Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно осуществления проверок использования средств Фонда и применения санкций по их результатам

Относительно осуществления проверок использования средств Фонда и применения санкций по их результатам   

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.06.2011 р. N ДЦ-01-4450/0/6-11


   
   На запит щодо здійснення перевірок використання коштів Фонду та застосування санкцій за їх результатами, повідомляємо таке.
   
   Основним нормативно-правовим актом, що регулює роботу Фонду та його виконавчої дирекції, є Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - Закон).
   
   Робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах, в установах, організаціях можуть проводитись перевірки щодо витрачання коштів Фонду:
   
   1. Перевірка достовірності поданих роботодавцем даних, які є підставою для надання дотацій
   
   Відповідно до статті 30 Закону Фондом може надаватися дотація роботодавцям для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, у розмірі витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб (але не вище за середній рівень у галузях національної економіки відповідної області) у розрахунку на рік. Умови та механізм надання такої дотації визначено в Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. N 1 (далі - Порядок N 1).
   
   Відповідно до пункту 15 Порядку N 1 центр зайнятості не рідше ніж один раз на півроку відповідно до затвердженого плану або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання дотації перевіряє достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду.
   
   Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки. Центр зайнятості зупиняє виплату дотації у разі, якщо роботодавець відмовляє або перешкоджає проведенню перевірки цих відомостей, у ході перевірки виявлено факти подання роботодавцем центру зайнятості недостовірних відомостей або порушення порядку використання коштів Фонду. Відновлення виплати здійснюється у разі, якщо за результатами перевірки, проведеної центром зайнятості протягом 10 робочих днів з наступного дня після закінчення встановленого договором строку подання відомостей, не виявлено порушень умов Порядку N 1 та договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації або усунено ці порушення.
   
   У разі недостовірності поданих роботодавцем відомостей та використання коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди відповідно до частини третьої статті 35 Закону.
   
   Згідно з частиною другою статті 38 Закону за порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням.
   
   2. Перевірка використання коштів Фонду під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних
   
   Відповідно до статті 23 Закону України "Про зайнятість населення" визначено, що місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, організують проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та за договорами - на інших підприємствах, в установах і організаціях.
   
   Фінансування громадських робіт провадиться за рахунок місцевого бюджету із залученням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) і підприємств, установ та організацій, для яких ця робота виконується за договорами.
   
   Відповідно до пунктів 6 та 7 Порядку використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16.10.2008 р. N 69 (далі - Порядок N 69) у разі фінансування оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду центрами зайнятості може здійснюватись перевірка цільового використання таких коштів не рідше ніж один раз на півроку, а у разі дострокового розірвання договору про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт - протягом 30 календарних днів. Також перевірка може проводитися у разі надходження письмового звернення від фізичної або юридичної особи про факти порушення роботодавцем цього Порядку.
   
   Кошти, використані роботодавцем не за цільовим призначенням, підлягають поверненню Фонду протягом 10 робочих днів після виявлення порушення.
   
   У разі відмови роботодавця добровільно повернути кошти Фонду або неповернення їх у встановлені строки стягнення коштів здійснюється центром зайнятості у судовому порядку відповідно до законодавства.
   
   У разі недостовірності поданих роботодавцем даних роботодавець повинен відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди.
   
   Крім того, відповідно до статті 1653 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   Відповідно до статті 18823 КУпАП вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   Усі рішення центрів зайнятості можуть бути оскаржені до центру зайнятості вищого рівня та до суду.
   
   Голова
   правління Фонду
   
   О. Шевчук

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115722 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно