый месяц. Я ее всю не продаю, а только часть на расходы и налоги. Как определить какую часть валюты я продаю в данный момент? Ту что получил например в 2008 году или вчера? Какая будет курсовая разница? У меня есть персональное разъяснение ДПСУ (письмо), полученное пару лет назад, где мне четко написали, что курсовой разницы у единщика быть не может. Четко определено, что доход считается по курсу НБУ на момент зачисления на мой счет. Других доходов(убытков) не возникает ни при каких обстоятельствах. В ЗУ 4014-17 тоже четко в п.292.5 и 292.6 прописан доход. Курсовая разница- это пассивный доход. В п.292.1 прописано, что ФО не включает в доход пассивные доходы. Правда дальше идет перечисление и курсовой разницы там нет. На мой взгляд это упущение. По логике не могут одни пассивные доходы включаться другие нет. Кроме того автор в примере курсовую разницу отнес в графу 2. Это неправильно. Если следовать логике автора, то этого вида деятельности в свидетельстве у плательщика нет и показывать его нужно в 8 графе и платить 15% налога.

Відповісти
  • ZELENEC
13.06.12 01:54

ДЛЯ ОЛЕНИ я завжди включаю суму в Інвойсі, і по найбільшому курсу(якщо більший НБУ, то по НБУ, якщо більший на біржі, значить по ньому) в основному різниця не дуже велика. ХАЙ ВДАВЛЯТЬСЯ!!!

Відповісти
  • ЧП
13.06.12 04:50

Для ZELENEC - согласен с Вами на все 100%. Поступаю так же и жду, когда же они наконец вдавляться :) Действительно разницы копейки, только головняка больше. Для Игорь: Я же написал - на счет поступили 5000 дол. Именно эта сумма и должна пересчитываться по курсу. Какой - решать самим. То ли по законному курсу НБУ на день поступления средств, то ли по незаконному курсу, устанавливаемому ГНИ (с учетом курсовой разницы).

Відповісти
  • Мурка13
13.06.12 10:06

Согласна с Сергеем. Курсовые разницы не являются доходом в денежной форме. ИМХО, они не должны учитываться при определении базы для ЕН. А насчет ЕБНЗ, так ей веры нет, уже столько консультаций отозвано, что не сосчитать.

Відповісти
  • Дима
14.06.12 06:16

ZELENEC Вот пока вы так считаете свои доходы - они и не "вдавляться". По определению все подобные письма имеют прицелом - "они связываться не будут, заплатят каждый на 200 гривен больше". И пока вы платите - они борзеют и цифры с каждым годом меняют порядок. На крупных предприятиях лишнюю тысячу в квартал не заплатят в бюджет. А три из четырех норм, созданных в письмах, при проверке вообще не применяются. Большинство четвертых - отменяются еще при досудебном обжаловании акта.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам