Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


09.07.12
1447 0 Друкувати

Ответы на вопросы участников семинара проведенного АПНУ. Налог на доходы физических лиц

   Чи обкладаються ПДФО надбавки за вахтовий метод роботи?
   
   Пунктом 165.1 статті 165 Кодексу встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Надбавки за вахтовий метод роботи у вказаному переліку не зазначені.
   
   Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, до складу додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством.
   
   Отже, такі надбавки оподатковуються у складі заробітної плати працівника за загальними правилами.
   
   
   Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума допомоги, яка виплачується йому з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності?
   
   Пунктом 1 ст. 35 Закону України від 18 січня 2001 року N 2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків, які передбачені цим Законом. Відповідно до підпункту 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, які нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
   
   Враховуючи те, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати, то сума отриманої допомоги не є доходом від провадження господарської діяльності фізичної особи - підприємця, отже оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.
   
   У відповідності до підпункту 168.1.3 пункту 168.3 статті 168 ПКУ, якщо окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.
   
   Яка відповідальність передбачена для працівника за неподання звіту про використання коштів, виданих на відрядження?
   
   Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, форму та порядок складання якого затверджено наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. № 996, подається до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт (пп. 170.9.3 ПКУ).
   
   Відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ суми перевищення добових витрат понад норми, встановлені пп. 140.1.7, непідтверджені звітом у встановлений для подання авансового звіту термін в т. ч. суми добових, вважається доходом, отриманим платником податку від його працедавця як додаткове благо, та, відповідно, підлягає включенню до складу загального місячного оподатковуваного доходу.
   
   Податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого Кодексом строку, є особа, що видала таку суму(пп. 170.9.1 ПКУ).
   
   Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується роботодавцем за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу платника податку за відповідний місяць, а у разі недостатності суми доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати такого податку (абз. 3 пп. 170.9.1 ПКУ).
   
   Чи обкладається ПДФО вартість путівки, наданої роботодавцем за рахунок підприємства?
   
   Надання працівникам путівок за рахунок роботодавця може бути передбачене положеннями трудового або колективного договору.
   
   Пп. 2.3.4. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5 вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства визначає як виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі і відносить до фонду оплати праці.
   
   Відповідно,ПДФО нараховується нараховується як на заробітну плату.
   
   Вартість такої путівки також є об'єктом для нарахування і утримання ЄСВ
   
   Якщо ж забезпечення працівника путівкою не передбачено в колективному або трудовому договорі, вартість такої путівки вважається додатковим благом. Оскільки це дохід у не грошовій формі, то при розрахунку бази оподаткування застосовується «натуральний» коефіцієнт.
   
   Але у такому випадку ЄСВ на вартість путівки не нараховується.
   
   На підприємстві працюють двоє батьків трьох дітей (дітям 20, 16 та 5 років відповідно). При цьому 20-ти річна донька навчається в інституті на стаціонарі і є інвалідом 2-ї групи.
   Які соціальні пільги з ПДФО застосовувати до батьків даних дітей?
   Заробітна платня батька — 3 тис. грн.
   Зарплата матері — 2,5 тис. грн.

   
   Перш за все слід відмітити, що за доньку-інваліда батьки не зможуть скористатись пільгою, адже їй виповнилось 20 років, а згідно з пп. 169.3.3 п. 169.3 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а", "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку - до кінця року, на який припадає смерть.
   
   Тепер стосовно двох неповнолітніх дітей. Підпунктом 169.1.2 ПКУ (з урахуванням ч. 1 Розділу ХІХ Перехідних положень ПКУ) для платника податків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років передбачена ПСП у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року у розрахунку на кожну таку дитину(1 073 грн *50%*2=1 073 грн.).
   
   При цьому пп. 169.4.1 ПКУ встановлює обмеження, згідно з яким, правом на підвищену пільгу може скористатись лише один з батьків. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. Згідно з пп. 169.4.1 ПКУ, для отримання одним з батьків такої пільги, необхідно щоб його дохід не перевищував суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2012 році це 1500 грн. Оскільки дітей двоє, ця сума множиться на відповідну кількість дітей, тобто на два (абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ). Як наслідок зарплата, що дає право на пільгу дорівнює 3000 грн.,
   
   Отже у даному випадку правом на підвищену ПСП може скористатися як батько, так і мати, але, лише хтось один із них. До заплати іншого з батьків не може бути застосована звичайна ПСП згідно з пп. 169.1.1, оскільки заробітна плата перевищує 1500 грн..
   
   
   Як відображається у формі № 1ДФ нецільова матеріальна допомога разового характеру? Які первинні документи повинні бути оформлені?
   
   У формі № 1ДФ нецільова матеріальна допомога разового характеру відображається з ознакою доходу 169 “Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги)”.
   
   Стосовно документального оформлення матеріальної допомоги, то для її отримання працівник підприємства пише заяву, у якій просить надати йому таку допомогу. Якщо керівництво підприємства погоджується, оформлюється відповідний наказ керівника про видачу одноразової нецільової матеріальної допомоги.
   
   
   Як оподатковується допомога працівнику підприємства, яка надається готівкою на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів роботодавця в розмірі 100 000 грн.?
   
   Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Даним пунктом не передбачені обмеження щодо форми виплати та суми. Але у даній ситуації обов'язково повинні бути відповідні первинні документи медичних установ про необхідність проведення такому платнику податку конкретного лікування: зокрема, довідка, виписка з амбулаторних карт, рецепта, рахунок-фактура медичних установ, договір на медичне обстеження тощо
   
   Пп. "а" пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 ПКУ також передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку. У даному випадку при видачі особою іншою ніж роботодавець коштів готівкою пільга не застосовується.
   
   
   Якщо працівник підприємства, який утримує трьох дітей до 18 років, подає заяву на застосування ПСП, чи достатньо того, щоб він у заяві вказав, що його (її) дружина (чоловік) не користується ПСП із застосуванням ліміту помноженого на кількість дітей. Чи все ж потрібен документ, що підтверджує незастосування такої ПСП?
   
   Ні, документ, який підтверджує НЕ застосування ПСП одним з батьків для отримання пільги іншим не потрібен. Його в принципі і не існує як такого. Це підтвердили і податківці у Єдиній базі податкових знань (далі — ЄБПЗ), зазначивши наступне: “Відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей відображаються у заяві, яка надається платником податку роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги. При цьому, окремої форми заяви або довідки - підтвердження того, що чоловік або дружина не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей нормами ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не передбачено” (підрозділ 160.09.04 ЄБПЗ).
   
   Тому для отримання ПСП одному з батьків, який має двох і більше дітей достатньо надати:
   - заяву про застосування пільги;
   - копію свідоцтва про народження дітей, або документів, які підтверджують вік дітей, затверджених відповідними органами;
   - копію рішення органу опіки та піклування (якщо із заявою звертається опікун, або піклувальник).
   
   Працівнику підприємства в травні донарахували доплату за інтенсивність праці (згідно умов контракту) за квітень. У результаті загальний оподатковуваний дохід за травень перевищив 10 730 грн. Чи потрібно застосовувати в даному випадку ставку 17% до перевищення, чи донарахована сума вважаються доходом квітня?

   
   Відповідно до Статті 163 ПКУ об'єктом оподаткування ПДФО резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) та іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
   
   Згідно з пп. 164.1.2 Кодексу загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.
   
   Оскільки доплата була донарахована у травні, вона вважається доходом травня. І у випадку, якщо загальний місячний оподатковуваний дохід перевищив межу у 10 730 гривень. сума перевищення оподатковується за ставкою 17%.
За матеріалами АППУ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам