Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


03.12.12
1122 0 Друкувати

Обобщающая налоговая консультация об обеспечении правомерного декларирования максимальных розничных цен на подакцизные товары (продукцию) и соблюдения субъектами хозяйствования норм НКУ

   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 30 листопада 2012 року N 1089
   
   Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб’єктами господарювання норм Податкового кодексу України


   
   Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:
   
   1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб’єктами господарювання норм Податкового кодексу України (додається).
   
   2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення наказу на веб-порталі ДПС України та у засобах масової інформації.
   
   3. Головам державних податкових служб в АР Крим, областях, містах Києві, Севастополі та Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС довести наказ до відома підпорядкованих органів ДПС.
   
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П.
   
   Голова
   
   О. В. Клименко
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ ДПС України
   30.11.2012 р. N 1089

   
   

Узагальнююча податкова консультація
   про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб’єктами господарювання норм Податкового кодексу України
   


   У консультації використовуються такі скорочення:
   
   Податковий кодекс України – Кодекс;
   
   Закон України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" – Закон N 481/95;
   
   форма Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затверджена спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1535/1027, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2011 р. за N 78/18816 – Декларація;
   
   порядок складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), затверджений спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1535/1027, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2011 р. за N 78/18816 – Порядок;
   
   форма Декларації акцизного податку, Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку, затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1030, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 р. за N 86/18824 – Декларація N 1030.
   
   Щодо термінів подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію).
   
   Статтею 220 Кодексу встановлено особливості обчислення податку за адвалерними ставками. Зокрема, встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукції) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.
   
   Декларація подається відповідному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
   
   У Декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.
   
   Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін.
   
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може відмовити у прийнятті Декларації лише у разі подання її пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін або невідповідності формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (пункт 220.5 статті 220 Кодексу).
   
   Зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, поданій виробником або імпортером відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.
   
   На сьогодні форму Декларації, Порядок затверджено спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.10.2010 р. N 1535/1027.
   
   Пунктами 2.1 та 2.3 розділу ІІ Порядку визначено, що Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення та запровадження максимальних роздрібних цін. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на зазначені у Декларації товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому Декларацію подано.
   
   Таким чином, зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць шляхом подання Декларації у будь-який день місяця, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку наступного місяця.
   
   Щодо нанесення максимальних роздрібних цін на упаковку.
   
   Пунктом 220.11 статті 220 Кодексу передбачено, що встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом із датою їх виробництва.
   
   Отже, нанесена на споживчу упаковку ціна та дата виробництва повинні відповідати максимальній роздрібній ціні, запровадженій у цей період виробництва.
   
   Щодо зазначення максимальних роздрібних цін у Декларації відповідно до власної назви підакцизного товару (продукції) та додаткової характеристики.
   
   Пунктом 3.3 розділу ІІІ Порядку передбачено, що у графі 4 "Власна назва підакцизного товару (продукції) з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)" вказується перелік підакцизних товарів (продукції), що виробляються виробником в Україні або імпортуються імпортером в Україну за їх власною назвою. Зокрема, підакцизний товар (продукція) з однією власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик, на яку встановлено різні максимальні роздрібні ціни, зазначається в окремому рядку.
   
   Пунктами 3 та 4 статті 11 Закону N 481/95 встановлено порядок маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні: на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу; на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці - найменування підприємства - виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет). Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики продукту.
   
   Характеристика продукту – це сукупність одного чи декількох властивостей продукту, що входять до його якісних показників та розглядаються до відповідних умов його створення чи споживання (у цьому випадку розглядаються сигарети, сигари, сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну та інші). Для кожного виду товару (продукції) є відповідний ДСТУ, який його характеризує.
   
   Отже, на товар (продукцію), який відрізняється від іншого кольором розривної стрічки, логотипом компанії на пачці або іншими відомостями, які не належать до характеристики товару (продукції), не може бути встановлено декілька максимальних роздрібних цін.
   
   Статтею 220 Кодексу визначені особливості обчислення акцизного податку за адвалерними ставками. Так, пунктом 220.1 статті 220 Кодексу передбачено, що встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.
   
   Крім того, обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками (п. 221.1 ст. 221 Кодексу).
   
   Таким чином, встановлення різних максимальних роздрібних цін на товар з однією власною назвою та однаковою інформацією щодо його характеристик впливає на суму акцизного податку на тютюнові вироби, обчислену одночасно за адвалорними та специфічними ставками податку, та призводить до маніпулювання (викривлення) платниками податків податковими зобов’язаннями з акцизного податку на тютюнові вироби.
   
   У разі встановлення в раніше поданій декларації помилок платник податку може скористатися правом, встановленим п. 50.1 Кодексу, щодо уточнення таких відомостей.
   
   Директор Департаменту
   оподаткування юридичних осіб
   
   Л. Г. Павелко
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам