Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Применение Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»

Применение Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»

Печатная Форма: Применение Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.07.2008 р. N ДЦ-04-4530/0/6-08


   
   Народному депутату України
   І. О. Рибакову
   
   Шановний Ігоре Олександровичу!
   
   На Ваше звернення від 25.06.2008 року N 498-2/2008 щодо застосування Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" повідомляємо наступне.
   
   Згідно із преамбулою Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
   
   "Державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушення вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема, належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища" (абзац перший статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").
   
   Таким чином, предметом регулювання зазначеного Закону є порядок здійснення державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушенню вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища тощо.
   
   Державна служба зайнятості створена (відповідно до статті 18 Закону України "Про зайнятість населення") для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян.
   
   Згідно із статтею 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", на органи державної служби зайнятості покладено функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових внесків, провадять збір страхових внесків, виплачують забезпечення та надають соціальні послуги, передбачені цим Законом, контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття тощо.
   
   Враховуючи вищезазначене, правління Фонду не наділене правом надавати роз'яснення щодо застосування положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
   
   В той же час, Ваша пропозиція щодо можливості передбачити застосування так званого "правила конфлікту інтересів" у законодавстві заслуговує на увагу і може бути використана шляхом розроблення відповідних змін до законодавства.
   
   З повагою,
   
   Голова правління Фонду
   Я. Жугаєвич
   

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115732 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно