Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Относительно обложения НДС операций по компенсации арендатором недвижимого имущества стоимости расходов на коммунальные услуги и энергоносители и по акцизному налогу

Относительно обложения НДС операций по компенсации арендатором недвижимого имущества стоимости расходов на коммунальные услуги и энергоносители и по акцизному налогу   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.06.2016 р. № 1178/99-99-15-01-01-18

   
   Департамент методологічної та нормотворчої роботи ДФС розглянув перелік проблемних питань та актуальних тем для обговорення, наданих Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, та в межах компетенції надає інформацію.
   
   Щодо п. 1.7 переліку проблемних питань "Проблема, пов'язана з позицією ДФС стосовно оподаткування ПДВ операцій з компенсації орендарем нерухомого майна вартості витрат на комунальні послуги та енергоносії, що була викладена у листі ДФС від 19.04.2016 р. N 8815/6/99-99-19-03-02-15"
   
   Відповідно до пп. 14.1.185 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   Згідно з п. 18 ПБО-16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. N 318 (далі - ПБО-16), до адміністративних витрат належать податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг).
   
   Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
   
   До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати (п. 11 ПБО-16).
   
   До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв (п. 14 ПБО-16).
   
   З огляду на викладене, у вартості послуги з оренди нерухомого майна орендар здійснює економічне відшкодування всіх елементів витрат орендодавця, що включені ним до виробничої собівартості послуги, у тому числі й таких складових інших прямих витрат, як вартість комунальних послуг та електроенергії, земельний податок за земельну ділянку, податок на нерухоме майно.
   
   Таким чином, операція з постачання послуги з оренди нерухомого майна оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, без виключення з її складу будь-яких складових частин її вартості.
   
   Разом з тим, у випадку, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендарем компенсації витрат, які не включаються орендодавцем до складу орендної плати, а підлягають окремій оплаті, зокрема, за спожиті орендарем комунальні послуги та електроенергію, земельний податок за земельну ділянку, податок на нерухоме майно, то суми коштів, сплачених за такими договорами, не включаються орендодавцем до бази оподаткування послуги з оренди нерухомого майна, оскільки є окремими самостійними операціями.
   
   Щодо п. 1.8 переліку проблемних питань "Проблеми, пов'язані з адмініструванням акцизного податку на паливо, зокрема, пов'язані з листами ДФС від 24.03.2016 р. N 6497/6/99-99-19-03-03-15 та від 15.04.2016 р. N 8609/6/99-99-19-03-03-15"
   
   Суть питання:
   
   Суб'єкт господарювання (замовник) укладає договори підряду, згідно з якими виконавці (підрядники) надають послуги замовнику із використанням техніки підрядника, яка буде заправлятись пальним замовника. Чи відносяться операції із забезпечення підрядника пальним для виконання робіт до операцій з реалізації пального та чи необхідно реєструватися замовнику робіт платником акцизного податку?
   
   Позиція ДФС:
   
   Відповідно до абзацу другого пп. 14.1.212 ст. 14 Кодексу реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.
   
   Згідно зі ст. 837 ЦКУ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. При цьому ст. 839 ЦКУ передбачено, що підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.
   
   Відповідно до ст. 840 ЦКУ визначено: якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.
   
   Таким чином, на умовах договору підряду здійснюється передача (відпуск) пального від замовника до підрядника, що належить до операції з реалізації пального у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 ст. 14 Кодексу.
   
   Суб'єкт господарської діяльності, який здійснюватиме будь-які операції, визначені пп. 14.1.212 ст. 14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно до пп. 212.1.15 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку.
   
   Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального (пп. 212.3.4 ст. 212 Кодексу).
   
   Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
   
   При цьому об'єкт оподаткування акцизним податком виникатиме тільки у випадку перевищення обсягу реалізованого (витраченого) пального над обсягом отриманого пального від інших платників акцизного податку, з якого сплачено акцизний податок (пп. 213.1.12 ст. 213 Кодексу).
   
   Суть питання:
   
   Чи є об'єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів операції з відпуску пального через власну внутрішню автозаправну станцію (далі - АЗС) з метою заправки як власних транспортних засобів, так і транспорту сторонніх організацій.
   
   Позиція ДФС:
   
   Згідно з пп. 212.1.11 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
   
   Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 ст. 213 Кодексу).
   
   Абзацом третім пп. 14.1.212 ст. 14 Кодексу обумовлено, що реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - це, зокрема, фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у пп. 215.3.4 ст. 215 Кодексу, незалежно від форми розрахунків.
   
   Відповідно до пп. 216.9 ст. 216 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.
   
   Таким чином, у разі здійснення операцій фізичного відпуску пального через АЗС та/або АГЗС при одночасній заправці суб'єктом господарювання власної техніки та техніки сторонніх організацій, такі операції з фізичного відпуску пального для власних потреб та операції з фізичного відпуску для заправки автотранспорту сторонніх організацій будуть об'єктом оподаткування акцизним податком.
   
   Разом з цим, у разі заправки суб'єктом господарювання виключно власних транспортних засобів пальним із власних ємностей (у тому числі через власні внутрішні АЗС, АЗП тощо), розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі за які не здійснюються, а також за умови, що операції із заправки транспорту сторонніх організацій не відбуваються, то такі операції не є об'єктом оподаткування з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
   
   Щодо п. 2 актуальних тем для обговорення "Перспективи податкової реформи та реформи ДФС"
   
   Відповідно до протоколу наради у Прем'єр-міністра України від 07.06.2016 р. N 20866/0/1-16, Мінфіном утворено за участю представників Кабміну, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, ДФС, провідних експертів у сфері оподаткування та інших фахівців робочу групу з підготовки законопроекту щодо податкової реформи з урахуванням основних положень проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації" (реєстраційний номер 3357), який передбачатиме, зокрема, запровадження електронного кабінету платника податків; впровадження нового порядку адміністративного оскарження платниками податків рішень контролюючих органів; удосконалення системи адміністрування податків, у тому числі у зоні проведення АТО; перегляд функцій, закріплених за контролюючими органами, тощо.
   
   
   
   Директор Департаменту
М. Куц

   
   
   
   
   

фото автора У фокусі
Винокуров Дмитро ФОП: як не платити ЄСВ за 1 квартал 2021 року?...
72389 51
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам