Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Международные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора

Международные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора

 

Назва Актуальність
МСБОДС 1 Подання фінансових звітів Вересень 2007
МСБОДС 2 Звіт про рух грошових коштів Вересень 2007
МСБОДС 3 Чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці Вересень 2007
МСБОДС 4 Вплив змін валютних курсів Вересень 2007
МСБОДС 5 Витрати на позики Вересень 2007
МСБОДС 6 Консолідовані фінансові звіти та облік контрольованих суб'єктів господарювання Вересень 2007
МСБОДС 7 Облік інвестицій в асоційовані компанії Вересень 2007
МСБОДС 8 Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах Вересень 2007
МСБОДС 9 Дохід від операцій обміну Вересень 2007
МСБОДС 10 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції Вересень 2007
МСБОДС 11 Будівельні контракти Вересень 2007
МСБОДС 12 Запаси Вересень 2007
МСБОДС 13 Оренда Вересень 2007
МСБОДС 14 Події після дати звітності Вересень 2007
МСБОДС 15 Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації Вересень 2007
МСБОДС 16 Інвестиційна нерухомість Вересень 2007
МСБОДС 17 Основні засоби Вересень 2007
МСБОДС 18 Звітність за сегментами Вересень 2007
МСБОДС 19 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи Вересень 2007
МСБОДС 20 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін Вересень 2007
МСБОДС 21 Зменшення корисності активів, які не генерують грошові кошти Лютий 2008
МСБОДС 22 Розкриття фінансової інформації про загальний державний сектор Грудень 2006
МСБОДС 23 Дохід від необмінних операцій (податки та трансферти) Грудень 2006
МСБОДС 24 Представлення у фінансових звітах інформації про виконання бюджетів Грудень 2006
МСБОДС 25 Виплати працівникам Лютий 2008
МСБОДС 26 Зменшення корисності активів, які генерують грошові кошти Лютий 2008

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111847 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно