Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О декларировании дохода предпринимателя-турагента

О декларировании дохода предпринимателя-турагента   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.05.2015 р. N 1313/К/26-15-17-04-14
   
   Щодо декларування доходу підприємця-турагента

   Головне управління ДФС у м. Києві на виконання доручення ДФС України <...> розглянуло <...> звернення <...> щодо роз'яснення сум декларування доходу від діяльності туристичних агентів та повідомляє.
   
   Загальні, правові, організаційні та соціально-економічні засади в галузі туризму визначені Законом України "Про туризм" (далі - Закон).
   
   Відповідно до ст. 5 Закону суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (суб'єкти туристичної діяльності), зокрема, є туристичні оператори та туристичні агенти.
   
   За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його.
   
   Права і обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також Законом (ст. 20).
   
   Так, відповідно до ст. 297 Господарського кодексу України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.
   
   Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором (п. 1 ст. 301 Господарського кодексу України).
   
   Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
   
   Для платників третьої групи ставка єдиного податку встановлена у розмірі 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим ПКУ та 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (п. 293.3 ст. 293 ПКУ).
   
   Пунктом 292.4 статті 292 ПКУ визначено, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
   
   Враховуючи викладене, доходом фізичної особи - підприємця платника єдиного податку турагента), який надає послуги за агентським договором, є розмір отриманої винагороди.
   
   Що стосується питання відображення суми доходів у Книзі доходів та витрат, то відповідно до Порядку ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. N 1637 (зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 27.12.2011 р. N 1534/20272), у книзі відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.
   
   Згідно з п. 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).
   
   
   В. о. начальника
   
Д. Зенін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам