Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.10.12
1942 12 Друкувати

Каким образом заполнять реестр выданных и полученных налоговых накладных, если от поставщика получена налоговая накладная, заполненная с нарушением установленного порядка, и налоговый кредит отражен в декларации по НДС с одновременной подачей жалобы на поставщика?

   Яким чином заповнювати реєстр виданих та отриманих податкових накладних, якщо від постачальника отримано податкову накладну, заповнену з порушенням встановленого порядку, і податковий кредит відображено в декларації з ПДВ з одночасним поданням скарги на постачальника?
   
   Відповідно до п. 201.15 ПКУ платник ПДВ веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку – продавця, який видав податкову накладну.
   
   Форма і порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (далі – Порядок № 1002).
   
   Згідно з п. 1 Порядку № 1002 реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних. Крім того, реєстр є основою для відображення зведених результатів обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість (п. 7 Порядку № 1002).
   
   У розділі II «отримані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг. До таких інших документів належать, в тому числі, товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинні документи, складені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 10 Порядку № 1002).
   
   Такими документами можуть бути, зокрема, видаткова накладна на отримання товару – у разі якщо першою подією є отримання товару; акт про надання послуг (виконання робіт) – якщо першою подією є отримання послуг (робіт); банківська виписка та/або платіжне доручення з відміткою банку на перерахування передоплати – якщо першою подією є перерахування коштів.
   
   У разі отримання податкової накладної, заповненої з порушенням встановленого порядку, та формування податкового кредиту відповідно до абз. 11 п. 201.10 ПКУ з поданням скарги на постачальника, реєстр виданих та отриманих податкових накладних заповнюється з такими особливостями:
   
   – у графі 1 проставляється номер запису (п. 11.1 Порядку № 1002);
   
   – у графі 2 вказується дата отримання документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.2 Порядку № 1002);
   
   – у графі 3 відображається дата виписки (складання) документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;
   
   – у графі 4 зазначається порядковий номер документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;
   
   – у графі 5 зазначається вид документа згідно з позначенням «ЗП», яке означає заяву платника ПДВ зі скаргою на постачальника та копії відповідного документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.4 Порядку № 1002). Варто звернути увагу на те, що незважаючи на наявність податкової накладної, хоч і заповненої з порушенням, у графі 5 слід зазначити саме «ЗП», а не «ПН», оскільки вид документа підкреслює, який саме документ підтверджує правомірність відображення податкового кредиту з ПДВ, яким в наведеному випадку є саме заява платника ПДВ зі скаргою на постачальника разом із первинним документом бухгалтерського обліку, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;
   
   – графи з 6 по 16 заповнюються в загальному порядку.
   
   Наведемо умовний приклад.
   
   Припустимо, підприємство «А» отримало від ТОВ «Б» товари за видатковою накладною від 12.09.2012 р. № 65 на загальну суму 120 тис. грн., в тому числі ПДВ – 20 тис. грн. Товари ще не оплачені. Була отримана також податкова накладна від 12.09.2012 р. № 78, але вона не зареєстрована протягом 15 днів в Єдиному реєстрі податкових накладних. Підприємство «А» включило суму ПДВ до податкового кредиту з поданням скарги на постачальника (додаток Д8 до декларації з ПДВ за вересень 2012 року).
   
   Оскільки у п. 201.10 ПКУ при порушеннях заповнення або реєстрації податкової накладної встановлюється необхідність подання первинного документа, що свідчить про отримання товару, то згідно з п. 11.1 – 11.3 Порядку № 1002 до реєстру вносимо дату і номер видаткової накладної. Відповідний рядок реєстру підприємства «А» виглядатиме наступним чином.
   
   Розділ II. Отримані податкові накладні
   

№ з/п 

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, ВМД, касовий чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв'язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу тощо 

Загальна сума, включаючи ПДВ 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів/послуг, включаючи одержання від нерезидента: 

дата отримання 

дата виписки 

порядковий номер 

вид документа 

постачальник 

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які: 

які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України 

найменування
(П. І. Б. – для фізичної особи – підприємця) 

індивідуальний податковий номер 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0 % 

звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

…  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

12.09.2012 

12.09.2012 

65 

ЗП 

ТОВ «Б» 

123456789012 

120000,00 

100000,00 

20000,00 

  

  

  

  

  

  

…  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
   Олег Коваль
    Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»
   
   Дата підготовки 10.10.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Kreont
18.10.12 23:31

КК Експерты, что-то вы долго собирались с разъяснениями, уже на сайте СТС есть новый порядок заполнения, хоть мониторьте такие изменения, а то статью написали 10.10.2012 и смысл она будет иметь только до выхода нового порядка: http://www.sts.gov.ua/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2012-rik/61860.html "Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення""

Відповісти
 • Олег
19.10.12 00:27

Kreont, коммент конечно уместен, но если будешь внимателен материал датирован 10.10.2012г., а размещение проекта нового документа про реестр на сайте ГНСУ появилось 18.10.2012г. да и пишутся материалы по конкретным ситуациям и по действующим документам.

Відповісти
 • Катя
19.10.12 01:06

Т.е. если налоговый кредит возникает по предоплате, но постащик выдал неправильно оформленную НН, то в 8 дод. вносим эту НН, а в реестр вносим реквизиты платежного поручения по предоплате?

Відповісти
 • Сижу и плачу
19.10.12 01:19

Это что же получается, те додатки№8 которые я подавала до выхода в свет сей инструкции и указывала в графе№4 номер незарегистрированной налоговой вместо номера платежки или товарной накладной, неправильные и с меня могут снять налоговый кредит? Или по этому поводу можно не переживать?Там конечно копейки, но все-равно неприятно.

Відповісти
 • Олег
19.10.12 01:23

Для "Сижу и плачу" это не инструкция, а пример отражения. ошибки реестра НН не являются ошибками декларации по НДС. Считаю, что из-за ошибок в реестре НК по НДС не имеют права снимать.

Відповісти
 • Сижу и плачу
19.10.12 01:34

Спасибо Олег, камень с души сняли

Відповісти
 • Катя
19.10.12 01:38

Подскажите, если подали дод.8, то уже можно не переживать по поводу отраженного налогового кредита, или к моменту проверки все-равно нужно добиться от поставщика исправленных НН?

Відповісти
 • Kreont
19.10.12 01:41

Олег, я только "за" инструкции что помогают, по стилю написания вобще нравится как есть написано, ибо понятно программисту :) Но обратите внимание на документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" №5083-17 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5083-17 что опубликован 11.08.2012, теперь считаем макс 3 месяца, то есть до 11.11.2012 буду внесены 100% измения и в реестр НН и в порядок заполнения ну и в сами НН. Так что ждем глобальных измений по данным вопросам, первая ласточка как раз проект что указал в 1-м посте :)

Відповісти
 • Ника.
19.10.12 07:26

Опять бред! Если так заполнять, то получится что в гр.4 будет стоять номер НН , а в гр 5 должен стоять документ, номер которого отражен в гр.4. А нам предлагают ставить туда ЗП. Где же были все раньше? Не в одном письме ГНСУ нет таких разъяснений. Олег Коваль проснулся и решил напоследок "сверкнуть умом". Стыдно, смеяться над несчастными бухгалтерами. Нас и так уже запутали, дальше некуда.

Відповісти
 • Аноним
19.10.12 11:52

никакой не бред. в реестр записываем реквизиты первичного документа. не НН.

Відповісти
 • Ирина-НЕОБХОДИМО ПРОСТО ЧИТАТЬ НКУ....
19.10.12 15:15

А я лично не записывала никогда № первичного документа, а всегда записывала № жалобы, которую я предоставляю вместе с первичными документами в ГНС для подтверждения своего НК. Раньше писала через дробь и № неправильной НН. Но потом решила, что это лишнее. В НКУ написано, что именно ЖАЛОБА дает право на НК, а первичные документы просто необходимо предоставить. А ведь в ГНС так просто документы не отдашь ибо они могут быть утеряны, поэтому пишу заявление-жалобу произвольно, в которой все описываю, прикладываю документы, и вперед, ну как раньше было до появления приложения № 8. Приложение 8 сдаю в электронном виде вместе с декой, а письмо-жалобу № которой ставлю в реестр отправляю почтой за 10 дней до сдачи деки вместе с первичкой. Ниже читаем НКУ. НКУ ст. 201.9 У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, ЯКА Є ПІДСТАВОЮ для включення сум податку до складу податкового кредиту.... ТАК, ЧТО ТОВАРИЩИ КОНСУЛЬТАНТЫ, ВЫ КОНСУЛЬТИРУЙТЕ, НЕ ТАК, КАК ВЫ ЭТО ВИДИТЕ, А ТАК, КАК ЭТО ПРОПИСАНО "ПРОФФЕСОРАМИ"...

Відповісти
 • Ирина-Кате
19.10.12 15:20

Катя, если приобретенный товар/услугу Вы используете или планируете использовать в хоз. деятельности и у Вас есть первичка (оплата или получение данного рода товаров/услуг), Вы эту первичку не забыли предоставить вовремя в ГНС (т.к. эта обязанность прописана в НКУ), тогда Вы спите спокойно, Ваша жалоба выстапит настоящим "щитом" и полностью "защитит" Ваш НК вместо правильной или отсутствующей НН :)

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам