Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДФЛ и военным сбором сумм возмещенного ущерба

Относительно обложения НДФЛ и военным сбором сумм возмещенного ущерба   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 03.12.2015 р. № 11338/С/99-99-17-03-03-14

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення ... щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сум відшкодованої шкоди і в межах компетенції повідомляє, що лист не містить достатньо інформації для надання більш детальної відповіді.
   
    Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
   
   Статтею 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.
   
   Загальні положення про відшкодування шкоди визначено главою 82 «Відшкодування шкоди» ЦКУ, згідно зі ст. 1166 якої встановлено, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, установлених законом.
   
   Згідно зі ст. 1195 глави 82 ЦКУ фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
   
   При цьому п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» відшкодування шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я складається зі щомісячних платежів, що виплачуються протягом строку, на який встановлено втрату працездатності, та додаткових витрат, що виплачуються протягом строку, на який визначено потребу в них.
   
   Оподаткування доходів фізичних осіб з 1 січня 2004 року здійснювалося відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі – Закон № 889), який втратив чинність 01.01.2011.
   
   Згідно з п.п. «а» п.п. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889 до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включався дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що спрямовувалися на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди.
   
   Зауважуємо, що визначення складу та суми прямих збитків належить до компетенції суду.
   
   Разом з цим ухвала Білоцерківського міського суду Київської області від 14 квітня 1997 року у справі № 2-1385, копію якої надано разом зі зверненням, містить виключно розрахунок суми відшкодування шкоди. При цьому склад прямих збитків та їх суми, що належать до відшкодування, ухвалою не визначено.
   
   Отже, суми відшкодувань шкоди, що виплачувалися Вам юридичною особою, з чиєї вини сталося зменшення Вашої професійної працездатності, до 01.01.2011 вважалися об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889.
   
   З 1 січня 2011 року оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), згідно з п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається, зокрема, дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), сум відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю.
   
   Таким чином, сума матеріальної шкоди, яка за вироком суду відшкодовується Вам підприємством внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю, не включається до оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.
   
   Щодо оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором.
   
   Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» підрозділ 10 Розділу ХХ Перехідних положень ПКУ доповнено п. 161, яким було передбачено, що тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.
   
   Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором було визначено доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.
   
   При цьому ст. 1 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» передбачено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
   
   Враховуючи те, що суми відшкодованої матеріальної шкоди, які за рішенням суду спрямовувалися на відшкодування шкоди, завданої здоров'ю, не включалися до складу заробітної плати, то у 2014 році такий дохід не підлягав оподаткуванню військовим збором.
   
   Разом з тим Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01 січня 2015 року, внесено зміни в частині оподаткування доходів військовим збором.
   
   Так, відповідно до п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
   
   Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
   
    При цьому п. 163.1 ст. 163 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включається дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім, зокрема, сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю.
   
   Відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
   
   Враховуючи викладене, оскільки дохід у вигляді матеріальної шкоди, яка за рішенням суду спрямовується на відшкодування шкоди, завданої Вашому здоров’ю, не включається до загального оподатковуваного доходу, то сума такого доходу з 01 січня 2015 року не є об’єктом оподаткування військовим збором.
   
    З повагою
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам