Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.02.13
3604 169 Друкувати

Есть ли риск непризнания контролирующими органами первичной бухгалтерской документации, которая ведется на русском языке предприятием, расположенным в Крыму?

   Чи є ризик невизнання контролюючими органами первинної бухгалтерської документації чи інших господарсько-правових документів, які ведуться російською мовою підприємством, розташованим в Криму?
   
   Відповідно до п. 138.2 ПКУ витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ.
   
   Зокрема, п. 44.1 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
   
   Для бухгалтерського обліку господарських операцій відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
   
   Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:
   
   – назву документа (форми);
   – дату і місце складання;
   – назву підприємства, від імені якого складено документ;
   – зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
   – посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
   – особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
   
   Відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою є українська мова. Статтею 5 Закону України від 03.07.2012 р. № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» (далі – Закон № 5029) закріплено, що державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної та гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини.
   
   Частиною 2 цієї ж статті передбачається, що при здійсненні державної мовної політики Україна дотримується таких цілей і принципів:
   
   1) визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її певної території, національним надбанням, недопущення привілеїв чи обмежень за мовними ознаками;
   
   2) забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території держави із створенням можливості паралельного використання регіональних мов або мов меншин на тих територіях і в тих випадках, де це є виправданим;
   
   3) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації та створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя в межах територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної мови;
   
   4) підтримання і розвиток культурних взаємин між різними мовними групами;
   
   5) забезпечення умов для вивчення української мови як державної, регіональних мов або мов меншин, інших мов і викладання цими мовами з урахуванням стану кожної мови на відповідних рівнях освіти у державних і комунальних навчальних закладах;
   
   6) сприяння здійсненню наукових досліджень у сфері мовної політики;
   
   7) розвиток міжнародного обміну з питань, що охоплюються цим Законом, стосовно мов, які використовуються у двох або декількох державах;
   
   8) поважання меж ареалу поширення регіональних мов або мов меншин з метою забезпечення того, щоб існуючий або новий адміністративно-територіальний устрій не створював перешкод для їх розвитку;
   
   9) застосування принципу плюрилінгвізму, за якого кожна особа в суспільстві вільно володіє кількома мовами, на відміну від ситуації, коли окремі мовні групи володіють тільки своїми мовами.
   
   Принципи мовної політики, викладені у ст. 5 Закону № 5029, застосовуються до всіх регіональних мов або мов меншин України, які вживаються в межах її території.
   
   У контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, віднесена зокрема й російська мова.
   
   Відповідно до роз'яснень, наданих листом Мінфіну від 07.11.2012 р. № 31-08410-07-10/26689 щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку, порядок створення, прийняття і відображення підприємствами у бухгалтерському обліку первинних документів встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, відповідно до п. 1.3 якого первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному законодавством.
   
   У даному випадку під іншою мовою у порядку визначеному законодавством, слід розуміти саме регіональну мову або мову меншин. Верховна Рада Криму прийняла першочергові заходи щодо виконання в автономії Закону № 5029. За відповідне рішення 15 серпня 2012 року проголосували 80 з 88 присутніх на сесії депутатів. Прийнятий документ надав російській мові статус регіональної. Рішення вводиться в дію з дня прийняття.
   
   Отже, виходячи із вищезазначеного, підстав для визнання первинної бухгалтерської документації чи інших господарсько-правових документів такими, що не відповідають чинному законодавству у зв’язку з їх веденням російською мовою, немає.
   
   Володимир Бунт
   юрист ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»
   
   Дата підготовки 22.02.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • бух-бух
26.02.13 19:06

Министр Внутренних дел на совещании с высшими чинами министерства спрашивает: - Какие будут мнения, товарищи, с чего начать борьбу с коррупцией в МВД? Голос из зала: - С заявления по собственному...

Відповісти
 • Аноним
26.02.13 20:06

Бред...

Відповісти
 • Імпосібл
26.02.13 21:51

Уволили секретаршу из гос учреждения, т.к. она не знала укр. языка, слово "шабля" перевела, как "тихо девочки".

Відповісти
 • Татьяна
26.02.13 22:24

Жаль только, что ни в одном законе на написано, что если премьер-министр не знает государственного языка, то он не может занимать такую должность..

Відповісти
 • Л.
26.02.13 22:30

А що, державної мови дотримуватись так важко? Для чого ці запитання - чи можна російською? Давайте тоді почнемо в знак любові до закону 5029 заповнювати ДОКи кожен своєю мовою: російською, татарською, угорською, німецькою, румунською і т.п. - адже їх у нас багато.

Відповісти
 • Л.
26.02.13 22:35

Для Татьяни Згодна з Вами. Так іще ніхто не знущався з нашої мови і ніхто так її не ганьбив як він!!! А ми - просто сміємось... СУМНО...

Відповісти
 • Михаил
26.02.13 22:45

Імпосібл, зачот :)

Відповісти
 • ***
26.02.13 22:49

Это мнение Владимира Бунта, мнение налоговой будет радикально противоположгым. И по ходу вопрос к Минфину и налоговой: почему Вы каждый месяц мусолите бланки деклараций, реестров, авансовых отчетов, утверждаете и переутверждаете, добавив один столбик или букву, а вот столкнулась с оформлением инвентаризации, а там все акты утверждены в СССР в 1989 году и на русском языке. Нельзя ли заглянуть туда и "попрацювати"? А то потом при проверке начнутся "неувязки" с законом о бухучете, где есть требование вести всю первичку на государственном языке.

Відповісти
 • Поле чудес
26.02.13 22:52

Дело не в том, что можно или нет! Основа - уважение к стране. Если человек имеет гордость, то он уважает государственный язык страны. Это первый признак гражданина. А чем большим количеством языков человек владеет - тем выше его интеллект , хвала ему и почет. Может на суржике заполнять документы? Это язык подавляющего большинства.

Відповісти
 • V
26.02.13 23:03

Для Л: Вам, наверное, трудно представить, что для некоторых это действительно проблематично. Не все бухгалтера молодого возхораста, когда украинскому уделяли много значения. Я, например, проживаю в южном регионе и имею прилдичный возраст. В нашем классе из 29 учеников освобождены от изучения украинского было 26 (все, кто писал заявление), в ВУЗе ни одного предмета на украинском, на улице - ни один человек ни слова. Однозначно, это плохо. И теперь - как баран: все понимаю, но написать правильно не могу. А с ошибками - стыдно. В случае надобности пользуюсь переводчиком, но трачу на это неимоверное количество времени. Что меня, из профессии выкидывать? Самое интересное, что националистически настроенные оранжевые до этого не додумались, а эти гамнюки, за которых все пишут секретари-референты, а они только читают с помощью суфлеров с кучей ошибок в произношении решили так показать свой патриотизм. Сразу оппонентам скажу: у страны должен быть свой язык, его должны итзучать, леклеять и холить, но начинать это в наших русскоязычных регионах надо с детского садика, а не ломать людей на склоне лет.

Відповісти
 • Крым
26.02.13 23:08

Для Л. А що, державної мови дотримуватись так важко? Это Вы так посмеялись? Человеку ,который ни одного класса в школе не изучал этот язык? Вы знаете, очень важко. На столе к одной настольной книге - НКУ присоединяется другая - русско-украинский словарь. И когда там бухгалтерский учет изучать? Я буду пол дня думать как мне номенклатуру правильно перевести.

Відповісти
 • Лариса
26.02.13 23:18

V. - полностью поддерживаю Вас.

Відповісти
 • Наталья
26.02.13 23:18

Я считаю, что в Украине большинство говорит на русском, а документы, заставляют оформлять на чуждом наречии, именуемом "українською мовою", детей в школах обучают не на том языке, на котором они разговаривают!Это не язык большинства.Это испорченный польским влиянием русский.Пусть на нем разговаривает западная Украина, остальную часть нужно оставить в покое и не "насиловать".А еще лучше-присоединить к РФ!!!

Відповісти
 • V
26.02.13 23:28

Наталья, так нельзя тоже. Вот из-за таких высказываний и появляется в нашей стране рознь. Знать два языка - прекрасно, знать державну мову - престижно. Но просто людям в возрасте, детям СССР из юго-восточных регионов надо дать завершить свою трудовую деятельность без стрессов. Недолго осталось.

Відповісти
 • Риса
26.02.13 23:28

Когда политики обсуждают "мовные" вопросы, я не обращаю внимания, это их работа. Но когда налоговая начнет эту тему поднимать, а они так и ждут найти повод, то уже будет весело. Евросоюз может отдыхать. Мы еще в каменном веке

Відповісти
 • Alex (Ужгород)
26.02.13 23:31

Наталья, предлагаю Вам переселиться в РФ. Не сочтите за грубость, но делать такие заявления, как минимум, неприлично.

Відповісти
 • NataBUH
26.02.13 23:33

для Л.: что такое "пенель"? и, если можно, ссылку на переводчик, который переведет это. (согласна с V, Натальей, Татьяной...)

Відповісти
 • Михаил
26.02.13 23:36

Это не язык большинства.Это испорченный польским влиянием русский.\\ Табачник на форуме )

Відповісти
 • Михаил
26.02.13 23:42

зато поприходили к власти шулеры да воры, которые кроме воровать и обдирать ничего не умеют, поэтому и ищем точечки и запятые и снимаем кредит, другого ничего делать не умеем , да и формы менять каждый год. вернее переписывать

Відповісти
 • Наталья
26.02.13 23:49

Для Alex (Ужгород). С превеликим удовольствием переселюсь! А что в моих словах Вы сочли неприличным? Вроде Украина-демократическое государство, в котором превалируют свобода мысли и слова.

Відповісти
 • Елена Х
26.02.13 23:54

Харьков. Нет, я не возражаю и, даже очень, поддерживаю докуметацию на держ мові, НО вопрос по существу: ИМПОРТ из России в спецификации номенклатура на русском, в ГТД-бредятина, на КАКОМ языке мне учитывать этот товар??? Не вопрос- переведу на Украинский, НО!!! при проверке признают ли "автентичність" товара в инвойсе и товара реализованного,а? Пришли "переключатели", а я продаю "перемикачі", а нет ли тут торговли неоприходованным товаром и т.д.??? Или каждую поставку обращаться ( за денежку ;)) )в торг-пром палату за офиц переводом ( с печатями, подписями и т.д.)?

Відповісти
 • Аноним
26.02.13 23:55

партіотизм і знання державної мови - це різні поняття і дуже часто майже протилежні! якщо ми - платники податків - формуємо бюджет, який потім використувується всупереч інтересам людей - то де там бути патріотизму. Національні інтереси держави можна висловити так, щоб кожний зрозумів, що все для людей! Мова документів і мова чиновників повинна бути державною! А право платника податків на використання у бухгалтерському і податковому обліку документів, які заповнені не на державній мові повинно бути оговорено законом окремо - щоб не виникало суперечок, коли інспектор на рос. мові повідомляє вас про вилучення документів, заповнених на рос. мові.

Відповісти
 • Михаил
26.02.13 23:58

Вроде Украина-демократическое государство, в котором превалируют свобода мысли и слова.\\ ага, и независимая судебная и другие ветви власти

Відповісти
 • Лена
27.02.13 00:03

для Л. А что придерживаться государственного языка нужно обязательно, без никаких вариантов? Вроде бы демократической страной осмеливаемся называть сами себя, не так ли? Тогда отчего же у Вас такая нелюбовь к закону 5029? Пусть каждый сам выбирает на какой язык ему более удобен. У нас же ДЕМОКРАТИЯ, правда???

Відповісти
 • 1
27.02.13 00:06

это бред, от начала и до конца. почитав такой совет, можно сделать вывод о том, что ТОВ «Аудиторська фірма «Норма» тоже включилась в процесс наполнения госбюджета штрафами с предпринимателей. причем включилась на стороне налоговой

Відповісти
 • Alex (Ужгород)
27.02.13 00:07

Наталия, так я ж, в духе демократии, даже не оскорбляя Вас, просто сделал припущение что переезд и проживание в РФ был бы для Вас лучшим выходом? Чего страдать-то в этой стране? Мучить себя?.... Я тоже не в восторге это этой "страны", но я не считаю что проблема в языке. Проблема в нас, к сожалению... Это мы продаем свои голоса за 100 грн на выборах и обижаемся, если не предупредили что где-то раздают "подачки"... Конкретно в Вашем случае , вместо того чтоб признать что какая-никакая но есть "страна" с национальным языком и, как минимум, понимать его надо, своими высказываниями Вы только добавляете масла в огонь...

Відповісти
 • полиграф полиграфыч
27.02.13 00:12

Наталья, вы действительно считаете, что ведете себя прилично? Тогда мне Вас жаль.

Відповісти
 • Лена, ЗП
27.02.13 00:22

для Елены Х - скажите, как Вы выходите из этой ситуации??? мы тоже скоро сэтой проблемой сталкнемся (российский импорт), поставщики в налоговой и расходных просят только на украинском.... как Вы сейчас поступаете? просто переводите?

Відповісти
 • Лена, ЗП
27.02.13 00:28

за все в нашей стране нужно платить - хотите документы на русском языке - ведите себе на здоровье - потом просто налоговая прийдет и все снимет :) или судитесь, что на русском тоже можно :) действительно, для многих украинский язык тяжело осилить (я тоже училась, когда он был не самый популярный язык), но что поделаешь, пришлось выучить. тут уже писали и про переводчик (тоже приходится пользоваться), и что более взрослому поколению тяжело (ну потерпите, молодежи тоже не сладко). Но давайте не оскорблять друг друга - у каждого есть свое мнение. не хочется раскола. Тимошенко тоже когда-то хотела оградить южный регион колючей проволкой и взорвать :) и ничего, и это пережили :)

Відповісти
 • Ната
27.02.13 00:34

Не пойму, в чем проблема. Все программы первичные документы формируют и на русском, и на украинском. Нужно изменить настройки. Бланки тоже на украинском. Ничего самостоятельно сочинять не нужно. Я живу на Востоке, тоже ребенок СССР, разговариваю на русском языке, но за годы работы в бюджетной сфере (где нет таких фокусов: "можно на русском") научилась составлять письма и другие документы на украинском. Сейчас даже уже бывает труднее на русском что-то написать, чем на украинском. Читаю комментарии, такое впечатление, что бухгалтера - это злые собаки, которым больше нечем заняться, только писать гадости.

Відповісти
 • Ната
27.02.13 00:53

А тот ненормальный "бендерский" язык, который нам навязывают СМИ, никто не заставляет каждого лично использовать. Есть литературный, нормальный украинский язык, который используется в делопроизводстве. И никто не заставит нас говорить "летовище", "авіатроща", "ушпиталили" и прочие перлы из телевизора...

Відповісти
 • V
27.02.13 01:02

Да мы и терпим, всю жизнь терпим. Идиотизм совка, бандитизм 90-х, воровство, коррупция и непрофессионализм современности. Просто действительно надо толерантнее относиться к чужому мнению и не делать резких высказываний. Наша профессия, увы, увязана с политикой, а другого мы ничего делать не умеем , давайте хоть не грызться на этой почве и не поучать друг друга. Мир, труд, весна!

Відповісти
 • V
27.02.13 01:04

А уважения к государственному языку требования составлять документы на укр. в некоторых регионах не прибавят, только раздражение. А, может, они этого и добиваются? Кстати, не верю, чтобы Юлька говорила про колючую проволоку, никто этих слов ее не мог ни доказать, не показать, очевидцев нет. Утка.

Відповісти
 • Ната
27.02.13 01:04

Вот и я о том же...

Відповісти
 • Елена
27.02.13 01:06

Alex (Ужгород) А почему кто-то должен переселяться? И почему я должна перестать любить, уважать и в повседневной работе использовать свой родной язык. Я родилась и выросла в регионе, где всю жизнь говорили по-русски. И вдруг меня стали все убеждать, что мой язык украинский. Я не возражаю против тех, кто использует его, я понимаю. Но я принципиально не хочу предавать свотх родителей. Да, родителей, потому что мое первое слово было произнесено по-русски, родители мои говорили по-русски. И если мне удобнее документацию вести на русском языке, и закон мне это позволяет, я этим воспользуюсь. Украинский я знаю хорошо, но не родной для меня это язык Я уважаю украиноязычных, а Вы уважайте меня. И говорить, чтобы мы уезжали- это по крайней мере не прилично с Вашей стороны. Украина была и будет двуязычной, хотите Вы этого или нет. А статья хорошая. Никакой политики в ней нет Она рассчитана на грамотных и думающих людей, а некоторые умудрились и здесь проявить комплекс неполноценности.

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 01:11

Я родилась и выросла в регионе, где всю жизнь говорили по-русски. И вдруг меня стали все убеждать, что мой язык украинский. \\ а что Вас ущемляли или начали ущемлять, что поменялось?

Відповісти
 • офигевшая
27.02.13 01:13

Странные слова Вы пишете! Якщо це треба - я на російській мові чи на українській складу документ. Але до чого це? Повага , не повага...... А пришлют Вам контрагенты доки на русском языке, а Вы их ждали и выбивали пару месяцев....Вы их отправите обратно???, щоб вим їх переклали на українську? Чи не відправите? Цей мовний заколот для того, чоб ми скублися, а вони нас обкладали штрафами!

Відповісти
 • Мега
27.02.13 01:18

Елена ! я согласна вот с каждым Вашим словом !!! Я тоже русская, здесь родилась и не виновата,что мой родной Севастополь оказался Украиной. Я за взаимное уважение прав. И еще я недоумеваю,как и писатель О.Бузина : если завтра абсолютно все заговорят по-украински, у нас наступит прорыв в экономике и решатся другие проблемы ????

Відповісти
 • Ната
27.02.13 01:18

Для Елена. Неужели так принципиально на каком языке из 1С напечатать расходку или счет, если программа может и так, и так. Не могу Вас понять. Зачем спорить? А что говорить об IT-компаниях, которые требуют, чтобы сотрудники-украинцы свободно владели английским, и документация тоже ведется на английском. Это тоже ущемление. Нет, это требование времени и рынка.

Відповісти
 • *
27.02.13 01:21

Для Натальи .Свои радикальные мыслишки оставьте при себе и не засоряйте профессиональный сайт

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 01:22

Не у всех лицензионные и современные программы, позволяющие это делать. Я вас, наверное, удивлю, но есть не только ЧП, но и маленькие фирмы, на которых бухи выписывают документы еще и вручную (поинтересуйтесь в фирмах, продающих бланки, на них еще есть спрос). Вопрос укр.языка в документации - это тот же вопрос клеточек и точек в ННК (было бы за что штрафовать: превалирование формы над содержанием).

Відповісти
 • Елена Х
27.02.13 01:25

Лене,ЗП Сейчас просто, тупо, перевожу и везде в расходе идет за украинском, единственно- стараюсь в наименовании товара ( в учете)максимально указывать тип, маркировку, коды, номенклатурные номера и т.д., те, что в инвойсе.Ну, что бы, как-то, в случае чего, отмазаться, что-то пробредить... Попытаться отмазаться, вернее :)))

Відповісти
 • Iehbr
27.02.13 01:25

Падатковец точно рискует в дыню получить .

Відповісти
 • Ната
27.02.13 01:30

Прекрасно знаю об отсутствии программ. Когда пришла в работать в бюджет, предыдущий бухгалтер использовал компьютер в качестве печатной машинки, вся бухгалтерия велась вручную, но это не мешало вести всю документацию на украинском языке. Все бухгалтера были русские, но никто от этого не умер. Есть простая украинская поговорка, грубая, извините, но по теме: "Хоч і всеруся, а не вкорюся". Вот об этомп и разговор. просто противно уже.

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 01:32

3. Посадові та службові особи зобов'язані володіти державною мовою, спілкуватися нею із відвідувачами, а в межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, з відвідувачами, що вживають регіональну мову (мови), - цією регіональною мовою (мовами). Особам, що вживають регіональну мову (мови), забезпечується право подавати усні чи письмові заяви та отримувати відповіді на них цією регіональною мовою (мовами). ну и сколько єто надо переводчиков, чтобы это всё обеспечить, если понаприсылают запытов на 18 языках, или если азаров в Крым приедет к нему на крымскотатарском обратяться. он что ответит? Как это написанное можно реализовать?

Відповісти
 • Ирина
27.02.13 01:36

Для V А не надо себя ломать, если Вам хватает сил узучать НК и все изменения "покращення", то получить базовые знания языка это не сложно. Было бы желание. За знание иностранных языков все аж трясутся, хотя большинству они не нужны ни в быту, ни в работе. А как речь заходит о государственном языке, так нас со школы не учили и возраст нам не позволяет.

Відповісти
 • Лена, ЗП
27.02.13 01:48

для Елены Х (Харьков) Спасибо! мы тоже так думаем. переводить все "официально" слишком дорого. я не думаю, что налоговая будет в случае чего с пеной у рта доказывать, что неверно переведено. можно будет посопротивляться: пусть ГНИ заказывает официальную экспертизу(перевод), платит за нее деньги... вряд ли они на такое пойдут.

Відповісти
 • V
27.02.13 02:01

Спасибо, Ирина , за рекомендации. В том то и дело, что сил уже не так уж много, Вы, видимо, молодая энергичная дама, и не представляете, что у нас в советское время самые неуважаемые учиталя были - украинского языка и действительно целыми классами не изучали его. Ну а нам, видимо, уже пора на покой, но хотелось бы до пенсии хотя бы доработать. Извините, что мешаем Вам жить

Відповісти
 • V
27.02.13 02:04

Только помните: молодость не вечна, и на Вашу старость (зрелость), (не дай бог, конечно), может найтись какой-нибудь Азаров

Відповісти
 • Владимировна
27.02.13 02:15

Для V Не согласная я с вами Я тоже заканчивала школу и первый институт в Крыму. И как деть военного национальный (украинский) язык не изучала вообще. Ни единого урока. Литература была, а языка - нет. Однако свой второй диплом в 40 лет защищала на государственном. Ничего в этом сложного нет. Тем более, что вся нормативка для бухгалтерии изначально на государственном языке. Усталость - это плохо, канешно. Но она избирательной не бывает. И мы с вами еще покажем молодежи класс!

Відповісти
 • ***
27.02.13 02:18

А в Крыму вообще русский признан региональным? Помнится мне, что во время этого языкового бума в августе-сентябре Крым мудро отложил утверждение этого вопроса до выборов. Потом нигде не встречала. что возвращались к этому вопросу.

Відповісти
 • V
27.02.13 02:27

Владимировна: так люди ж разные, у одного с языками проблем нет, у меня - с преферансом и шахматами :))) , жена - программист от бога, а я - ни бум-бум, сколько ни пытался. Я вообще пришел к такому выводу, что весь мир был бы добрее, если бы люди научились признавать тот факт, что ЛЮДИ РАЗНЫЕ и принимать их такитми, какие они есть. Всем успехов,отключаюсь, а то треп уже существенно мешает работе.

Відповісти
 • Елена
27.02.13 02:31

Ирина! Что за рассуждения: "Сложно. не сложно". Зачем человеку себя "ломать"? Кто-нибкудь это может объяснить? Ради какой такой высокой цели? Противно, что те, для кого родной русский так покорно вдруг соглашаются "ломаться". Вот, мол, какя я хорошая, для меня тоже русский родной, и ничего, пишу , говорю по-украински, и Вы изучайте, забывайте, предавайте.... Противно. Предательство в крови? Одно приятно: ни один налоговик теперь уж точно не посмеет не признать документ за русский язык, иначе, точно рискует жизнью.

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 02:45

как это не посмеет, налоговая накладная например согласно Порядка может быть составлена только на государственном языке.

Відповісти
 • Хмель - Елене
27.02.13 02:51

...И вдруг меня стали все убеждать, что мой язык украинский. Я не возражаю против тех, кто использует его, я понимаю. Но я принципиально не хочу предавать свотх родителей. Да, родителей, потому что мое первое слово было произнесено по-русски, родители мои говорили по-русски. ... Никогда бы не подумала, что использование языка той страны в которой родилась и живешь в официальной документации - это предательство родителей! Странная логика. Говорите по-русски, детей своих учите, внуков, никто Вас в этом желании не ограничивает... Родной язык у каждого свой, а государственный должен быть один для всех (и уж никак не русский в Украине) Мои родители, рускоязычные во всех поколениях, но переехав в Украину и язык выучили и меня в школе от его изучения не освободили, хотя я и просила очень (лишиний урок в школе сочкануть все не против), за что им сейчас огромная благодарность. А от нас сейчас зависит как наши дети будут себя и свою страну уважать, такое и будущее у них в этой стране будет. Пока мы сами себя уважать не станем никто в мире с уважением к нам не отнесется

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 02:57

об чём спорим, панове і панянки 7 ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАЛА В*ЄТНАМСЬКА ДІВЧИНКА, ЯКА З БАТЬКАМИ-БІЖЕНЦЯМИ ЖИВЕ В УКРАЇНІ! ГОРДИМОСЯ НАШИМ ГЕНОНДОМ!

Відповісти
 • Хмель-Елене
27.02.13 02:57

Противно когда человек свою елементарую лень, чуть поднапрячся и выучить язык, называет кройной преданностью русскому. Интересно во Францию поедете тоже будете на русском с людьми общаться - из кровного партиотима. Реально противно...

Відповісти
 • Кременчуг
27.02.13 02:59

Мой регион-русскоязычный, все вокруг говорят на суржике или на русском. Образование получала на русском, газеты выписываю на русском. Даже налоговый кодекс на русском у меня. Но документацию составляю на украинском, без проблем...почти. Выразить свои мысли могу на украинском.Не знаю как это со мной вышло, но проблем не вижу в том, что в Украине надо вести делопроизводство и т.п. на украинском. Или больше по теме обсудить нечего??? Проблема то вроди в другом))))

Відповісти
 • Елена
27.02.13 03:04

Эксперты ЮНЕСКО в 1953 году предложили разграничить понятия «государственный язык» и «официальный язык»: Государственный язык — язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства. Официальный язык — язык государственного управления, законодательства, судопроизводства. Эти два определения воспринимаются как разъяснительно-рекомендательные, не обязательные для всех стран.[1] Следует различать государственные (официальные) языки и официально признанные языки национальных меньшинств, на которых может вестись обучение детей в школах и которые могут использоваться в делопроизводстве (например, сардинский язык в Италии). Примерно половина стран в мире имеют государственные языки. В некоторых (например, Албании, Франции, Украине, Германии или Латвии) государственный язык единственный. В других (например, Белоруссии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Афганистане, Парагвае, Боливии, Индии, Швейцарии, ЮАР) государственных языков более одного. В некоторых странах, таких, как Ирак, Италия, Испания и Россия, существует один государственный язык для всей страны и, в дополнение к нему, государственные языки для отдельных регионов (например, татарский язык в Татарстане). Некоторые страны, такие, как США, не имеют государственного языка для всей страны, но имеют таковой для отдельных своих частей, например, штатов в США. И, наконец, в некоторых странах понятие государственного языка вообще отсутствует, например, в Австралии, Эритрее, Люксембурге или Тувалу. В большинстве подобных случаев, однако, де-факто существует какой-то один основной язык, а также имеется целый ряд официальных документов, которыми устанавливаются сферы использования тех или иных языков. Некоторые страны (африканские государства, а также Филиппины) как наследие своего колониального прошлого сохраняют государственные языки и языки обучения (например, французский или английский), которые не являются национальными языками населения этих стран или, по крайней мере, языками, на которых говорит большинство населения. В противоположность этому ирландский язык, на котором говорит меньше трети населения Ирландии, является национальным языком и первым государственным языком этой страны. Что же касается английского языка, на котором говорит большинство населения, то он назван в конституции Ирландии лишь как второй государственный язык. А в Украине спор: имеют ли половина русскоязычных граждан на официальное использование русского языка или не имеет. Даже некоторые русскоязычные уже согласились со своей второсортностью.

Відповісти
 • Иннуша
27.02.13 03:10

Не розумію тих людей, які на рівному місті знаходять для себе складнощі. Я народилася у Донецьку, і універсітет закінчила Донецькій ще за радянських часів. Сподіваюсь, ніхто не підозрює мешканців Донецька тих часів у спілкуванні українською мовою. Але коли треба було відповідати на дурнуваті запити з податкової чи писати якісь пояснення до звітності, я узяла собі за правило усі листи складати українською мовою. По-перше, у листі російскою мовою у Донецьку відразу помітять помилки. По-друге, є надія, що лист державною мовою у нас ніхто не буде читати. А мій рівень знання української як був нижче плинтуса, так і залишився.

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 03:15

Иннуша: апплодисменты! Больше юмора, господа!

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 03:34

Вся эта ерунда и суета с изменениями форм, клеточками, точками, языками только для одного скрыть свою беспомощность в руководстве страной: ВВП, промпроизводство,рейтинги падают, инвестиции - отток, уважения - 0 как со стороны, так и от своих жителей. Приходили под лозунгом: команда профессионалов, кивать не на кого (попередники - в далеком прошлом. не удалось реанимировать промышленность, не удалось наладить сколько-нибудь справедливого распределения ресурсов, давайте займем народ херней. Бухгалтера- пусть переводят, разучивают новые формы, высчитывают клеточки. Преподаватели падают в обморок от всевозможного оформления новых журналов на 50 листах, врачи - писанины побольше и дебильная мед.реформа (как может один семейный врач разобраться в тонкостях всего сложнейшего человеческого организма, если он просто врач, а не гений?), чиновники - изучайте бредовые кодексы и учите языки. Инженеров почти извели. Интелигенция занята "делом". А работяги - так им лапшу из телевизора по покращення легко навешать, у них труд физический, им думать некогда. А интеллигенция пусть скубется за зык, меньше над своей херовой жизнью задумываться будет.

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 03:35

"за язык"

Відповісти
 • Хмель
27.02.13 03:37

100% согласна

Відповісти
 • Для Татьяны.
27.02.13 03:46

Удивительно, вы что спустились с Луны. А лучше то кто придет. Уже и коса была ,и руками сучили. Если бы все замыкалось на этом иковерканном наречии - украинском языке.

Відповісти
 • Для Алекс
27.02.13 03:50

И почему же ты Алекс. А не Оленка, допустим . И скоро не только Наталья ,а все переселимся.,вернее присоединимся. Еще чуть -чуть. Путин помоги.

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 03:50

ну им же надо отчитаться что хоть что-нибудь сделано, в Конституцию они изменить не могут, так хоть закон сырой примут, непонятно правда как его реализовать на практике, хотя да, от езыка конечно меньше в животе урчать не станет., а эти все пресс-кноференции и диалоги с крайиною напоминают брежневский совок

Відповісти
 • leonela
27.02.13 03:59

Для Наталії. Ваш пост навіть на провокацію не схожий. Ви дійсно вважаєте свої слова НЕ "НЕПРИЛИЧНЫМИ". Де ви живете? В Ужгороді Ви не потрібні, в Києві теж "СПЛОШНЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ БАААНДЕРОВЦЫ"- у бухгалтерів давно не виникає ніяких питань якою мовою вести бухоблік .И- доставьте удовольствие и нам и, в первую очередь, себе....... ЛЮДИНА НЕНАЧЕ З ІНШОГО СВІТУ- алеееееее- життя йде давно іншим шляхом! А ви ще ТАМ- в зоні .ру Співчуваю!

Відповісти
 • Для Алекс Для Татьяны
27.02.13 03:59

А что же с нами делать, кто туда не хочет? А Путя похуже Яныка? И что : ничего не хотеть и терпеть гамно при власти? И не мечтать его сменить хоть на кого-нибудь? А вдруг когда-нибудь получится и хоть наши внуки будут жить нормально?

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:00

для Елены Может, Елена иногда и резковата, но она доказывает свою правоту фактами, как и автор статьи, молодцы! для Хмель и с ней согласных не буду защищать Азарова, тоже не считаю считаю его лучшим из премьеров, но делопроизводство на украинском и насилие над русскоязычными школами было ведено при националисте Вакарчуке , как и заполнение НН на этом языке (не большинства населения Украины) введено Минфиновскими нацоналистами, а не правительством. Почему-то никто не вспоминает, что большинство печатных изданий продаются на русском языке - украинские продаются меньшими тиражами (меньше спрос), также как и всех достало дублирование фильмов по-украински, хотя вроде с этим уже отпал вопрос...

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 04:11

Наталье - и кого же вы собрались прсоединять к РФ? Я вот тоже живу в восточном регионе но Украину люблю в отличие от вас. Меня присоединять никуда не надо? Или мне может тоже в западную валить? Так что свои мысли уродские при себе оставьте

Відповісти
 • Тома
27.02.13 04:11

Для Натальи-скатертью дорога.

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 04:17

Маруся, ну конечно, правительством, только вспомните каким: при ком жестко было сказано, что ННК - только на украинском языке? Одно дело - назначить делопроизводство на украинском и постепренно приучать к этому народ, другое дело сказать: вся первичка должна быть на украинском, иначе ННК не признают. Насколько я помню, это было уже при Азарове

Відповісти
 • и я
27.02.13 04:20

Прошу публику успокоиться. Никогда эти "зажиревшие" на украинской демократии русскоязычные граждане не покинут Украину. Ну, кто бы, скажите на милость, разрешил им в россии свободно высказать свое мнение? Уже сломали бы им не только язык, но и весь хребет до основания. Вопрос в другом - достойны ли вы той страны, в которой сейчас пьете-жрете-живете? Все уважающие себя люди, уважают и страну в которой живут, и язык этой страны. Ну а всякая срань воняет!

Відповісти
 • koty
27.02.13 04:21

Итак: в Крыму приняли крымско-татрский, как язык региональный? в Закарпатье румынский? в Киеве более 30% населения владеет английским - вписываемся в норматив для введения регионального..... Народ, мы о говорим о языке как о форме государственности или просто поговорить... Если поговорить, то хоть палочками на земле..... Если о языке, как о символе государства, (флаг, гимн) то это не подлежит обсуждению Позорище, родится в стране, вырасти в ней, поучить образование и не выучить ее языка.... Даже Кучма с Януковичем осилили.... а уж бухгалтерам??????

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:23

уважаемый инкогнито, это приказ Минфина и не более того ... Вы ошибаетесь...

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:25

для koty не сотвори себе кумира... это я о символах...давайте не будем клеить ярлыки...

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:32

для Владимира Бунта Вы - настоящий мужчина и не прячете голову в песок! Респект!

Відповісти
 • leonela
27.02.13 04:33

Для Маруси- успокойтесь наконец. Вы ,наверное, даже не подозреваете, что есть масса фильмов с ШИКАРНЫМ УКРАИНСКИМ ПЕРЕВОДОМ, а остальные переведены такими же как вы -такой и перевод. И спрос на укр издания хороший, и читают все это приличные люди, а все остальное читают русскоязычные и те, кому все равно что читать...Короче, АЦТОЙ.... Где вы там живете? за какой чертой?

Відповісти
 • koty
27.02.13 04:34

Маруся, какие кумиры, какие ярлыки, Вы о чем.... Мы живем и терпим все происходящее в стране, именно потому, что нет в нас нифига, Хоть-бы салом и борщем объеденились.... Не говоря о большем

Відповісти
 • leonela
27.02.13 04:35

Националисты, националисты.......ПРОСТО- украинцы!

Відповісти
 • Вася
27.02.13 04:35

Маруся, а не пора ли вам назваться Машенькой и залезть в короб с пирожками. И пусть мишка унесет вас далеко-далеко от Украины.

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:42

koty мне искренне жаль, что кроме сала и борща нас ничего не объединяет... Вася а Вы что - Господь Бог?.. за меня ничего решать не надо...

Відповісти
 • Вася
27.02.13 04:48

за то время, пока вы со всеми погавкались - можна было несколько слов выучить. и так каждый день!

Відповісти
 • leonela
27.02.13 04:52

Марусе-ХАХА- нас с вами не объединяет НИЧЕГО- даже наши :)))) борщи к вам не имеют никакого отношения

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 04:54

leonela Вы хотите сказать, что нигде, кроме Украины не варят борщ? или не едят сало?.. это совсем было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 04:58

за то время, пока вы со всеми погавкались - можна было несколько слов выучить. и так каждый день! \\ зачот)

Відповісти
 • Alex (Ужгород)
27.02.13 05:00

Во-первых, причем тут "Оленка", если я Alex(андр). ))))) А во-вторых иногда складывается такое ощущение что подобного рода статьи, темы и заявления в средствах массовой информации появляются в качестве теста общества на зрелость. Типа "ану, а это схавают\прокатит?"...

Відповісти
 • надежда
27.02.13 05:00

а я в Севастополе не вижу изменений.! как было так и осталось.Закон - пиар. вся бухгалтерия как зря: у кого на русском. у кого на украинском. решения судов и прочие гос. документы- на украинском. уж лучше бы конкретно определились бы : русская мова или украинская мова. а так только дополнительные вопросы..и ......ждите ответы. ждите ответы....

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:00

Михаил правильно пишется "зачЁт"

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:04

надежда я тоже здесь не вижу измененний... надо понимать, что чиновники боятся этих изменений.. но моя надежда не умрёт...

Відповісти
 • Ирина
27.02.13 05:05

Живем на Украине и должны знать украинский язык .

Відповісти
 • Елена
27.02.13 05:07

koty Вы говорите : "Язык той страны, в которй Вы живете". У Вас нет понимания, что такое язык страны. Я не зря выше привела пониятия государственного и официального языка, и принципы, по которым строится языковая политика в других странах. И всегда при этом учитывается то, сколько % людей говорят в стране на том или ином языке. Так вот в Украине примерно половина граждан русскоговорящих. И это должно учитваться. Когда Вы говорите о языке страны, в которй мы живем, то для меня это русский, а не украинский. Моя страна в первую очередь- это мой город, а он русскоязычный. А знать надо и русский и украинский, спору нет, я знаю еще французский и английский. Столь горячий спор о том, на каком языке могут быть выписаны документы превратился в какой-то бой. хорошо, что в интернете, а то были бы жертвы. Просто у тех, кто ратует так рьяно за использование только украинского языка очень развит комплекс. И с этим комплексом надо бороться, а не с теми, кто смеет делопроизводствло вести на русском языке.

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:08

я с детства хорошо понимаю этот язык, хотя никогда его не учила.. это мне не мешало никогда общаться с простыми украинцами - с ними нам делить нечего... а вообще-то никто никому ничего не должен...

Відповісти
 • Ирина
27.02.13 05:10

А против украинского языка тот , кто не может его выучить и это значит умственно отсталый , его жалко .Но самое интересное ,а английский изучают , а зачем ??? Делать декларации и прочие отчеты?

Відповісти
 • Вася
27.02.13 05:14

Елена - вы чистой воды хуторянка, если для вас страна- это ваш город. раззуйте глаза - мир такой большой!

Відповісти
 • Елена
27.02.13 05:18

Ирина! Любить русский и использовать его на работе- не значит быть против украинского!! Почему те, кто любит украинский не хочет признать право других использовать русский, и при этом ведь Вас никто не лишает права использовать мову и любить ее? Откуда такая агрессия?

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:18

Ирина "умственноотсталый" пишется слитно, если Вы на русском языке...

Відповісти
 • Елена
27.02.13 05:22

Вася! А Вы помните песню "С чего начинается Родина"? Советская песня, но добрая и хорошая. Моя Страна -это моя семья, друзья, соседи, земляки. Есть понятие "малая Родина". Если хуторянка- пусть. Меня это не задевает.

Відповісти
 • надежда
27.02.13 05:24

Маруся ХА.а Михаил в чем то прав! если каждый день пару украинских слов "осиливать". то. глядишь. народ сам решит языковую проблему.И не нужны нам эти депутаты с их законами региональными и другими разными

Відповісти
 • Марина
27.02.13 05:24

Маруся! Вы ошибаетесь, умственно отсталый пишется раздельно. О чем можно говорить, если Вы даже русский язык не можете выучить?

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 05:25

Маруся 27.02.2013 16:00:30 Михаил правильно пишется "зачЁт" я знаю, просто написано на олбанском

Відповісти
 • Иннуша
27.02.13 05:29

Я уже тут писала, что в переписке с чиновниками я всегда использую державну мову. Но в Донецке меня заставляют изучать русский язык. В декабре я была на больничном, в 2 часа дня ко мне зашел участковый и попросил написать объяснительную, что в 2 часа дня в четверг моих соседей почему-то? (догадайтесь почему) нет дома. Но самое интересное бланк для объяснительной - он был на русском. Когда я попросила украинский вариант бланка - оказалось, что их вообще не существует. Так какой язык у нас государственный???

Відповісти
 • leonela
27.02.13 05:32

Мдя-Маруся, Елена, Жоржета, Жанета.....и иже с ними:))))) тому і країна в ж...пі, що ви такі розумники і без комплексів...і на бухгалтерському форумі розвели болото жовчі. Ви живете в Україні, а не в СРСР - прокиньтесь, в побуті розмовляйте як хочете і не забувайте їсти таке ненависне сало с борщем :))))

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:39

Иннуша "Я народилася у Донецьку, і універсітет закінчила Донецькій ще за радянських часів. Сподіваюсь, ніхто не підозрює мешканців Донецька тих часів у спілкуванні українською мовою. Але коли треба було відповідати на дурнуваті запити з податкової чи писати якісь пояснення до звітності, я узяла собі за правило усі листи складати українською мовою. По-перше, у листі російскою мовою у Донецьку відразу помітять помилки. По-друге, є надія, що лист державною мовою у нас ніхто не буде читати. А мій рівень знання української як був нижче плинтуса, так і залишився" Что-то Вы сами себе противоречите - то "Але коли треба було відповідати на дурнуваті запити ...я узяла собі за правило усі листи складати українською мовою", то "я попросила украинский вариант бланка "... Вы уж сосредоточтесь и определитесь... leonela Вы меня своим борщом и салом пока не угощали... да я и не стану их есть - нельзя есть такую ядовитую еду...

Відповісти
 • Елена К
27.02.13 05:41

Коллеги! пока мы тут с вами спорим, наш "презик" велел кабмину готовить кардинальные изменения в НКУ (см. сайт UBR)

Відповісти
 • Елена К
27.02.13 05:43

Ой не UBR а http://www.segodnya.ua/

Відповісти
 • Елена
27.02.13 05:43

leonela Не много аргументов. Форумчане! По-моему Вы забыли, что обсуждается статья, в которой автор обосновывает правомерность и признание документов, составленных на русском языке. Что должно быть в обсуждении? Да согласен. Или не согласен, т. к. п. такой-то такого-то Закона гласит то-то, а значит вывод в статье не правильный, или наоборот, правильный. Лично я автору говорю спасибо, и статью распечатаю, поскольку эта статья может пригодиться при проверке. А желчь как раз развели те, кто вдруг стал возмущаться самим фактом рассмотрения этого вопроса, заметьте, в конечном счете-финансового! А Вы делаете вывод, что живем плохо, потому что кто-то документы составляет на русском языке. Примитивно! Если бы так просто!

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 05:45

Лично я автору говорю спасибо, и статью распечатаю, поскольку эта статья может пригодиться при проверке. \\ ахаха)

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 05:51

Михаил хорошо было бы смеяться, если б Вы могли привести хотя бы один пример судебного заседания, где из-за языка документы были бы признаны недействительными...

Відповісти
 • надежда
27.02.13 05:56

Елена Все совсем не просто. это мнение юриста. субъективное. он так видит ответ на этот вопрос. Но реально с региональным языком так "наплутали". сказали "А" и без продолжения. и всегда найдется к письму какое-ниб дополнительное подписьмо и вопрос останется открытым.И все же надо уважать и язык государства. в котором тебе приходится жить и язык основной. умеющей еще разговаривать .массы. Как в цивилизованных странах.

Відповісти
 • leonela
27.02.13 05:57

Чудовий сьогодні бухгалтерський форум-ГУМОРУ НУЛЬ. До речі, ЄЛЄНА- дурний тон посилатись на газєту "Сєгодня"- тхне "Камсамольской правдой" Для развлєкухі ЦИТАТА: "По-моєму, це просто нормально - любити свою хатку. А інколи і тих уродів, що живуть у цій самій хатці поряд із тобою" (І.Карпа "Суки отримують все") Токо нє надо гнать волну :))))))

Відповісти
 • Оля
27.02.13 06:42

а если премьер-министр очень хорошо знает украинский,русский,английский, но круглый дурак и взяточник? Он может занимать эту должность?

Відповісти
 • ФУ Елене
27.02.13 06:43

Ав Крыму много татар. Почему не выписывать на татарском. Почему выписывать так, как удобно Вам. И это единственно правильное решение. ПРАВИЛЬНО ТАК, КАК УДОБНО ВАМ,

Відповісти
 • Прозрение
27.02.13 06:43

Шановні, враховуйте ще один нюанс - якщо у вас документи складені іншою мовою ніж українська, то ви зобовязані перевести їх на мову якою володіє інспектор (скоріше за все українською) і за ваш рахунок, тому порахуйте, скільки вам це буде коштувати. Може дешевше вести українською мовою, тому що в мене таке відчуття що скоро внесуть зміни в цей "закон" прийнятий для самоствердження однієї особи (не будемо показувати пальцями. По друге розяснення ДПА відносно того, на якій мові повинна бути номенклатура в податковій накладній і сама податкова накладна ніхто не відміняв - використовується українська мова.Яким же потрібно буть екстрималом щоб малювати документи частково на одній мові, а частково на іншій тим більше на підставі такого недолугого закону.

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 06:54

Странно, что для Вас разъяснения и приказы почему-то выше, чем Закон...

Відповісти
 • София
27.02.13 07:07

Уже достали всех со своим украинским языком..... Почему некоторые думают, что если люди говорят на русском, то они плохо относятся к стране в которой живут? Если у нас в стране около 80% русскоязычных, а только 20% ярых украиноязычных, то что они могут быть больше патриоты Украины, чем мы? Бред! Всему своё время, сейчас во всех школах учат украинский язык, и наступит время, когда все будут им владеть одинаково, и перестанут оскорблять друг друга только из-за того, что видители они говорят на разных языках!!!!

Відповісти
 • Тата
27.02.13 09:40

А у меня первичка на русском языке, кроме н\н конечно, пережили уже много проверок, к языку претензий не было. Что, других проблем нет, кроме как выяснять, кто больше Родину любит. Если ведешь учет на украинском и читаешь газеты на украинском, то ты патриот с большой буквы, бред просто. Украиноязычные политики продают Украину, и смеются над такими как мы, им без разницы на каком языке мы ведем учет, говорим. Действительно, если ты владеешь украинским языком, то то ты не можешь быть продажным, что ли, принимая законы как тебе выгодно.

Відповісти
 • Саша
27.02.13 09:44

Для V ---вы в своем уме----я украинец(ни какой другой крови,кроме польской)--НО Я ВСЮ ЖИЗНЬ ГОВОРЮ И БУДУ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ---что значит недолго осталось?Кому вам ?Вам я уверен недолго.Моя дочь русская,а внуку Я ЗАПРЕЩАЮ говрить на украинском---и он его знать не будет(если не захочить изучить сам ,когда вырастит).И вы ,голуба моя никогда не дождетесь---чтоб юго-восток заговорил на украинском!

Відповісти
 • Михаил
27.02.13 09:48

Саша, Вы хоть русский выучите

Відповісти
 • Саша
27.02.13 09:49

а налоговые выписываю на украинском---НО НЕ Я ,а 1С! и мне побарабану(я её ----налоговую)не читаю,поэтому "незачитываюсь" ридной.А на письма налоговой отвечаю ТОЛЬКО НА РУССКОМ----и проблем НЕ БЫЛО!Прекрасно друг друга понимаем.А если "щирым" нравиться как их язык коверкают---пусть наслаждаются "шедеврами" Азарова!

Відповісти
 • ФУ
27.02.13 10:33

Саша, ошибок много в Вашем русском.

Відповісти
 • V
27.02.13 10:39

Саша: не люблю ультрас с обеих сторон. И ваша позиция мне так же противна, как и противоположной стороны. Из-за таких, как вы, нас, русскоязычных, не уважают украиноязычные.

Відповісти
 • ФУ
27.02.13 10:47

Я закончила украинскую школк, в инститете училась на русском языке. Мне одинаково комфортно разговаривать и на русском, и на украинском. Поэтому не понимаю таких как Саша, Елена, Топают ножками, брюзжат. Вы же не дворники, не грузчики. В чем проблема. Вы учите русский, выучите украинский, английский, французский. Вся Ваша так называемая любовь к русскому языку - это обыкновенная лень.

Відповісти
 • ФУ
27.02.13 10:47

Прошу прощения за опечатки

Відповісти
 • ФУ
27.02.13 10:50

И вообще эти разговоры о языке уже надоели. В стране бардак, и этот барадак не зависит от того , на каком языке мы разговариваем.

Відповісти
 • Тата
27.02.13 10:54

На письма ГНИ то же только на русском отвечаем, проблем не было. Украинский знаем, но на русском писать приятнее, так как думаем на нем родном.

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
27.02.13 11:20

Саша, бесплатный совет: читайте то, что "выписывает" 1с. Тем более то, что подписываете. Извините, что без ошибок.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
27.02.13 14:07

Какое убожество. Я думала, что хотя бы с прошлой подобной "дискуссии" интеллигентные и образованные люди не поддадутся на такое "фуфло", т.к. может быть хоть кто-то заглянул в свой паспорт и увидел свое гражданство, подтвержденное докУментом. Но все становится только хуже. Елки-палки, Папа Римский знает несколько языков, в т.ч. украинский, а мы? Позорище, причем активно пропагандируемое. Тут оперируют цифрами о соотношении 80 к 20. Откуда эти данные? У моей семьи корни российские, родня в Москве и Питере, живем на юго-востоке, но мне также в школе родители сказали, что живя в УССР, я не имею права быть освобожденной от изучения республиканского языка и уподобляться барану, когда при мне будут разговаривать на солов'їній. И я им невероятно благодарна, т.к. есть авторы, произведения которых читать можно только в оригинале - в переводе они "не звучат" (я сейчас не о НКУ - его читать нужно только в оригинале - убедилась на личном опыте). Я не понимаю, с каких пор знание еще одного языка стало непрестижным и перестало быть признаком просто эрудированного человека? Причем именно в Украине - украинского языка, т.к. изучаются и английский, и японский, и прочие - гораздо более отличные от славянских языков. Ненормальная страна, ненормальные люди. Язык - один из способов объединиться, а нам власть даже этот способ взаимопонимания отравила своими идиотскими выкрутасами. Поражают люди, которые так рьяно эти выкрутасы поддерживают. Жаждущие русского - кто вам мешает нам нем общаться? И ваше неуемное желание присоединиться к РФ вообще неадекватно - вы России не нужны, вы там всегда будете людьми второго сорта - посмотрите на все остальные национальности - кого высмеивают во всех их так называемых "юмористических" шоу? Всех, кто не русский. Может хватит уже эти фантомные боли испытывать и пора окончательно излечиться и не калечить мозги нашей молодежи, которая справедливо стремится изучить побольше языков и быть гражданами и личностями, а не толпой.

Відповісти
 • V
27.02.13 21:38

Интеллигентные и образованные люди может быть и не отреагировали бы на эту статью, если бы не провокационные заявления с обеих сторон. А любовь к языку надо прививать с младых лет, постепенно. Любовь из насилия не вырастет. И насильно из крымчан не выбьешь любовь к России, которую они всегда считали и долго будут считать своей родиной (как и крымские татары - своей). А Украину они смогут полюбить тогда, когда она создаст для них хорошую нормальную жизнь, когда они смогут гордиться ее успехами. Ну а языковый вопрос, как тут многие и писали - это специально чтобы поменьше размышляли о своем нищенском и несправедливом существовании.

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 22:46

Саша. Вы несколько резки, но как я Вас, Елену, Софию, Тату и других здравомыслящих людей люблю - для нашей страны, значит, ещё не все потеряно!!!!!!!!! УРА!!!!!

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 22:57

Прынцесса, но не на бобах ваше брюзжание по поводу второсортности надоело уже в прошлой дискуссии... как бы вы ни страрались - всё равно ваша рабская философия и ваш сорт в Украине будут видны невооруженным взглядом... Припоминаю все оскорбления, которые вы тогда отправили русским...

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
27.02.13 23:07

Маруся, Вы, простите, как влюбчивая ворона из мульта. Вся такая влюбчивая и вся такая бестолковая!

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 23:11

Это мой любимый мультик... Кстати, в конце его все жалели, что влюбчивой вороны больше не стало...

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 23:12

Алиса в Стране чудес вас по той дискуссии тоже хорошо запомнила...

Відповісти
 • София
27.02.13 23:13

Я с V согласна на 100% : Любовь из насилия не вырастет. И насильно из крымчан не выбьешь любовь к России, которую они всегда считали и долго будут считать своей родиной. Если бы украиноязычные украинцы в 2000-х г. не стали бы оскорблять людей говорящих на русском, а наоборот с уважением к ним относились, точно также, как к тем, которые говорят на английском, китайском и т.д. наверное никаких языковых законов не нужно было бы принимать, постепенно, без всяких оскорблений люди бы не враждовали, а жили одними интересами и думали как поднять материальный достаток своих граждан. И не нужно обманывать себя тем, кто думает, что вопрос языка в государстве можно решить враждой и насильственными методами, это наоборот ещё больше навредит нашему государству. Потому что русский язык ни в чём не виноват перед украинским!!! , а тем более люди, которые на нем говорят, думают и любят его!!! Я хочу сказать насильственной украинизации в ведении хозяйственной деятельности нет!!!!

Відповісти
 • София
27.02.13 23:16

т.е. хочу выразить этим свой протест против насильственной украинизации в ведении хозяйственной деятельности, и вообще в нашем обществе.

Відповісти
 • Томе
27.02.13 23:16

Не тебе дорогу скатертью постилать. И так уже все кто мог поуезжали. У кого мозги работают. А ты все посылаешь.

Відповісти
 • Хмель
27.02.13 23:16

Почему же требуя уважения к русскому, Вы отказываетесь уважать украинский?

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 23:17

София + 100%

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 23:19

Почему же требуя уважения к украинскому, Вы отказываетесь уважать русский?

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 23:26

Хмель Ваше неуважение ко всему русскому я вижу - а в чем Вы видите моё неуважение к украинскому? кого и куда я посылаю жить? кого и где заставили что-то писать только по-русски? - последние 20 лет нашей "демократии" выражается в русофобии, не так ли?

Відповісти
 • Хмель
27.02.13 23:28

Мы в Украине уже доуважались русский до того, что некоторые русскоязычные решили, что кроме них и уважать некого

Відповісти
 • Галка
27.02.13 23:32

Давайте уважать друг друга, слышать друг друга, потому как от нас НИЧЕГО не зависит, те, кто у власти, все равно будут делать то, что им надо. Давайте закончим этот бессмысленный спор в стиле "сам дурак". У всех достаточно аргументов для своей версии, одной правды не бывает.

Відповісти
 • Ольга
27.02.13 23:36

За границей, в Бельгии, например, 2 государственных языка, и живут себе люди, и все у них хорошо, я не понимаю, если у нас пол страны разговаривает на русском языке - это уже не мова меньшинства. В итоге, получается, что молодежь не знает ни русского ни украинского... бред

Відповісти
 • Хмель
27.02.13 23:39

Маруся, в чем же Вы увидели мое неуважение к русскому? общаюсь с Вами на русском, корни мои русские, с детьми своими говорю по-русски, но считаю что в Украине официальным и государственным языком должен быть украинский и стыдно мне будет если мои дети не будут знать этого языка, и уверена я в том, что если бы рускоязычные не так ръяно отвергали украинский и дисскусии такой не развернулось бы. Согласитесь радикализма и непорядочности в высказываниях было больше против украинского (хотя уверена Вы этого не заметили...)

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
27.02.13 23:46

Хмель, Вы прямо напечатали мои мысли.

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
27.02.13 23:49

Маруся, а Вы с такой чудесной памятью должны помнить и вывод прошлой дискуссии о языках. А вывод прост: большинство тех, кто хает украинский язык, хамы. Которые, к тому же, и в русском языке делают столько ошибок, что закрадывается мысль о том, что в школе украинский не учили, а русский прогуливали.

Відповісти
 • Галка
27.02.13 23:54

Ну вот, Алиса, и Вы дошли до оскорблений и обобщений. Сейчас в ответ получите кучу сообщений о вашей ущербности. Зачем?

Відповісти
 • Маруся
27.02.13 23:55

Алиса в Стране чудес а вы, как всегда, в своём репертуаре, плюс ко всему ещё и врёте... поэтому вам -мой игнор...

Відповісти
 • oksana
28.02.13 00:05

Маруся- знання мов , повага до мов - це ознака культури і рівня розвитку кожної людини так що і Вас і всіх , хто тут пробує обкакати українську мову , прошу задуматись над рівнем власної культури , тоді мовне питання однозначно на другий план відійде.

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 00:07

Хмель если бы Вы вспомнили, о чем говорили на стр.3, то "радикализма и непорядочности" в своих "высказываниях" тоже бы увидели.. могу напомнить: "Противно когда человек свою елементарую лень, чуть поднапрячся и выучить язык, называет кройной преданностью русскому. Интересно во Францию поедете тоже будете на русском с людьми общаться - из кровного партиотима. Реально противно..."

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 00:09

oksana я готова с Вами дискутировать, если приведете такие цитаты из моих выскказываний...

Відповісти
 • Хмель-Марусе
28.02.13 00:17

если бы Вы на стр. 3 прочитали сообщение Елены (ответ на ее сообщение Вы процитировали), радикализма и непорядочности в моих выражениях Вы бы не нашли (если б относились не предвзято...)

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
28.02.13 00:34

Галке. А кто его знает, чей-то я. Вот еще и Маруся меня игнорирует. :) Всем удачного дня!

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 00:36

Хмель "... Родной язык у каждого свой, а государственный должен быть один для всех (и уж никак не русский в Украине)..." "А от нас сейчас зависит как наши дети будут себя и свою страну уважать, такое и будущее у них в этой стране будет. Пока мы сами себя уважать не станем никто в мире с уважением к нам не отнесется" Я привожу ещё два Ваших высказывания с той стр. Насколько я помню, Елена вполне аргументированн (хотя, согласна с Вами, иногда резко), с примерами доказывала ту мысль, что государственный язык может быть или не быть или несколько государственных языков, что не мешает в других странах межнациональному общению и т.д. и т.п. Думаю, самоуважение не зависит от того, какой язык считается государственным, тем более в стране, где половина - неукраинцы.

Відповісти
 • Наталия Я.
28.02.13 00:56

Дякую Елене за вміння вести спокійну аргументовану дискусію. Без навішування ярликів, приниження опонентів. Я можу вас зрозуміти, так, як можу зрозуміти і тих, що з дитинства жили в україномовному середовищі, та спілкуються українською. Думаю, що в нас говорить не неповага до тої чи іншої мови, а насильне ії навязування. Кожна людина хоче бути внутрішньо незалежною та вільною, а постійне приниження та примушування викликають тільки супротив. І це добре! Бо людина має бути вільною. Ми не раби!!!

Відповісти
 • Надоело Марусе
28.02.13 00:57

Есть страны где и два, и три, и четыре государственных языка. Только там чиновники ЗНАЮТ ВСЕ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ, В отличии от наше страны. А унас призывы о введении второго государственные исключительно из нежелания учить украинский. И никогда Вы не докажите мне обратного. Все высказывания рьяных защитников русского построены на том, что украинский- это Что-то неподдающееся изучению. МОжет хватит уже защищать русский. Он не нуждается в защите. И если Вас пару-тройку документов просят заполнить на ураиском, я не вижу в этом угнетение РУССКОГО ЯЗЫКА. И еще мне интересно, если в Крыму введут государственный - татарский, будут ли русские его учимть. Идли Елена аргументировано докажет, что нужен ТОЛЬКО РУССКИЙ, потому что другой она не в состоянии выучить, чень не позволяет.

Відповісти
 • Хмель
28.02.13 01:06

очень жаль, что в нашей стране половина, а может и больше "неукраинцы", хотя родились и выросли в Украине, и корни имеют украинские, а вот именно "неукраинцы", поэтому и будущее у страны нашей очень даже не радужное... нет народа в стране, есть люди, поэтому цари наши могут еще долго не бояться возмущений народных, будут скоро президенство по наследству передавать, и возмутиться будет некому, ведь не учим мы детей своих, что мы один народ, одна страна, и душа за неё болеть должна, а не думать как бы это Крыму куда присоединиться, к какой бы России поближе придвинуться... жаль PS очень я зауважала поляков, когда узнала, что государства польского на карте мира в течении 150 лет небыло, но язык, традиции и главное единство (еще какое!) они сохранили, жаль что наше советское прошлое такой грубокий отпечаток нас поставило...

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 01:36

Хмель слово "неукраинцы" было употреблено мню в контексте слова "язык"...зачем передергивать?... и каждый заслуживает того будущего, о каком мечтает... ...и при чем тут советское прошлое к нашему "светлому" настоящему? двадцать лет русских гнобят "демократы" в Украине... я тоже уважаю людей других национальностей, в том числе и поляков, но за другое - за построение такой структуры власти в Польше, при которой назначение на госслужбу вовсе не равно коррупции...

Відповісти
 • А-у
28.02.13 01:36

Случайно зашла сюда и одурела. У меня муж - грузин. Живет в Украине и учит украинский язык, хотя прекрасно знает и общается на русском. И не перестает удивляться таким вот горе-украинцам. Сдайте свои мозги на переплавку и начинайте новую, достойную жизнь! И будет вам счастье! и может быть, тогда страна очухается.

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 01:41

А-у ну, какая Вы наивная...украинский язык, который так старательно выучила Юлия Тимошенко, чтобы понравиться и западной части Украины, не уберег её от коррупциии и не помого построить светлое будущее в Украине..

Відповісти
 • Надоело Марусе
28.02.13 01:48

Маруся, мі же с Вами здесь ведем переписку на русском языке. А Вы пишете, что Вас загнобили. Как-то странно.

Відповісти
 • oksana
28.02.13 01:52

А-у передайте моє велике шанування вашому чоловіку і +5 вашому коментарю

Відповісти
 • А-у
28.02.13 01:54

Маруся, ну заткнитесь уже, наконец-то! Если человек своими куриными мозгами никак не может понять смысла в этой жизни, ну о чем с ним можно дискутировать? И при чем тут Тимошенко? Хотела бы я на вас посмотреть на ее месте при подписании тех газовых контрактов! Такое впечатление, что вы только и ждете появления нового коммента, чтобы вылить очередную порцию своей желчи! Идите работайте, конец месяца, учите новый порядок ведения реестра! Геть!

Відповісти
 • А-у
28.02.13 01:55

oksane: дякую, обов"язково!

Відповісти
 • koty
28.02.13 02:01

Загнобленная украинцами русскоязычная Маруся, позвольте спросить, не много ли русского для униженых и оскорбленных в Украине.... Дай Бог в России иметь столько украинского, пол Сибири Украинцев.... Тай взагалі ,чудова українська приказка «Всім селом напалися – ледве відгавкалась…»

Відповісти
 • Маруся
28.02.13 02:04

oksana А-у Спешу вас огорчить - я счастливый человек: работаю бухгалтером уже 20 лет, очень люблю свою Родину, работу и семью. Моя работа хорошо оплачивается, потому что я хороший специалист, чего и вам желаю.,. Так при чем тут язык, на котором я веду документооборот? Надоело я не понимаю одного - почему до 2011 г. никого не волновало, на каком языке составлены документы - и всех всё устраивало? Все работали, как хотели - кто на русском, кто на украинском? Так в чём проблема?

Відповісти
 • oksana
28.02.13 02:09

Маруся- інформація про ваше чудесне життя мене тільки потішила, чого це те що ви щаслива людина мало б мене засмутити ? Засмучує тупість, обмеженість , деградація і небажання розвиватись- це в таких людях як ви направду засмучує.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Як працюватиме заборона виїзду директора за кордон ...
4753 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам