Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении стипендии, выплачиваемой студентам и аспирантам за счет средств НБУ

О налогообложении стипендии, выплачиваемой студентам и аспирантам за счет средств НБУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 16.12.2015 р. № 26890/6/99-99-17-03-03-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо оподаткування стипендії, яка виплачується студентам та аспірантам за рахунок коштів Національного банку України, та в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Відповідно до ст. 51 Закону України від 23 травня 1991 року № 1060-XII „Про освіту” студенти, аспіранти, докторанти мають гарантоване державою право, зокрема, на забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Порядок призначення і виплати стипендій (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 „Питання стипендіального забезпечення”.
   
   Пунктом 1 Порядку визначено осіб, на яких поширюється дія Порядку та які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів.
   
   Згідно з пунктом 4 Порядку особам, зазначеним у п. 1 Порядку, можуть призначатися академічні та/або соціальні стипендії.
   
   Відповідно до п. 5 Порядку академічними стипендіями є, зокрема, стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів, а також курсантам, слухачам та ад'юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами.
   
   Разом з тим п. 2 Порядку передбачено, що учням, студентам, курсантам вищого навчального закладу, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це встановлено умовами укладеної угоди.
   
   Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
   
   Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 Кодексу).
   
   Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 – 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, що передбачені п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.
   
   Статтею 165 Кодексу визначено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не підлягають оподаткуванню у джерела виплати.
   
   Так, згідно із п.п. „б” п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України.
   
   Також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума стипендії (включаючи суму індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу (у 2015 році – 1710 грн.).
   
   За наявності сума перевищення підлягає оподаткуванню під час нарахування (виплати) за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п.п. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
   
   Крім того, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” оподаткування військовим збором продовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України (п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу).
   
   Згідно із п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу.
   
   Разом з тим п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу (п.п. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу).
   
   Враховуючи зазначене, у разі якщо сума стипендії виплачується студенту, аспіранту за рахунок коштів Національного банку України, то сума такої стипендії включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.
   
   Голова Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам