Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.02.13
6906 6 Друкувати

Интернет-реклама: что в учете рекламодателя

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Інтернет-реклама: що в обліку рекламодавця

Підприємство для збільшення продажів своєї продукції вирішило розмістити рекламу на інтернет-сайтах. Як відобразити в обліку такі витрати на оплату інтернет-реклами (за розміщення банерів, плату за просування сайту в пошукових системах, контекстну реклама тощо)? Що з ПДВ?

ВІДПОВІДЬ: Підприємство-рекламодавець1 отримує, а розповсюджувач2 надає послуги з інтернет-реклами… Нехай навіть і специфічної — «інтернетної», але ж таки реклами.

У нашій країні надання такої послуги документується традиційно актом приймання-передачі послуг. Установленої нормативними документами форми акту немає. Тому кожне підприємство, організація (рекламне агентство чи рекламодавець, або ж за погодженням між ними) розробляють форму акту самостійно. Так повелося, що зайвих паперів не буває, тому зазвичай до акту докладають Рrint Screenзображення реклами на моніторі. Наявність такої копії не обов’язкова, однак сама вона допоможе дати відповіді на «зайві» запитання податківців стосовно реальності надання даної рекламної послуги.

Під час надання послуг з інтернет-реклами можуть створюватися в тому числі й об’єкти авторського права. Наприклад, банери (картинка з текстом), статті (текст), рекламні слогани тощо. У разі якщо такі об’єкти передаються рекламодавцеві за авторським договором, їх слід обліковувати в бухгалтерському та податковому обліку як нематеріальні активи.

Такі об’єкти може виготовляти рекламодавець самостійно, і за наявності відповідного документального оформлення дані об’єкти також можна обліковувати як нематеріальні активи.

Однак на практиці оформлення подібних об’єктів авторськими договорами мало поширене. Здебільшого виготовлення таких об’єктів є окремою складовою комплексної послуги з інтернет-реклами за договором з надання послуг. Обліковувати їх як нематеріальні активи без укладення авторського договору підстав немає. Тому витрати на створення рекламних носіїв, на які до рекламодавця не переходять авторські права, обліковуються як отримані послуги, тобто як одна зі складових комплексної послуги інтернет-реклами.

Таким чином, ми розглядатимемо саме аспекти обліку отримання рекламних послуг.

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 19 П(С)БО 16 «Витрати», витрати на рекламу включаються до витрат на збут. Таким чином, рекламодавець відображає вартість отриманих послуг інтернет-реклами на рахунку 93 «Витрати на збут».

Податок на прибуток

Витрати платника податкурекламодавця на проведення реклами включаються в податкові витрати як збутові (абз. «г» пп. 138.10.3 Податкового кодексу України (далі — ПКУ)). Підтверджує це й пп. 140.1.5 ПКУ.

Зазначені витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ПКУ). Як правило, це період, у якому складено відповідний акт приймання-передачі послуг. Звісно ж, наявність первинного документа для відображення витратобов’язкова умова (п. 138.2 ПКУ).

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213, сума витрат, пов’язаних із виготовленням і розміщенням реклами на інтернет-сайтах, відображається у рядку 06.2 «Витрати на збут».

Далідекілька слів про «нерезидентську» рекламу.

Слід зважати на обмеження, передбачені для податкових витрат у разі придбання рекламних послуг у нерезидента.

Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному (пп. 139.1.13 ПКУ), не включають у податкові. Дане обмеження не стосується витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з п. 160.8 ПКУ.

Та пам’ятайте, якщо нерезидент має офшорний статус (п. 161.3 ПКУ), сума рекламних витрат узагалі не включається у податкові.

На додачу: якщо рекламні послуги надає нерезидент — на обрії податок на репатріацію за п. 160.7 ПКУ.

Нагадаємо!

За податком на репатріацію: резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Тобто не утримують, а нараховують «зверху» такий податок. Врятувати від цієї повинності може хіба що міжнародний договір з нерезидентом (п.   160.2, ст. 103 ПКУ).

ПДВ

Розглянемо два варіанти.

Варіант 1. Розповсюджувач реклами — резидент

Під час отримання рекламних послуг рекламодавецьплатник ПДВ вправі показати податковий кредит за умови:

  • наявності податкової накладної (п. 198.6 ПКУ);

  • рекламні послуги використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської операції рекламодавця (п. 198.3 ПКУ).

У разі якщо ж рекламодавецьне платник ПДВ, то податкового кредиту, зрозуміло, не буде. Та будучи платником податку на прибуток, суму вхідного ПДВ у вартості послуг він вправі віднести до податкових витрат (пп. 139.1.6 ПКУ ).

Приклад

Підприємство-рекламодавець замовило рекламному агентству виготовити й розмістити рекламний банер (реклама господарської діяльності підприємства) в мережі Інтернет. Сторони уклали договір з надання рекламних послуг. Однак авторський договір на передачу майнових авторських прав на банер сторони не укладали.

Окремої оплати за виготовлення банера сторони не встановлювали. Оплата передбачена за кількість показів банеру в мережі Інтернет. Акт наданих послуг сторони укладають щомісяця, залежно від кількості показів.

Оплата за перший місяць згідно з актом приймання-передачі — 720 грн, у т.ч. ПДВ — 120 грн.

Бухгалтерський та податковий облік у підприємства-рекламодавця розглянемо в таблиці.

Облік витрат на інтернет-рекламу в рекламодавця

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік

Сума, грн

Податковий облік, грн

Дт

Кт

Дохід

Витрати

1

Отримано за актом послуги інтернет-реклами

93

631

600

600

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної рекламного агентства

641

631

120

3

Оплачено рекламному агентству рекламні послуги

631

311

720

Варіант 2. Послуги інтернет-реклами надає нерезидент

Рекламні послуги є об’єктом оподаткування ПДВ, місце постачання яких розташоване на митній території України (абз. «б» п. 185.1, ст. 186 ПКУ).

Для рекламних послуг місцем постачання послуг вважається місце, у якому отримувач послуг (рекламодавець) зареєстрований як суб’єкт господарювання, або, в разі відсутності такого місця, місце постійного чи переважного його проживання (абз. «б» п. 186.3 ПКУ).

Податкові зобов’язання з ПДВ нараховує рекламодавець (резидент України) (п.п. 180.2, 180.3 ПКУ). Незалежно від того, чи є він платником ПДВ (п. 208.5 ПКУ).

База оподаткування визначається згідно з п. 190.2 ПКУ: договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків і зборів, за винятком ПДВ, який включається у ціну постачання. Така договірна вартість перераховується за курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань.

Дата виникнення податкових зобов’язань — перша з подій, відповідно до п. 187.8 ПКУ:

  • або дата списання коштів з банківського рахунка рекламодавця в оплату послуг;

  • або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом.

Причому якщо рекламодавець є платником ПДВ, він згідно з абз. «в» п. 198.1 ПКУ матиме право на податковий кредит за цією операцією. Відобразити його можна за датою сплати (нарахування) податкових зобов’язань із ПДВ, що були включені отримувачем таких послуг у податкову декларацію попереднього періоду (п. 198.2 ПКУ).

Олександр ЗОЛОТУХІН,

консультант із питань оподаткування
та бухгалтерського обліку
видання «Інтерактивна бухгалтерія»

1Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження (ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р.№ 270/96-ВР, далі — Закон про рекламу).

2 Розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюдження реклами (ст. 1 Закону про рекламу).

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Bhbyf
26.02.13 22:32

Отличная статья!Спасибо Бухгалтер 911!!!

Відповісти
  • бубух
26.02.13 22:41

Хорошо, о насущном НО... пример и проводки ПРИМИТИВ - это знает каждый. Предлагаю автору заменить пример на поинтереснее. Зачастую услуги интернет рекламы оплачиваются авансом за несколько месяцев вперед, а то и на год Вот это бы и рассмотрел, сч. 39 Расходы будущих периодов..... нужно - не нужно и т.п.

Відповісти
  • м
26.02.13 23:49

Вопрос более интересный и злободневный. Попадает ли реклама баннера и его изготовление под новую льготу НДС. Есть ли это изготовление и поставка программной продукции. Статья написана вчерашним языком законодательства 2012 года, на дворе 2013. Сейчас все кто занимается интернет-рекламой ломают над этим голову. Тем более, что в описании льготы почему-то есть ссылка на он-лайн сервисы. Аудиторы живите перспективой, давайте консультации на опережение законодательства.

Відповісти
  • Елена
27.02.13 00:48

М А при чем тут аудиторы? Не все, кто пишет статьи аудиторы. Но я хочу заступиться за статью. хорошая статья и грамотно написана. То. о чем вы задаете вопрос не имеет прямого отношения к теме статьи. НДС льгота не касается интернет-рекламы. а касается непосредственно изготовленя программного продукта. Если сначала надо подготовить программный продукт, то на его изготовление и будет льгота. Разделяйте вопросы

Відповісти
  • Дмитро
27.02.13 02:52

Вчора перевіряючий розглядая та обнюхуя мої договори на отримання рекламних послуг питає- а ось в договорі написано що ви як рекламодавець надаєте матеріали (текстові, аудіо, відео) рекламній агенції, а де документ підтверджуючий що ви надавали ці матеріали? Такой вже х...ею маються, у мене і роздруківки принтскрінів і буклети, і відеоряд ТВ програм, і фото банерів на стадіоні, і аудіо трафік реклами коментаторів на стадіонах, а воно падло хоче бачити як же це я передавав ці матеріали виконавцю. Піддастали вже своїм тупізмом.

Відповісти
  • Людмила 777
28.02.13 10:32

Хочется вступиться за аудиторов и консультантов. Иногда читаешь комментарии после статьи и создается такое впечатление, что лучше бы ни аудиторы ни консультанты вообще ничего не печатали и тогда комментаторам нечего будет хаять. Не все статьи могут быть интересны широкому кругу людей. Есть люди, которые прочитав статью найдут для себя что-то новое, а для тех кто осведомлен, может не стоит писать такие комментарии типа "устаревшая статья" или "написана не практиком" или еще что-то подобное.... Не стоит переходить на личности

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам