Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке исправления ошибок в реестре выданных и полученных налоговых накладных

О порядке исправления ошибок в реестре выданных и полученных налоговых накладных   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.10.2014 р. N 4828/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо порядку виправлення помилки в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо порядку виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, форму якого затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 р. N 708, та лист Головного управління Міндоходів у Запорізькій області від 04.08.2014 р. N 2789/10/08-01-15-03-10 і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 201.6 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
   
   Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 р. N 708 (далі - Порядок N 708).
   
   Відповідно до п. 1 розділу I Порядку N 708 виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.
   
   Пунктом 2 розділу V Порядку N 708 визначено, що при виправленні помилки методом "сторно" до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком "-" та правильний запис із знаком "+".
   
   Отже, у випадку самостійного виявлення помилки в Реєстрі (неправильно вказано індивідуальний податковий номер контрагента (покупця або постачальника)), яка не вплинула на правильність заповнення додатка 5 до податкової декларації з ПДВ "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" (далі - додаток 5) та розділів податкової декларації з ПДВ, платник податку у звітному періоді, в якому виявлено помилку, має право виправити помилку методом "сторно", як це передбачено Порядком N 708, без подання уточнюючого розрахунку.
   
   У разі якщо самостійно виявлений помилковий запис (неправильно вказано індивідуальний податковий номер контрагента (покупця або постачальника)) здійснено не лише в Реєстрі, а і в додатку 5, платник податку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу у звітному періоді, в якому виявлено помилку (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу), зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, в додатку 5 до якої допущено помилку, за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - Уточнюючий розрахунок) затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 р. N 678 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (далі - Порядок N 678).
   
   При цьому до уточнюючого розрахунку подається додаток 5 з відміткою "уточнюючий", як це передбачено пунктом 8 розділу VI Порядку N 678.
   
   У разі заповнення уточнюючого розрахунку до графи 4 переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (у цьому випадку вони відповідають показникам з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або така графа не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
   
   В уточнюючому додатку 5, який подається до уточнюючого розрахунку для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номера контрагента (покупця або постачальника), повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком "-" (тобто сторнуються); вказується правильний запис по операціях з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
   
   Що стосується застосування пункту 198.6 статті 198 Кодексу, то його норми стосуються періоду формування податкового кредиту, а не його уточнення. Виправлення помилок, допущених при формуванні податкового кредиту, здійснюється з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу.
   
   Таким чином, помилка, допущена в січні 2012 року, може бути виправлена до січня 2015 року включно.
   
   Враховуючи викладене, ДФС України зобов'язує Головне управління Міндоходів у Запорізькій області відкликати лист від 04.08.2014 р. N 2789/10/08-01-15-03-10 як такий, що не відповідає нормам чинного законодавства.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам