Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма N 1ДФ) сумм налога с процентов и военного сбора

Об отражении в налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма N 1ДФ) сумм налога с процентов и военного сбора   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.10.2014 р. N 6390/7/99-99-17-02-01-17
   
   Про відображення у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) сум податку з процентів та військового збору

   Законом України від 4 липня 2014 року N 1588 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" внесено ряд змін, зокрема до пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), а саме податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, зазначених у підпункті 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено пп. "б" п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунка, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості щодо фізичної особи - платника податку, якій нараховані такі доходи.
   
   Тобто згідно з прийнятими змінами, починаючи з 01.08.2014 р., податковий агент при нарахуванні процентів на користь платника податку в податковому розрахунку за формою N 1ДФ має відображати загальну суму нарахованих у звітному періоді доходів і загальну суму утриманого з них податку.
   
   Також Законом України від 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" з 03.08.2014 р. запроваджено військовий збір. Згідно з пп. 161.1.6 п. 161.1 ст. 161 Кодексу платники збору зобов'язані забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу. Тобто особи, які згідно із Кодексом мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу).
   
   Підпунктом 3 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, передбачено, що ДФС згідно з визначеними повноваженнями розробляє форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів.
   
   На сьогодні Державною фіскальною службою України розроблено та направлено до Міністерства фінансів України проект форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб - платників військового збору.
   
   До набрання чинності новою формою Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) необхідно приймати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, який затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року N 49 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2014 р. за N 228/25005.
   
   Після прийняття нової форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), податкові агенти зобов'язані будуть за новою формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III кв. 2014 року лише із заповнення загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманого з них податку
   
   У зв'язку з тим, що вимога до податкового агента в частині подання нового звітного (уточнюючого) розрахунку виникла не з його вини та не має на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, то штрафні санкції згідно з п. 119.2 ст. 119 Кодексу застосовуватись не будуть.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам