Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо забезпечення виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (лист Фонду соцзахисту інвалідів від 12.09.2016 р. № 1/6-690/04)

Щодо забезпечення виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (лист Фонду соцзахисту інвалідів від 12.09.2016 р. № 1/6-690/04)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

ЛИСТ

від 12.09.2016 р. № 1/6-690/04

Щодо забезпечення виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) розглянув звернення <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, яке затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 р. N 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за N 528/19266 (зі змінами), Фонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України і вищезазначеним Положенням.

З огляду на законодавство, яке діє на даний час, та вимоги до його виконання, які закріплені в статті 68 Конституції України та статті 42 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон), додатково повідомляємо.

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На законодавчому рівні імперативно визначено єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та порядок його обчислення.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першої цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів.

Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Норми цього Закону не ставлять відповідний обов'язок підприємства у залежність від будь-яких обставин, з яких інвалід не може працювати на підприємстві, не встановлюють підстав, за яких роботодавець може бути звільнений від обов'язку виконання нормативу та звільнений від відповідальності за невиконання нормативу.

У який спосіб виділити і створити додаткові місця для працевлаштування інвалідів згідно із законодавством, має вирішити підприємство, установа, організація, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.

Крім того, відповідно до статті 20 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, утому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю (далі - роботодавець).

Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються Фондом або в судовому порядку.

Фонд, його відділення мають право захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

В свою чергу повідомляємо, що роботодавці мають право в разі незгоди відстоювати свої інтереси в суді, в тому числі і у випадках, коли вони не погоджуються з вимогами, заявленими в позовній заяві.

Крім того, питання, які порушені у вашому зверненні, стосуються порядку подання та заповнення звітності форми N 3-ПН.

Форма звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі - Порядок) затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. N 316 і відповідно до пункту 1.3 Порядку роботодавці подають інформацію до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті незалежно від місцезнаходження.

З огляду на вищезазначене та враховуючи діюче законодавство, не в межах компетенції Фонду надавати роз'яснення стосовно нормативних документів, які не видаються Фондом, та координувати роботу щодо питань, які не відносяться до компетенції Фонду, а належать до повноважень Державної служби зайнятості України.

Разом з тим зазначаємо, що питання, які висловлені у вашому зверненні, мають ознаки з'ясування обставин щодо уникнення роботодавцями встановленого Законом обов'язку виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів або сплати адміністративно-господарських санкцій за його невиконання через "прогнозовані" рішення суду.

Крім того, відповідно до статті 2 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

В разі невиконання роботодавцями встановленого нормативу порушуються трудові права інвалідів <...>.

 

Перший заступник директора

Л. Ріяко

 

 

 

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
112842 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно