Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно административной ответственности за несвоевременное представление или непредставление службе занятости административной отчетности

Относительно административной ответственности за несвоевременное представление или непредставление службе занятости административной отчетности   

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.09.2011 р. N ДЦ-04-6691/0/6-11


   
   Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглянула лист щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання або неподання службі зайнятості адміністративної звітності, передбаченої Законом України "Про зайнятість населення", а також способу подання цих відомостей і в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Державна служба зайнятості відповідно до статті 20 Закону України "Про зайнятість населення" отримує від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію про:
   
   - наявність вакансій (форма звітності N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій");
   
   - вивільнених працівників (форма звітності N 4-ПН (план) "Звіт про заплановане вивільнення працівників" (за 2 місяці до вивільнення працівників) і форму звітності N 4-ПН (факт) "Звіт про фактичне вивільнення працівників" (в 10-денний строк після вивільнення працівників)).
   
   Форми звітності затверджені наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. N 420 "Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення" та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1534/11814.
   
   Крім того, відповідно до вищевказаної статті, а також з метою реалізації підпункту другого частини 2 статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" служба зайнятості отримує інформацію за формою звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників", яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 14 липня 2011 року N 279 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.08.2011 р. за N 946/19684.
   
   Що стосується адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання або неподання службі зайнятості вищевказаних звітностей, повідомляємо, що така відповідальність встановлена статтею 1653 Кодексу України про адміністративні правопорушення для роботодавців, винних у несвоєчасному поданні або неподанні відомостей про прийом на роботу працівників, тобто тільки за формою звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників".
   
   У той же час частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про зайнятість населення" регламентовано подання роботодавцями інформації державній службі зайнятості про заплановане та фактичне вивільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП та передбачено відповідальність роботодавців за неподання або несвоєчасне подання цієї інформації.
   
   Так, згідно з абзацом першим частини п'ятої цієї статті при вивільненні працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності повідомляють про це не пізніше ніж за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, назви професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці (N 4-ПН (план) заплановане вивільнення працівників), а в десятиденний строк після вивільнення - направляють списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів (N 4-ПН (факт) фактичне вивільнення працівників).
   
   У разі неподання або порушення строків подання цих даних з роботодавців стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника. Дані кошти зараховуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для фінансування заходів по працевлаштуванню та соціальному захисту вивільнюваних працівників.
   
   Зазначена норма Закону України "Про зайнятість населення" є обов'язковою у всіх випадках, коли звільнення працівників відбувається на підставах пункту 1 статті 40 КЗпП. Винятків із цього правила законодавством не передбачено.
   
   Адміністративної або фінансової відповідальності за неподання даних у повному обсязі про наявність вільних робочих місць (вакансій), у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів, та про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з не залежних від них причин (N 3-ПН наявність вакансій), законодавством не передбачено.
   
   Обмежень у способі подання роботодавцями вищевказаних форм звітності (поштою або нарочним) законодавством не передбачено.
   
   Заступник директора Державного
   центру зайнятості - заступник
   керівника виконавчої
   дирекції Фонду загальнообов'язкового
   державного соціального страхування
   України на випадок безробіття
   
   М. Аглоткова

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115726 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно