Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке формирования налогового кредита плательщиком НДС при осуществлении операции по переводу долга

О порядке формирования налогового кредита плательщиком НДС при осуществлении операции по переводу долга   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.12.2015 р. № 18358/10/26-15-15-01-18

   
   ГУ ДФС у м. Києві розглянуло лист " " щодо порядку формування податкового кредиту платником ПДВ при здійсненні операції з переведення боргу і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
    Загальні положення щодо заміни боржника у зобов’язані (переведення боргу) наведені у ст. 520-524 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. №435-IV (зі змінами та доповненнями).
   
   Так, відповідно до зазначених статей боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. Новий боржник у зобов’язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.
   
   Формування податкового кредиту за операціями з продажу та придбання товарів (послуг) здійснюється відповідно до п.198.1, п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – Кодекс).
   
   Так, відповідно до п. 198.1 ст. 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:
   
   а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
   
   б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
   
   в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
   
   г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.
   
   Пунктом 198.2 статті 198 Кодексу встановлено, що датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
   
   дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
   
   дата отримання платником податку товарів/послуг.
   
   Відповідно до п.201.10 ст. 201 Кодексу, податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
   
   У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).
   
   Згідно із загальним правилом (п. 201.10 ст. 201 Кодексу) реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, але не пізніше 180 календарних днів від дати їх складання.
   
   Враховуючи те, що наслідками операції з переведення боргу (заміни боржника у зобов’язанні) є вибуття первинного боржника із зобов’язання, вступ до зобов’язання нового боржника за згодою кредитора та збереження у повному обсязі змісту зобов’язання при зміні суб’єктного його складу, тому " " (кредитор) має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, що міститься в податковій накладній Нового боржника протягом 365 календарних днів з дати її складення, за умови її реєстрації в ЄРПН.
   
   Крім цього повідомляємо, що розрахунок коригування повинен бути складений відповідно до вимог ст. 192 Кодексу.
   
   Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам