Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.03.14
5615 16 Друкувати

Трудовая книжка работника: внесение записей об обучении и выдача дубликата в случае утери

   Відповідно до частини 1 статті 48 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є його трудова книжка.
   
   При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (ч. 2 ст. 24 КЗпП).
   Працівникам, які вперше стають на роботу, трудові книжки оформля-ються підприємством (ч. 3 ст. 48 КЗпП).

   
   Оформлення трудових книжок здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (далі – Інструкція № 58).
   
   Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів (п.1.1. Інструкції № 58). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.
   
   Згідно з Наказом Міністерства соціальної політики від 8.11.2013 № 748/2354/5 Інструкцію № 58 доповнено новим положенням, згідно з яким трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освіт-ньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.
   
   Запис у трудову книжку про стажування студентів, учнів вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста на підставі наказу про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції № 58).
   
   Відповідно до пункту 2.16 Інструкції № 58 для студентів, учнів які ма-ють трудові книжки, навчальний заклад вносить записи про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів на підставі наказів про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів.
   
   Період роботи зазначених студентів, учнів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики і при проходженні стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади забезпечують занесення до трудових книжок студентів, учнів відомостей про роботу та стажування.
   
   Відповідно до пунктів 2.18, 2.19 Інструкції № 58 для студентів, які раніше не працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, відомості про час навчання, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати.
   
   Записи про час навчання вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.
   
   Отже, вирішення питання щодо внесення запису до трудової книжки про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів залежить від факту наявності або відсутності трудової книжки у студента до вступу у навчальний заклад: при наявності трудової книжки у студента відповідний запис вносить навчальний заклад, а при її відсутності – підприємство (установа, організація).
   
   У разі втрати трудової книжки або коли вона з якихось причин стала непридатною для використання (обгоріла, розірвана, забруднена та інше) працівнику видається її дублікат за місцем останньої роботи не пізніше 15 днів після подання заяви працівником (у разі ускладнення в інші строки) з дотриманням вимог Інструкції № 58.
   
   Якщо у працівника це перше місце роботи, то дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами ведення трудових книжок на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
   
   Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже працював, то при заповненні дублікату трудової книжки в розділ ‹‹Відомості про роботу›› у графу 3 спочатку вноситься запис про загальний сумарний стаж його роботи до влаштування на це підприємство: зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.
   
   Після цього загальний стаж роботи, підтверджений належно оформленими документами, записується по окремих періодах роботи в такому порядку:
   
   – у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;
   – у графі 3 пишеться найменування підприємства, де працював праців-ник, а також цех (відділ) і посада (робота), на яку було прийнято працівника.

   
   Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.
   
   Якщо з поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу на тому ж самому підприємстві, то про це робиться відповідний запис.
   
   У графі 2 записується дата звільнення, а у графі 3 − причина звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані.
   
   У тому разі, коли документи не містять повністю зазначених вище даних про роботу у минулому, в дублікат трудової книжки вносяться тільки ті дані, що є у документах.
   
   У графі 4 зазначаються найменування, дата і номер документа, на підставі якого проведено відповідні записи у дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику.
   
   Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.
   
   Для підтвердження трудового стажу надаються документи, підписані посадовими особами та засвідчені печаткою: витяги з наказів або копії наказів про прийняття та звільнення з роботи, копії особових карток, документи з особових справ тощо. На підставі наданих працівником документів роботодавець видає працівнику нову трудову книжку з надписом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.
За матеріалами Юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Натали
20.03.14 07:13

Подскажите кто знает: трудовой книжки во время учебы не было, записи о прохождении производственной практики не делали и учебу в вузе(стационар) соответственно не записали. Как потом я смогу это подтвердить?

Відповісти
 • ***
20.03.14 07:41

Натали, если Вы учились на дневном отделении - сами покупаете книжку, предприятие на котором Вы проходили практику должно было Вам оформить ее и внести в свою регистрационную книгу для ТК, потом в ВУЗе внесли запись , что поступили на учебу и направлены на прохождение производственной практики , предприятие вносит свою запись о зачислении для прохождения практики и увольнении по ее окончании на основании приказов предприятия,и после завершения учебы ВУЗ обязан указать что Вы закончили учебу и по этому факту Вы будете реальным специалистом. Всю процедуру можно востановить и после окончания учебы и получения диплома, данные все храняться в ОК и при обращении по этому вопросу обязаны Вашу просьбу удовлетворить.

Відповісти
 • Астра ЛВШ
20.03.14 07:46

Думаю, что на основании приказа по ВУЗу. Здесь почитайте более подробно: http://www.rabota.kharkov.ua/lawyer/trudovoj-stazh/zapis-v-trudovoj-ob-uchebe/

Відповісти
 • Марта
20.03.14 07:47

Диплом и справка из учебного заведения. Пока есть время свяжитесь с учебным заведением, напишите запрос с просьбой предоставить такие-то данные и заказным с уведомлением . Если это Украина - можно вложить предоплаченный конверт или договориться непосредственно с исполнителем об отправке заказным.

Відповісти
 • Натали
20.03.14 08:10

спасибо всем большое. надо заняться этим.

Відповісти
 • Л
20.03.14 08:31

Для Натали Если это для пенсии, стаж подтверждается дипломом.

Відповісти
 • TRM
20.03.14 08:37

Для *** 20.03.2014 09:41:51 Дякую можливо прокоментуйте випадок, як правильно поступити,бо кадри не знають, як поступити === Юридична особа хоче прийняти на основне місце роботи студента 3 курсу денної форми навчання Особа - студент до поступання в ВНЗ трудової книжки не мала Хто повинен в такому випадку видати трудову книжку, і яким чином, та хто повинен зробити перший запис і запис про прийняття на роботу === З повагою і вдячністю за коментарі Дякую

Відповісти
 • Ольга
20.03.14 08:44

Закончила ВУЗ и получила диплом на год позже от даты поступления на работу. В какой хронологии должны быть записи в трудовой, сначала запись о поступлении на работу, а потом об окончании вуза?

Відповісти
 • Наталя
20.03.14 09:05

В мене була цікава ситуація з відділом кадрів ВУЗу: після закінчення навчання трудову не купувала і не приносила на відмітку про навчання у відділ кадрів, потім влаштувалася на роботу, де завели трудову, після звільнення з роботи вирішила зайти у відділ кадрів університету, щоб поставили відмітку про навчання у ВУЗі, кадровик мені відмовила, обгрунтовуючи тим, що на тей час пройшов рік після мого закінчення ВУЗа і що можливо у мене N-на кількість трудових;) Ось такі пирожки. Через свою недосвідченість і непіддатливість кадровика так в мене цього запису і немає. Підкажіть, чи обов'язково мають бути записи у хронологічному порядку і наскільки була права кадровик ВУЗу?

Відповісти
 • ААААА
20.03.14 09:39

Для Наталя, не знаю мне запись в институте сделали без вопросов через 1,5 года после его окончания. правда это было еще при СССР

Відповісти
 • *****
20.03.14 10:12

Димплом отримала в 1996 році. Офіційно працевлаштувалась в 2000 році. Тоді ж на підприємстві й завели трудову книжку. Записів про навчання немає. Навчальний заклад змінив назву і став філією іншого ВУЗу. Для стажу на песію мені потрібно взяти довідку з цього ВУЗу? Це можливо через 18 років? Вибачте, я не кадровик, не знаю, скільки років зберігаються такі документи.

Відповісти
 • ЛВ
20.03.14 10:18

Наталя, фактическое указание в трудовой книжке время учебы в ВУЗе, при условии, что не уплачивались страховые взносы, для работника практически не играет никакой роли.

Відповісти
 • ***
20.03.14 10:50

Для TRM. Трудовую книжку первый раз заполняет и регистрирует предприятие, на которое устраивается работник. Если он до поступления к вам нигде не работал, то первая запись "Зі слів працівника трудового стажу немає ", ( старые кадровики иногда просят отметку от ЖКК по месту регистрации работника, но не все ЖЕКи это делают), а потом все равно в хронологическом порядке - дневное обучение в ВУЗе по приказу о зачислении на учебу, прием на работу на предприятие по приказу предприятия ( на 0,5 ставки, по совмещению или по договору (контракту ) за выполненную работу т.к. он еще остается студентом и должен посещать занятия и на него обязателен табель учета раб.времени), ну и дальше по хронологии событий - закончил учебу ( ВУЗ ), уволен.. переведен..( предприятие ).

Відповісти
 • ***
20.03.14 11:09

ЛВ Для ЛВ 20.03.2014 12:18:03 "Наталя, фактическое указание в трудовой книжке время учебы в ВУЗе, при условии, что не уплачивались страховые взносы, для работника практически не играет никакой роли." Извините - но вы не совсем правы. Без такой записи в ТК серьезные работодатели подвергают сомнению Ваш диплом и это может быть основанием для отказа в приеме на должности, которые требуют подтверждения образования. А также при расчете общего стажа эта запись необходима для всех начислений, зависящих от этого показателя.Что же касается пенсии и страхового стажа, то пока "работают" оба варианта, и неизвестно, каким Вам прийдеться воспользоваться.

Відповісти
 • TRM
20.03.14 12:06

Для *** 20.03.2014 12:50:33 Дякую за коментар Ше раз поясніть хронологію запису (без номера запису ==До поступання на роботу трудового стажу по найму не має номер запису 1. 01.01.2011 зарахований на навчання в навчальний наказ дата === хто заповнює навчальний заклад чи установа (підприємство) 2. 20.03.2014 Прийнятий на роботу на посаду ....... наказ дата === заповнює роботодавець Можливо інша хронологія Якщо перший запис ВНЗ то печатка в трудовій ВНЗ Ще раз дякую

Відповісти
 • TRM
20.03.14 12:17

Для *** 20.03.2014 12:50:33 В доповнення мого коментаря == Мається на увазі "Печатка " на ПЕРШІЙ сторінці(підпис, печатка особи видачі трудової)

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам