Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке автоматического увеличения суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные / расчеты корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, с 1 июля 2015 года

О порядке автоматического увеличения суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные / расчеты корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, с 1 июля 2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.06.2015 р. № 22361/7/99-99-19-03-02-17

   
Головні управління ДФС в областях,
    м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС –
    Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
Про податок на додану вартість

   Державна фіскальна служба України повідомляє порядок автоматичного збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, з 1 липня 2015 року.
   
   Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначена пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, автоматично збільшується на суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, що обліковуються в інтегорованих картках платників податку станом на 01.07.2015 (абзац третій пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).
   
   Водночас уточнені дані про помилково та/або надміру сплачені до бюджету платежі, станом на перше число місяця, наступного за звітним (станом на 01.07.2015), можуть бути сформовані Державною фіскальною службою України після завантаження відповідної інформації до центральної бази даних служби.
   
   Згідно з Тимчасовим регламентом експлуатації інформаційної системи "Податковий блок", затвердженим наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1198, завантаження центральної бази даних ДФС уточненою інформацією про стан розрахунків платників з бюджетом (у тому числі про надміру сплачені суми платежів) здійснюється на п’ятий (юридичні особи) та шостий (фізичні особи – суб’єкти господарської діяльності) робочі дні звітного місяця.
   
   Таким чином, збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, за рахунок сум помилково та/або надміру сплачених станом на 01.07.2015 грошових зобов’язань з податку на додану вартість з урахуванням технологічного процесу буде здійснено до 10 липня 2015 року.
   
   Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів.
   
   Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам