Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.02.14
2469 28 Друкувати

Отображение финпомощи в годовой декларации по налогу на прибыль

   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   Автор: Наталія Чепіга
   
   У коментованому листі розглянуто питання відображення у декларації з податку на прибуток поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку на прибуток, який не сплачує авансові внески згідно з п. 57.1 ПКУ. На думку Міндоходів, сума поворотної фіндопомоги, отримана у 2013 році таким платником податків від фізособи (неплатника податку на прибуток на загальних підставах та неучасника товариства) та повернута до 01.04.2014 року, не відображається в його річній декларації з податку на прибуток за 2013 рік. При цьому декларації за перший квартал, півріччя та три квартали ним не подаються.
   
   Проте, якщо брати до уваги той факт, що попередня редакція п. 152.9 ПКУ, що діяла до 01.01.2014 р., визначала для неплатників авансових внесків за п. 57.1 ПКУ базовим податковим (звітним) періодом календарний квартал, то цілком логічним було б:
   
   - відображати в обліку суми доходів і витрат за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів і року;
   
   - звітну декларацію подати за підсумками року з відображенням у ній поквартальних розрахунків сум доходів і витрат.
   
   У будь-якому випадку, вагомим контраргументом для міндоходівців може бути лише індивідуальна податкова консультація, а її текст може різнитися з позицією, викладеною у даному листі.
   
   ------------------------
   
   Лист Міністерства доходів і зборів України N 15986/6/99-99-19-03-02-15 від 25.11.2013 р.

   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Светик
10.02.14 22:26

Главное вовремя объяснили , срок декларации 10.09.2014г. специалисты

Відповісти
 • Бухг
11.02.14 04:42

Так год до 1 марта

Відповісти
 • Масяня
11.02.14 07:20

а мне нравится - " не повернута до 01.04.2014", а декларация подается до 3 марта!

Відповісти
 • Лана
11.02.14 07:29

Масяня В статье опечатка - повернута до 01.01.2014 года

Відповісти
 • Бух
11.02.14 07:34

Дыбилы!

Відповісти
 • Михаил
11.02.14 07:50

Бух 11.02.2014 09:34:37 Дыбилы!\\ поддерживаю

Відповісти
 • П
11.02.14 08:03

А если фин помощь от учредителя предоставлена на год, который заканчивается в апреле 2014 года, ее надо включать в декларацию по прибыли или нет? Что-то чем больше читаю, тем меньше понимаю.

Відповісти
 • мадам
11.02.14 08:03

Підкажіть, а хто як відображає дану операцію.

Відповісти
 • Ежик, без головы, без ножек
11.02.14 08:35

Я сворачиваю, иначе переваливаю за 10 млн, т.е. результат по налогу не исказила, а админ.штраф за неправильное составление декларации - это ерунда, по сравнению с авансовыми платежами

Відповісти
 • В
11.02.14 08:39

Для П. Вы отчитываетесь за 2013 год, а фин помощь от учред. до пареля 2014 - вы незнаете вернете или нет. Если в апреле вернете, то в деке за 14 год непоказываете, а если не вернете - покажите как доход в ІД 03.12.

Відповісти
 • Ирина
11.02.14 08:44

П 11.02.2014 10:03:33 А если фин помощь от учредителя предоставлена на год, который заканчивается в апреле 2014 года, ее надо включать в декларацию по прибыли или нет? Что-то чем больше читаю, тем меньше понимаю. у меня похожая ситуация, думаю, что нам надо отрзить в декларации фин помощь от учредителя. Если кто-то считает иначе,пожалуйста, объясните свою точку зрения

Відповісти
 • Ирина
11.02.14 08:46

Для В: Не до апреля,а до января "Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником з доходом за 2012 рік менше 10 млн. грн. у травні 2013 року від фізичної особи (не платника податку на прибуток на загальних підставах та не учасника товариства) та повернута до 01.01.2014 р., не відображається у декларації з податку на прибуток за 2013 рік. При цьому декларації за перший квартал, півріччя та три квартали таким платником не подаються."

Відповісти
 • Масяня
11.02.14 08:53

Для П и Ирины У меня тоже такая ситуация намечалась, я тоже много читала и не вполне поняла, нужно или нет показывать доход (сумма не возвращ. до 31.12.13). Решила, что скорей всего - нужно начислять - и предприняла контрмеры - убедила учредителя планомерно возвращать себе фин. помощь, постоянно напоминала - и до конца года "закрыли". Мутная ситуация

Відповісти
 • рип
11.02.14 09:10

Подскажите, а если мы брали ВФП у учредителя в октябре 2012 года, а вернули в ноябре 2013 (год уже истек). С каким кодом ставить этот доход в приложении ІД - 03.12 или 03.28

Відповісти
 • Бухг
11.02.14 09:28

А такой вопрос если фин помощь от юр лица плательщика налога на прибыль на общих основаниях болталась год в декабре вернули на конец года нет ее нужно ли начислять проценты если период подачи отчетности за год. т.е пользовались практически целый год 295 кал дней к примеру. но на конец отчетного периода вернули.

Відповісти
 • Рейк
11.02.14 09:38

Як оподатковується отримана поворотна фінансова допомога 06.12.2013 Згідно з підпунктом 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Розглянемо порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги. Податок на прибуток Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги податком на прибуток викладений в підпункті 135.5.5 статті 135 Податкового кодексу. В залежності від джерела отримання платником податку на прибуток поворотної фінансової допомоги буде залежати порядок визначення доходів для оподаткування цим податком. У випадку, якщо сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку на прибуток від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачує податок на прибуток за загальною ставкою), то протягом звітного періоду сума такої допомоги не включається до складу доходів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Проте, у разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду такій особі, то до доходів звітного періоду включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. Нараховуються такі відсотки таким чином: суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку Національного банку України і поділити на 365 днів. Якщо така поворотна фінансова допомога не була повернута після закінчення дії договору і термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (1095 днів) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах. При цьому такий платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення терміну дії договору. Якщо сума поворотної фінансової допомоги отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із Податковим кодексом України мають пільги з цього податку, залишається неповерненою на кінець звітного періоду, то неповернена сума включається до складу доходів при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток. У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. Якщо поворотна фінансова допомога, отримана платником податку від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку на строк не більше, ніж 365 календарних днів, то сума такої допомоги не включається до складу доходів. У разі якщо така допомога не повернена засновку протягом 365 календарних днів, то платник податку - отримувач допомоги зобов'язаний включити таку суму до складу доходів відповідного звітного періоду, якщо засновник не є платником податку на прибуток, або умовно нарахувати проценти та включити їх в доходи, якщо засновник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Сума умовно нарахованих процентів підлягає включенню до доходу платника податку в період їх нарахування. Податок на додану вартість Відповідно до статті 185 Податкового кодексу операції з отримання поворотної фінансової допомоги не підпадають під визначення операцій з постачання товарів/послуг, тому відповідно ПДВ на такі операції не нараховується. Єдиний податок Якщо отримувачем поворотної фінансової допомоги є особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, то згідно з частиною 3 пункту 292.11 Податкового кодексу до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. Відповідно, якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою після закінчення 12 календарних місяців з дня її отримання, вона включається до складу доходу платника єдиного податку. При цьому, для коригування доходу, у випадку повернення фінансової допомоги у майбутньому, у Податковому кодексі немає підстав. Податок на доходи фізичних осіб Згідно із підпунктом 165.1.31 статті 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу.

Відповісти
 • Людмила Запорожье
11.02.14 09:48

Для П и Ирины.Включайте в доходы 2013г.Буквально недавно на эту тему читала и,по-моему,в бухг.911.

Відповісти
 • Натали
11.02.14 11:59

Фин. помощь, полученная от учредителя в доходы не включается, если она возвращается в срок. (т.е. 12 мес-в). То бишь, если вы ее не вернете в апреле 2014года, отразите эту сумму в доходах в деке за 2014год.

Відповісти
 • Бух2
11.02.14 12:42

"У випадку, якщо сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку на прибуток від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачує податок на прибуток за загальною ставкою), то протягом звітного періоду сума такої допомоги не включається до складу доходів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Проте, у разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду такій особі, то до доходів звітного періоду включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. " В подпункте 135.5.5 ст.135 НКУ ничего не сказано о получении финпомощи от плательщика налога на прибыль и начислении условных процентов при её не возврате. Сказано только о финпомощи от неплательщиков и учредителей. А где можно увидеть инфу о финпомощи от плательщика налога на прибыль?

Відповісти
 • Кузя
11.02.14 14:02

В п.14.1.257 последний абзац. Усл %=безвозвратная помощь.

Відповісти
 • П
11.02.14 14:25

Спасибо Всем, кто откликнулся. Отдельное спасибо Рейк! Поняла, что пока не надо ее включать в доходы.

Відповісти
 • Бух2
12.02.14 08:00

Спасибо Кузя!

Відповісти
 • Инна
12.02.14 08:18

Для РИП: если подходит срок возврата финпомощи, а вернуть нечем, нужно по кассе провести операцию возврата и этим же днем но ПО ДРУГОМУ ДОГОВОРУ взять финпомощь в том же размере, так законно уйдете от всех созданных себе проблем

Відповісти
 • Sabi
12.02.14 09:03

Это не касается учередителей. Там же написано неплатника податку на прибуток на загальних підставах та неучасника товариства. Учередитель учасник, поэтому если фин помощь им предоставлена в 2013 г., то при не возврате ее в срок 365 дней она включаеся в деку за 2014 г.

Відповісти
 • Ирина
12.02.14 11:16

4 абзац п. 135.5.5 никто не отменял "Положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання." Поэтому ничего включать в деку за 2013 год не нужно.

Відповісти
 • ЮГ
12.02.14 11:59

У нас теперь всё по индивидуальной консультации. Предлагаю на этом не останавливаться и написать ёщё каждому по индивидуальному НКУ - всем будет чем заняться и разборки будут индивидуальные

Відповісти
 • Александра
12.02.14 19:46

Инна, Я Вас добавлю - по ДРУГОМУ договору и чтобы разница в сумме была хоть на 1 гривну...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам