Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДФЛ и военным сбором суммы нецелевой благотворительной помощи, предоставленной предприятием, физическим лицам, которые не являются работниками такого предприятия

Относительно обложения НДФЛ и военным сбором суммы нецелевой благотворительной помощи, предоставленной предприятием, физическим лицам, которые не являются работниками такого предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 28.10.2015 p. № 22789/6/99-99-17-03-03-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист …. щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором суми нецільової благодійної допомоги, наданої підприємством, фізичним особам, які не є працівниками такого підприємства, та в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), п. 170.7 ст. 170 якого визначено особливості оподаткування благодійної допомоги.
   
   Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.
   
   Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.
   
   Відповідно до п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2015 році – 1710 гривень). Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками 15(20) відс., встановленими п. 167.1 ст. 167 Кодексу.
   
   Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
   
   У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи, платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим п.п. 169.4.1
    п. 169.4 ст. 169 Кодексу.
   
   Крім того, відповідно до п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі – збір).
   
   Згідно з п.п. 1.1 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
   
   Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).
   
   Так, п. 163.1 ст. 163 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються, зокрема, інші доходи, відповідно до п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.
   
   При цьому відповідно до п.п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з
    розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   Враховуючи зазначене, сума нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником – юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2015 році не перевищує 1710 грн., не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та збором. Однак сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи, і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та збором на загальних підставах.
   
   Згідно з п.п. „б” п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.
   
   Також п.п. 1.6 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено, що платники збору зобов'язані забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу.
   
    Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
   (далі – форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.
   
   Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами – юридичними особами на користь платника податку протягом звітного 2015 року сукупно у розмірі, що не перевищує 1710 грн., відображається у формі № 1 ДФ під ознакою доходу „169”.
   
   Якщо сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує 1710 грн., то сума такого перевищення відображається у формі № 1 ДФ під ознакою доходу „127” як інші доходи.
   
   Відповідно до п.п. 3.11 п. 3 Порядку відомості оподаткування військового збору відображаються у розділі ІІ податкового розрахунку форми № 1 ДФ, а саме у рядку „Військовий збір” загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). При цьому відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам