Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях взимания экологического налога в 2015 году

Об особенностях взимания экологического налога в 2015 году   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.01.2015 р. № 1601/7/99-99-15-04-02-17
   
Головні управління ДФС в областях,
    м. Києві, Міжрегіональне Головне
    управління ДФС – Центральний офіс
    з обслуговування великих платників

   
Про особливості справляння екологічного податку у 2015 році

    Державна фіскальна служба України у зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 28 грудня 2014 року № 71–VIII, направляє для використання у роботі рекомендації щодо справляння у 2015 році екологічного податку (далі – податок).
   
   Законом № 71 внесено зміни до Кодексу, згідно з якими оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення екологічним податком припинено із відповідним збільшенням ставок акцизного податку на всі види моторного палива.
   
   Водночас із розділу VІІІ „Екологічний податок” Кодексу виключено відповідні норми щодо визначення платників, податкових агентів, об’єкта та бази оподаткування, ставок, порядків обчислення, подання податкової звітності та сплати податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.
   
   Платниками податку у 2015 році є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (п. 240.1 ст. 240 Кодексу):
   
   викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
   
   скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
   
   розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб'єктів господарювання);
   
   утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
   
   тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
   
   Водночас, у 2015 році об’єкти, база оподаткування, ставки, базовий податковий (звітний) період, порядки обчислення, подання податкової звітності та сплати податку залишилися незмінними порівняно з попереднім роком. При цьому платник податку зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини (п. 249.2 ст. 249 Кодексу).
   
   Платники податку складають податкові декларації за встановленою формою, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ст. 250 Кодексу):
   
   за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
   
   за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
   
   Законом № 71 встановлено трьохмісячний, від дня набрання чинності цим Законом, строк перегляду своїх нормативно-правових актів на відповідність із цим Законом.
   
   З огляду на викладене рекомендувати платникам податку до затвердження Міністерством фінансів України нової форми податкової декларації застосовувати форму податкової декларації з Податку, затверджену наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1010, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2011 за № 26/18764.
   
   Платник податку, який з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, зобов’язаний повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення податку. У іншому випадку платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації (п. 250.9 ст. 250 Кодексу).
   
   Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам податку.
   
   Голова
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам