Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.01.13
1403 29 Друкувати

Внесены изменения в обобщающие налоговые консультации по вопросам налогообложения налогом на прибыль

   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 21.12.2012 року N 1158
   
   Про внесення змін до узагальнюючих податкових консультацій з питань оподаткування податком на прибуток


   
   З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, наказую:
   
   1. Затвердити Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 N 575 (додаються).
   
   2. Затвердити Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 N 574 (додаються).
   
   3. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення наказу на веб-порталі ДПС України та у засобах масової інформації.
   
   4. Головам державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі, Окружної ДПС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.
   
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П.
   
   
   Голова
   О. В. Клименко
   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ ДПС України
   21.12.2012 N 1158

   
   
Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 N 575

   
   У зв'язку з набранням чинності з 12.08.2012 Законом України від 05.07.2012 N 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"
   
   в абзаці 17 слова та цифри "за 2010 податковий рік" замінити словами та цифрами "станом на 1 січня 2011 року";
   
   в абзаці 21 слова "не підлягає" замінити словом "підлягає" та доповнити словами "до повного погашення такого від'ємного значення";
   
   викласти у новій редакції відповідь на запитання 6: "така сума від'ємного значення враховується до повного її погашення".
   
   
   Директор Департаменту
   оподаткування юридичних осіб
   Л. Г. Павелко
   
   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ ДПС України
   21.12.2012 N 1158

   
   
Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 N 574

   
   Узагальнюючу податкову консультацію доповнити трьома абзацами такого змісту:
   
   "Запитання 9: За якою датою здійснювався розрахунок балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 по 01.07.2012?
   
   Відповідь: до внесених Законом України від 24 травня 2012 N 4834 - VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" змін термін "балансова вартість іноземної валюти" для оподаткування операцій з продажу іноземної валюти означав її вартість, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу.
   
   Враховуючи те, що Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено дати звітного балансу, датою розрахунку балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 по 01.07.2012 вважається дата звітного балансу, тобто останній день кварталу, що передував кварталу, в якому відбулась операція з продажу валюти, а саме: 31 березня 2011 року, 30 червня 2011 року,30 вересня 2011 року, 31 грудня 2011 року, 31 березня 2012 року".
   
   
   Директор Департаменту
   оподаткування юридичних осіб
   Л. Г. Павелко
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Irintes777
08.01.13 22:11

ГНСУ разъяснила порядок уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль ГНСУ утверждена обобщающая налоговая консультация относительно особенностей представления деклараций по налогу на прибыль и уплаты налога в 2013 году (приказ от 21.12.2012 г. № 1171), которая официально не обнародована и отсутствует на сайте ГНСУ, но размещена на сайте СГНИ по работе с крупными плательщиками в г. Донецке. В консультации сообщается, в частности, следующее. 1. Формы расчетов авансовых взносов к годовым декларациям утверждены приказом Минфина от 05.12.2012 г. № 1281. 2. Сроки уплаты авансовых взносов в течение января 2013 года – февраля 2014 года: – январь 2013 года – 18 января 2013 года; – февраль 2013 года – 20 февраля 2013 года; – март 2013 года – 29 марта 2013 года; – апрель 2013 года – 30 апреля 2013 года; – май 2013 – 30 мая 2013 года; – июнь 2013 года – 27 июня 2013 года; – июль 2013 года – 30 июля 2013 года; – август 2013 года – 30 августа 2013 года; – сентябрь 2013 года – 30 сентября 2013 года; – октябрь 2013 года – 30 октября 2013 года; – ноябрь 2013 года – 29 ноября 2013 года; – декабрь 2013 года – 30 декабря 2013 года; – январь 2014 года – 30 января 2014 года; – февраль 2014 года – 28 февраля 2014 года. Налоговое обязательство по налогу на прибыль, определенное плательщиком в налоговой декларации за 2013 год, подлежит уплате не позднее 11 марта 2014 года. 3. Декларация по налогу на прибыль за 2012 год подается не позднее 11 февраля 2013 года. Сумма определенных в годовой декларации обязательств уплачивается не позднее 19 февраля 2013 года. 4. Для определения дохода налогоплательщика, который должен уплачивать авансовые взносы, учитываются следующе показатели отчетности по налогу на прибыль: – для предприятий – строка 01 декларации № 1213 (для консолидированных структурных подразделений – декларации головного предприятия); – для банков – строка 01 декларации № 1683 (для консолидированных структурных подразделений – декларации головного банка); – для договоров о совместной деятельности – строка 01 декларации № 1352; – для страховщиков – сумма строк 01 и 05 декларации № 759 (для консолидированных структурных подразделений – декларации головного страховщика); – для постоянных представительств нерезидентов – строка 01 расчета № 115. 5. Для расчета 1/9 налога на прибыль с целью уплаты авансового взноса в январе – феврале 2013 года учитываются такие показатели налоговой отчетности за 9 месяцев 2012 года: – для предприятий – сумма строк 14 и 20 декларации № 1213; – для банков – сумма строк 15 и 18 декларации № 1683; – для договоров о совместной деятельности – строка 10 декларации № 1352; – для страховщиков – сумма строк 13 и 17 декларации № 97; – для консолидированных обособленных подразделений – сумма граф 6 и 9 строки 2 расчета № 36; – для постоянных представительств нерезидентов – строка 09 расчета № 115, составляемого на основании обособленного баланса, или строка 08 расчета № 115, составляемого органом налоговой службы. 6. Не должны уплачивать авансовые взносы такие плательщики налога на прибыль: – вновь зарегистрированные (прошедшие госрегистрацию и учтенные в органах налоговой службы в течение года, в котором предусмотрена уплата авансовых взносов); – зарегистрированные и учтенные в органах налоговой службы в течение IV квартала года, предшествующего отчетному; – производители сельскохозяйственной продукции (с доходом от продажи сельскохозяйственной продукции, произведенной на собственных или арендованных основных фондах, а также на давальческих условиях за предыдущий отчетный год, превышающим 50 % общей суммы дохода); – неприбыльные учреждения; – у которых налогооблагаемые доходы за последний годовой отчетный период не превышают 10 млн. грн.; – у которых за последний годовой отчетный период: налогооблагаемые доходы превышают 10 млн. грн., нет убытка, не начислялись налоговые обязательства, не было базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году. Плательщики, которые за последний годовой отчетный период: получили доходов на сумму более 10 млн. грн., не получали прибыль или получали убыток, и за I квартал следующего года получили прибыль, должны подавать декларации за первое полугодие, три квартала и год для начисления и уплаты налоговых обязательств. 7. Для созданного в III квартале 2012 года налогоплательщика с доходом за 2012 год свыше 10 млн. грн., декларация впервые подается за 2012 год, поэтому ему не нужно уплачивать авансовые взносы в январе – феврале 2013 года. Такой плательщик начиная с марта 2013 года уплачивает авансовые взносы, рассчитанные им в декларации за 2012 год. 8. Плательщики, у которых доходы в декларации за 9 месяцев 2012 года не превышают 10 млн. грн., не должны уплачивать авансовые взносы в размере 1/9 налога на прибыль, начисленного в отчетности за 9 месяцев 2012 года. Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН www.ligazakon.ua ГНСУ разъяснила порядок уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль (Новости, Издание "ВЕДОМОСТИ бухгалтера", от 09.01.2013, "ГНСУ разъяснила порядок уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль")

Відповісти
 • Бу-Бух
08.01.13 22:24

Irintes777, это мы уже читали http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=31024

Відповісти
 • Оля
08.01.13 22:28

Кто нибудь видел этот приказ Минфина от 05.12.2012 г. № 1281. Нигде не могу найти

Відповісти
 • Янина
08.01.13 22:55

Irintes777 спасибо большое))

Відповісти
 • Ольга
08.01.13 22:56

Колеги! Якщо хтось володіє текстом наказу Мінфіну № 1281 - розмістіть його тут, будь-ласка!

Відповісти
 • Сигитариус
08.01.13 23:57

нужно подождать:"С целью реализации изменений, внесенных Законом №5083, приказом Министерства финансов Украины от 05.12.12 №1281, который в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции Украины, утверждены изменения к формам налоговых деклараций. Форма декларации по налогу на прибыль, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 28.09.11 №1213, дополнена строками 33 и 34 для декларирования авансовых взносов по налогу на прибыль.2

Відповісти
 • Людмила 777
09.01.13 00:02

не поняла какой курс применять? Враховуючи те, що Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено дати звітного балансу, датою розрахунку балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 по 01.07.2012 вважається дата звітного балансу, тобто останній день кварталу, що передував кварталу, в якому відбулась операція з продажу валюти, а саме: 31 березня 2011 року, 30 червня 2011 року,30 вересня 2011 року, 31 грудня 2011 року, 31 березня 2012 року".

Відповісти
 • Старый бух
09.01.13 01:00

Ребята подскажите пожалуйста как мне поступить выдали две налоговые разным контрагентам с одинаковым номером как их в реестре сдавать, так и сдавать под одинаковыми номерами в додатке и в декларации этого не видно , Спасибо за помощь!

Відповісти
 • Мила
09.01.13 01:13

Предприятие образовалост в апреле 2012 года. за 9 месяцев біла прибыль. Как высчитать авансовый платеж за январь- февраль? Делить на 1/9 или 1/6 (т.к фирма работала 6 месяцев?

Відповісти
 • Ника
09.01.13 02:00

Значит, малыши точно не платят авансовых взносов в январе и феврале по 1/9 от Деки за 9 мес. 2012г.

Відповісти
 • Ин4а
09.01.13 02:05

Старому Буху - Если нет возможности сделать замену, то сдавайте с одинаковыми номерами. У меня была просто путаница в номерах (не по порядку), вопросы не задавали.

Відповісти
 • Инесса
09.01.13 02:07

Ника, еще не вечер! До 18 января могут и переиграть правила, внеся очередные изменения в свою "узагальнюючу"- ну очень денег хочется. Следите за новостями.

Відповісти
 • бух-бух
09.01.13 02:08

для "Старый бух" У Вас обязательства не снимут, а вот за налоговый кредит у ваших контрагентов... могут слететь. Номера отслеживаются по реестру?

Відповісти
 • Маруся
09.01.13 02:25

Старый бух,, если Ваши контрагенты укажут те же номера и даты, ошибка может быть выявлена только при проверке Вашей документации инспектором, если он будет это сверять.

Відповісти
 • бух-бух
09.01.13 02:34

Только с трудом привыкнешь к хорошей жизни, как сразу предлагают жить ещё лучше!!!

Відповісти
 • Еленушка
09.01.13 02:42

Скажите, пожалуйста, при сдаче декларации по прибыли одновременно нужно подавать в электр. виде финотчетность (баланс+ф.2 для малых) ? И нужно ли делать расчет курсовых разниц и отражать их в финотчетности? Это обязательно или нет? Спасибо

Відповісти
 • 1)
09.01.13 03:47

Еленушка - курсовые разницы в н/у считаются на основании б/у - поэтому в любом случае они у вас будут отражаться в фин. отчетности

Відповісти
 • Еленушка
09.01.13 05:07

1) А саму финотчетность нужно подавать в эл.виде в налоговую?

Відповісти
 • Инесса
09.01.13 06:23

Да, в срок до 09.02.13

Відповісти
 • ИринаМ
09.01.13 06:25

Еленушке, да, только фоому нада брать, как минимум с ОПЗ

Відповісти
 • Инесса
09.01.13 06:27

С одним десятичным знаком после запятой

Відповісти
 • кок
09.01.13 06:37

Сегодня звонили с налоговой и утверждали, что мне надо заплатить аванс на прибыль до 18 января 2013 г. и уже рассчитали сколько, хотя у меня доход 1,3 млн. за год, сказали следите за новостями, но пока я не собираюсь платить, да говорили если не заплатите, то ждите пеню.

Відповісти
 • Али
09.01.13 11:07

в нашей гЭнЕи говорят, что по базе всем прошли начисления аванса по лицевым счетам на январь, февраль, т.е. платить всем - иначе недоимка нарисуется начиная с 19.01.2013

Відповісти
 • я
09.01.13 12:34

Для АЛИ. Начмсления пройдут только 18 февраля 2013, т.к. програмное обеспечение не готово для этого расчета. Поэтому читайте внимательно, 1/9 как и 1/12 оплачивают только у кого доход составляет больше 10 млн. грн.

Відповісти
 • Лара
09.01.13 23:38

Сегодня общалась с налоговой, просили просто бросить авансом на прибыль. Спросила разъяснения по 10 млн, ответили, что обязательные авансы только у них и соответственно 9-ти и 12-месячные 10-ти милионники. т.е. по приказу1171, которого нет в базе данных гнс.

Відповісти
 • Люля
10.01.13 00:45

В нашій податковій сказали, що нам платити не треба, тому що по результатам 9 місяців 10 млн. не маємо. Але в 2013 році декларації здаємо по-квартально і платимо теж по-квартально. Хоча я була впевнена, що новація про одну лише річну декларацію стосується всіх платників. "И верь после этого людям" :-)

Відповісти
 • Катерина
10.01.13 02:21

Скажите пожалуйста авансовые платежи нужно платить на обычный счет по прибыли (обороты маленькие, но хочу перестраховаться) ? Или открыли новый счет? Спасибо

Відповісти
 • Люля
10.01.13 06:13

для Катерина Я интересовалась в нашей ДПИ в отделе учёта ( тоже хотела перестраховаться), но мне ответили, что они ещё сами не знают ни механизма уплаты, ни "призначення платежу", но сказали, что точно предоплата по налогу, которая осталась с 2012 года засчитываться как эти авансовые платежи не будет. всё равно нужно будет платить.

Відповісти
 • Еленушка
11.01.13 03:51

Я всера тоже позвонила в налоговую по поводу авансов. Они мне ответили, что 10-ти миллионники по-любому платят, а остальные пока под вопросом и что есть таки негаласное какое-то письмо, но они сами ждут и попросили позвонить в понедельник.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам