Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.08.12
1559 27 Друкувати

Очередной шаг К (от) налогоплательщикам(ов). Комментарий к Закону N 5083

   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   З дня прийняття ПКУ вже зроблено більше 30 кроків (тобто кодекс коригувався вже більше 30 разів) для покращення вітчизняної системи оподаткування. Але здається, що бажане покращення так і залишається омріяним, а внесені зміни більше стомлюють, ніж дають позитивний результат. Сьогодні до вашої уваги зміни до ПКУ, внесені Законом N 5083. Зауважте, що майже всі вони діють з 12 серпня 2012 року (крім деяких, які наберуть чинності з 19.11.2012 р. та 01.01.2013 р.).
   
   
Податок на прибуток

   
   З 12.08.2012 р.:
   
   1) зникли з ПКУ абз. 2 і 3 п. 152.3 ПКУ. Ця норма передбачала подання разом з декларацією з податку на прибуток переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку або простіше - додатка ОК до відповідної декларації. Тому, на нашу думку, вже подаючи декларацію з податку на прибуток підприємств за 9 місяців, про цей додаток можна буде забути (незважаючи на те, що додаток ОК був відмінений посеред кварталу);
   
   2) для тих, хто скористався правом на розстрочення минулорічних збитків протягом 2012 – 2015 рр. законодавець нарешті (!) прописав, що непогашена частина збитків після 2015 року підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах до повного погашення такого від’ємного значення (звичайно, якщо не придумають іншого механізму розстрочення...).
   
   З 01.01.2013 р.
   
   Радикально зміниться порядок сплати податку на прибуток. Перед тим, як розпочати аналіз норми, хочемо процитувати пана Олександра Клименка – першої особи ДПС. Ось що він сказав з цього приводу: "це загальноприйнята європейська практика, що дозволить зменшити кількість контактів представників бізнесу із податковою службою. Підкреслю, що авансові платежі не сплачуватимуть представники малого та середнього бізнесу, тобто платники податку, у яких доходи не перевищують 10 млн.грн., та новостворені підприємства". А далі, як ми вже звикли, розбираємося, що з цього вийшло.
   
   Для більшої доступності матеріалу, давайте введемо деякі умовні скорочення:
   
   - загальники - платники податку на прибуток ( крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн. (так звані, "малюки"));
   
   - новостворені - платники податку, які зареєстровані протягом звітного року;
   
   - інші платники – "малюки" (платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн. грн.) та неприбуткові установи (організації).
   

Групи платників

Порядок звітування

Порядок сплати

Загальники

Декларацію подають раз у рік

щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації

Новостворені

Вперше подають декларацію за результатами року, у якому підприємство стало платником податку на прибуток

сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) та не сплачують авансового внеску

Інші платники

Декларацію подають раз у рік

сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків

   
   ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ:
   
   1. Якщо загальник за підсумками І-го кварталу звітного року вийшов на нуль (або отримав збиток), то він МАЄ ПРАВО подати декларацію та фінансову звітність за І-й квартал. В такому разі платник податку:
   
   - у ІІ-IV кварталах звітного року авансових внесків не сплачує;
   
   - подає декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік.
   
   2. Загальник, який за підсумками минулого року вийшов на нуль або отримав збиток (звідси - не мав базового показника для визначення авансових внесків), а за підсумками І-го кварталу отримав прибуток, МАЄ ПОДАТИ податкову декларацію за перше півріччя, три квартали за звітний рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
   
   Порядок розрахунку АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ з податку на прибуток
   
   Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік. Вам все зрозуміло? Нам, відверто кажучи, - не дуже. Якщо відкинути ряд зауважень, то виходить, що 12-місячний період починатиметься березнем поточного року і закінчуватиметься лютим наступного року. Проте не зрозуміло, як визначати конкретну дату сплати авансового платежу.
   
   Крім того, в Перехідні положення ПКУ внесено норму, за якою у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку сплачують у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Що маємо, читаючи цю норму буквально? Виходить, що вона поширюється як на загальників, так і на "малюків" (які згідно з п. 57.1 ПКУ цього не мають роботи). До того ж, незрозуміло, як після таких проплат в подальшому сплачувати податок!
   
   Описаний порядок сплати податку на прибуток не дає можливості достеменно зрозуміти, як же на практиці його втілити. Нечіткість трактувань положень породжує ряд запитань, на які сподіваємося вже найближчим часом почути відповідь контролерів. Інша справа - навіщо такі зміни, якщо під кожне слово в ПКУ потрібне роз’яснення...
   
   
ПДВ

   
   З 12.08.2012 р.:
   
   1) доповнено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної. Ним став: " номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України" (п. 201.1 ПКУ доповнено новим підпунктом "ї");
   
   2) вводиться нульова ставка податку при постачанні послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+ (пп. "г" пп. 195.1.3 ПКУ). Тобто після внесених змін вартість пасажирського квитка на такі поїзди стане дешевшими на суму ПДВ, яку раніше сплачував пасажир при купівлі квитка;
   
   3) для великих платників податків з’явився ще один критерій задля отримання автоматичного бюджетного відшкодування з ПДВ – такий платник податків мав не декларувати від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року (пп. 200.19.8 ПКУ).
   
   
Податок на доходи фізосіб

   
   З 12.08.2012 р.:
   
   1) встановлено, що НЕ підлягають оподаткуванню податком суми коштів, виплачені роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення, якщо їх сума в межах такого вартісного інтервалу:
   
   а) не перевищує 15% нарахованої роботодавцем суми заробітної плати протягом кожного звітного місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління;
   
   б) не більше 5 розмірів мінімалки, у розрахунку за місяць за сукупністю вищезгаданих внесків (зміни до пп. "в" п. 164.2.16 ПКУ);
   
   2) прописується, що сума доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою 5% (пп. 170.11.1 ПКУ).
   
   
Єдиний податок

   
   Перейдемо до спрощеної системи, в ній теж з’явилися радикальні зміни, які ми втілили в таблицю. Так, з 12.08.2012 р. введено дві нових групи спрощенців:
   

Платник податку

Критерії єдиноподат-ників

Особливості діяльності

Основна ставка податку

Додаткова ставка податку

Звітний період та строки сплати

5 група (для фізосіб)

кількість найманих працівників - не більше 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку

7% від доходу - для платників ПДВ;

10% від доходу - для неплатників ПДВ

15%:

1) від суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

2) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

3) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Звітний період – квартал.

Строк сплати ЄП – протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації

6 група (для юросіб)

середньооблі-кова кількість працівників - не більше 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.

Подвійний розмір ставок (тобто 14% або 20% відповідно) встановлюється до:

1) суми перевищення обсягу доходу, який дає права застосовувати спрощену систему;

2) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

3) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

   
   
Органи ДПС

   
   В ПКУ з’явився перелік функцій, якими наділені органи ДПС (див. ст. 19¹ ПКУ). Але, на жаль, він не виключний. Згідно з пп. 191.1.38 ПКУ органи ДПС здійснюють інші функції, визначені законами України. Погодьтесь, в цій статті хотілося б бачити всі функції, якими наділені контролери, а не вишукувати їх в інших нормативно-правових актах.
   
   Крім того, в ПКУ тепер буде два окремих розділи, присвячені посадовим особам органів ДПС та податковій міліції (розділи XVIII1 та XVIII2 ).
   
   Не можемо не звернути вашу увагу на нові пункти 346.3 та 346.4 ПКУ. Вони регулюють відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі ДПС під час виконання нею службових обов’язків. Якщо інспектор, так би мовити, потрапить під гарячу руку бухгалтера (або іншої особи) , він отримає кругленьку суму компенсації. Невже випадки побою інспекторів останнім часом почастішали? Чи просто законодавці стали опікуватися здоров’ям наповнювачів казни?! Звертаємо увагу, що сума компенсації згодом буде стягнена з винуватця. Тож, до вашої уваги, чим може обернутися інцидент з перевіряючим:
   
   - у разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб (п. 346.3 ПКУ);
   
   - у разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб (п. 346.4 ПКУ).
   
   Тож, тримаймо себе у руках. Хоч з кожним новим податковим Законом це все важче й важче...
   
   ----------------------
   
   Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" (N 5083-VI від 05.07.2012 р.)
   
   Офіційне опублікування: "Голос України" N 147 від 11.08.2012 р.
   
   Дана набрання чинності: 12.08.2012 р. (крім деяких його норм).

   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
   
Рубрика:
Коментарі
 • Генриетта
26.08.12 22:42

Сколько же уже можно все менять? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Сколько из пустого кошелька в пустой не перекладывай ничего не изменится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пишут,пишут,пишут можно уже снимать фильм "Женщина и понты" (в роли Женщины - наши великие комбинаторы).

Відповісти
 • *****
26.08.12 22:45

...............................

Відповісти
 • ххххххх
26.08.12 23:38

Это уже не ново.. это просто подитожевание НК с 12.08.12 .............. - у разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб (п. 346.4 ПКУ) что же это могло значить? ментяра ударит свою ручку об дверь например, а вину скинут на жертву ????.................. В прочем как всегда... у нас ментовсская страна.

Відповісти
 • УПС
27.08.12 00:58

сума доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою 5% С 15% ПОНИИЗИЛИ ДО 5% ! ИНОСТРАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ ! ВО КАК! АЙ МОЛОДЦЫ!! ЯНУКОВИЧИ С АХМЕТОВЫМИ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ НЕ ЗАБЫЛИ. КТО Ж О НИХ ПОЗАБОТИТЬСЯ, КАК НИ ОНИ САМИ. МИРОЕДЫ НЕНАСЫТНЫЕ!!!

Відповісти
 • Наталья
27.08.12 01:01

Согласна с ХХХХХХ! Хотелось бы увидеть хоть одного проверяющего, побитого при проведении проверки, да об них никто мараться не будет! Если бы был хоть один прециндент, ДПА сразу бы голосила на всех уровнях и во всех СМИ. Не знаю ни одного такого случая, какие основания были принимать эти дополнения? Бояться уроды, перестраховываються! Правильно боитесь, бойтесь и дальше!!1!

Відповісти
 • Люба
27.08.12 01:16

раньше инцидентов не было, теперь -будут, есть как говориться повод спровоцировать или самому ушибиться

Відповісти
 • ГлБух
27.08.12 01:35

Наталье Лет 10-12 назад был случай в Одессе, когда доведенный до отчаяния предприниматель поджег себя в кабинете налоговой и забрал с собой 2-х "наехавших" на него молоденьких инспекторш. Трубили тогда во всю, мол, бизнес не хочет соблюдать законы и творит беспредел. А про то, что тот предприниматель предварительно отправил из кабинета других инспекторов и их посетителей мельком заметили только в одной далеко неналоговой газете. Видать, помнят и боятся, что предприниматели уже доведены до предела.

Відповісти
 • 111
27.08.12 01:45

Напочатку було понятно, що до 10млн. авансів не має а дальше нічого не поняла то загальники то інші ( малюки) і є аванси і нема авансів? Я Приване підприємство до 10 млн. буду я платити аванси чи ні?

Відповісти
 • Хома
27.08.12 01:52

Вскоре для для налогоплательщиков будет создан новый сервис. Когда устанете от изучения нововведений, можно позвонить. Приятній голос спросит: - Вас беспокоит новый Налоговый кодекс? Вы хотите об этом поговорить?. . .

Відповісти
 • 1
27.08.12 02:01

"Для більшої доступності матеріалу, давайте введемо деякі умовні скорочення:", а а давайте еще раскраски или в комиксах. бред какой-то

Відповісти
 • Kharkiv
27.08.12 02:04

по нанесению повреждений интересно получается. фактически двойная ответстенность - за нанесение телесных повреждений уже предусмотрена уголовная ответственность, а теперь еще и это

Відповісти
 • ББух
27.08.12 02:04

Це маразм, прописувати відшкодування заподіяння посадовій особі шкоди в Законі , що обраховує податки з працюючих А як же ЦКУ? Хто заплатить бухгалтерам за моральні втрати від дії ціх посадових осіб?

Відповісти
 • Веселый бух
27.08.12 02:11

111: За січень-лютий 2013 р. будете платити по 1/9 за декою за 9-ть місяців 2012р., а потім - не дуже ясно. Думаю, ще роз*яснять.

Відповісти
 • Бухи-Бухи
27.08.12 02:25

111 Будете, куда Вы денетесь... Сама декларация - нах никому не нужна! Главное - оплата ... И почаще!!! Цитата из таблицы для Загальникив: щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації

Відповісти
 • Бухи-Бухи
27.08.12 02:27

Такой подход может быть обусловлен осознанием неизбежности ухудшения доходов фирм в след. году... Потому и вводится помесячная оплата по итогам предыдущего года...

Відповісти
 • ББух
27.08.12 02:36

Такий підхід призведе до дроблення на підрозділи з об"ємом до 10 млн.

Відповісти
 • Мега
27.08.12 02:49

та назвали бы уже конкретную цифру, сколько с кого им надо,чтоб подавиться уже.... а то все бирюльки какие-то с декларациями. Многие тогда бы перестали питать последние иллюзии и позакрывались бы сейчас заблаговременно.А так только агония и нарастание долгов для убыточных фирм, ведь для многих расчетный аванс окажется неподъемным, а убыток показать не дадут.

Відповісти
 • ууууу......ууу
27.08.12 02:57

ххххххх, еще могут и спровоцирововать при проверке. Как-то, при проверке не нарыли ничего, так на следующий день высадился десант с области, написали что им вздумалось. а мы доказывали, что мы не крокодилы, и приходилось выхватывать документы из рук проверяющей. Вот и повод для них сообщить, что им нанесена травма.

Відповісти
 • ББух
27.08.12 03:18

Аванси - виконання плану і отримання фори для здійснення метаморфоз зі збитковими платниками.

Відповісти
 • Томик
27.08.12 05:16

..."легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових..." Круто, теперь инспектора собираются в кучки ( якобы свидетели есть) -пишут заяву на кого ли из бухгалтеров ( даже если нас там и не стояло) - и на Карибы - раны боевые зализывать. Три правила общения с налоговиками: 1. Ходить по трое! 2. приход и уход фиксируем под росьпись. 3. У всех включенные диктофоны и видеорегистраторы. Дожились

Відповісти
 • Аноним
27.08.12 05:23

А почему не напишут "Если руководящие лица предприятия получат моральный урон от несанкционированных действий налогового инспектора они получат от государства энную сумму денег................ и т.д. и т.п."

Відповісти
 • Бухи-Бухи
27.08.12 05:55

ББух Дробить нужно было вчера... Сейчас поздно пить Боржоми...

Відповісти
 • Так таки так
27.08.12 06:03

Да, здравствует Лукашенко в Украине! Дожились-дождались... То ли еще будет! ой-ой-ой!

Відповісти
 • Антилоп ГНИ
27.08.12 07:36

Спокойствие! Только спокойствие ! Это только начало крупных, практически ежедневных изменений в НК и связанных с ними тяжких телесных увечий. Не надо волноваться, берегите нервы .

Відповісти
 • Свет
27.08.12 08:04

Я не вижу разницы между "Загальниками" та "Іншими платниками" ????? Плательщики налога на прибыль, оборот меньше 10 млн. Только почему одни платят авансы а другие не платят????

Відповісти
 • Ната
29.08.12 03:49

Еще б в налоговую накладную умудрились бы добавить начисление зарплаты, прочие расходы-и тогда все на виду!

Відповісти
 • igorblin1
29.08.12 05:19

Ната! Ага, а еще справку от врача как приложение к ней, о том, что лицо, заполняющее НН еще не шизофреник, а так же добавить графы о состоянии семьи и средний семейный доход директора предприятия получающего налоговый кредит введя графу "ПОРУЧИТЕЛЬ" - а то мало ли эту НН снять придется.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам