Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О замене кредитора

О замене кредитора   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.12.2015 р. № 26329/10/28-10-06-11
   
   Щодо заміни кредитора

   
   Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист та в межах своїх повноважень згідно п. 52.4 ст. 52 Податкового кодексу України повідомляє наступне.
   
   Відносини у зовнішньоекономічній сфері регулюються загальним законодавством, зокрема Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством - Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. N 959-XII (далі - Закон N 959) та Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. N 185/94 (далі - Закон N 185).
   
   Відповідно до ст. 512 ЦКУ кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
   
   • передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);
   
   • правонаступництва;
   
   • виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
   
   • виконання обов'язку боржника третьою особою.
   
   Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.
   
   Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що й правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 ЦКУ). До нового кредитора, відповідно до ст. 514 ЦКУ, переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
   
   Порядок отримання резидентами - позичальниками кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів затверджено Постановою НБУ "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам" від 17.06.2004 р. N 270.
   
   Національний банк України встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
   
   Для отримання інформації щодо можливості підписання додаткової угоди до договору поворотної фінансової допомоги пропонуємо звернутися до Національного Банку України.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   
   Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи відповідно до даних бухгалтерського обліку.
   
   Різниці, які коригуватимуть фінансовий результат - це амортизаційні різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій та інші (ст. 138 - 141 ПКУ).
   
   Відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ, поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
   
   Отже, поворотна фінансова допомога відповідно до її визначення ПКУ є зобов’язанням підприємства та не впливає на його фінансовий результат.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам