Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О функционировании Единого реестра налоговых накладных и связанного с ним программного обеспечения

О функционировании Единого реестра налоговых накладных и связанного с ним программного обеспечения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.02.2015 р. № 351/2/99-99-11-02-10
   
   Щодо функціонування Єдиного реєстру податкових накладних та пов'язаного з ним програмного забезпечення

   Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від <…> щодо функціонування Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр) та пов'язаного з ним програмного забезпечення і повідомляє.
   
   Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIIІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній та/або розрахунок коригування.
   
   З метою поліпшення процесу подання податкових документів, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, а також уніфікації форматів документів в електронному вигляді ДФС розробляє та оприлюднює на офіційному веб-порталі формати (стандарти) електронних документів, які відповідають вимогам, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 № 729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 243/25020 (далі - Наказ).
   
   Для формування податкових накладних в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд обирає будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл у форматі, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС. та відповідає вимогам Наказу або може користуватись програмними забезпеченнями «Системи формування та подання до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» та «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»», які можна безоплатно отримати на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність».
   
   Таким чином. ДФС забезпечує приймання всіх звітних документів, створених у єдиному форматі, затвердженому Наказом, та підписаних за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису. При цьому перевірку достовірності електронного цифрового підпису ДФС здійснює на етапі прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації у Реєстрі.
   
   Також ДФС розроблено новий електронний сервіс для платників податків, який надає змогу платнику податків за запитом до ДФС' безоплатно отримувати відомості про податкові накладні та/або розрахунки коригування з Реєстру відповідно до пункту 13 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246. із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 20.
   
   Крім того, покупці - платники податку мають можливість отримувати з Реєстру електронні копії податкових накладних/розрахунків коригування, які зареєстровані в Реєстрі їх контрагентами постачальниками.
   
   З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Реєстрі, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Реєстру, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді (пункт 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Податкова накладна, складена в електронному вигляді, яка отримана з Реєстру покупцем, вважається такою, що отримана від постачальника.
   
   Щодо терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, повідомляємо таке.
   
   Враховуючи внесені зміни до ст.ст. 1201 та 198 Кодексу. ДФС було доопрацьовано програмне забезпечення щодо формування Реєстру в частині зняття обмеження на реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування після спливу 15 денного терміну.
   
   З огляду на зазначене платники податків мають можливість реєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування з 01.01.2015 в Реєстрі після закінчення встановленого ст. 201 Кодексу строку такої реєстрації.
   
   Голова
   
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам