Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О заполнении и представлении работодателями территориальным органам Государственной службы занятости информации о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству

О заполнении и представлении работодателями территориальным органам Государственной службы занятости информации о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.03.2014 р. N ДЦ-01-1433/0/6-14
   
   Щодо заповнення та подання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

   
   Статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
   
   Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.
   
   Відповідно до пункту 3 статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.
   
   На реалізацію статті 14 Закону щодо надання роботодавцями інформації про працевлаштування зазначених у цій статті категорій громадян розроблено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, який затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 N 271 (зареєстровано у Мін'юсті 31.05.2013 за N 841/23373) (далі - Порядок N 271). Порядком N 271 визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до зазначених категорій осіб, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гаранти у сприянні працевлаштуванню.
   
   Так, відповідно до Порядку N 271 роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі - Інформація), за формою, що затверджена додатком до Порядку N 271.
   
   Тобто вищезазначену Інформацію роботодавець вперше повинен подати службі зайнятості у 2014 році, не пізніше 01 лютого після звітного року (2013 рік), де зазначатиме згідно з частиною 2 статті 14 Закону встановлену квоту у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
   
   Враховуючи зазначене, заповнення Інформації, що надається за 2013 рік, має здійснюватися наступним чином:
   
   - у рядку 01 Інформації необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній календарний рік (2013 рік);
   
   - у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (2013 році);
   
   - у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гаранти у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників (2013 році), тобто квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників на 2014 рік;
   
   - у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати у поточному році у рахунок квоти.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам