Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц, военным сбором компенсационных выплат из бюджета в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период

Относительно освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц, военным сбором компенсационных выплат из бюджета в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период



   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.04.2015 р. № 6897/10/26-15-17-01-12
   
   Щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

   Головне управління ДФС у м. Києві на виконання доручення Державної фіскальної служби України в межах компетенції та згідно з нормами чинного податкового законодавства розглянуло ваш запит <...> та повідомляє.
   
   Частиною 3 ст. 119 КЗпП виділені окремо гарантії для працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, а саме: за такими працівниками зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку провадиться за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   Кабінет Міністрів України постановою від 4 березня 2015 року № 105 затвердив Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі - Порядок), який набрав чинності з 17 березня 2015 року. Цим Порядком визначено механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 "Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період".
   
   Відповідно до п. 3 Порядку № 105 бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року.
   
   Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені ст. 115 КЗпП (п. 6 Порядку № 105).
   
   Тобто з метою виконання гарантій, передбачених частиною 3 ст. 119 КЗпП, зокрема виплати працівникам компенсації у межах середнього заробітку, роботодавці визначають середню заробітну плату таких працівників як розрахункову величину та інформують про її розмір органи соціального захисту населення шляхом заповнення Звітів, доданих до Порядку. Після отримання коштів, передбачених у державному бюджеті, роботодавці проводять виплату компенсації у строки, визначені ст. 115 КЗпП.
   
   Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (п. 7 Порядку № 105).
   
   Згідно із пп. "и" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   Крім того, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який набрав чинності з 01.01.2015 р., оподаткування військовим збором подовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України (п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   Згідно з пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   З огляду на зазначене, дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсації в межах середнього заробітку, не включається до оподатковуваного доходу такого працівника.
   
   Також згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону № 2464 не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   З приводу відображення сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів повідомляємо.
   
   Спільним листом Міндоходів та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 р. № 21052/5/99-99-17-03-01-16, від 27.12.2013 р. № 36398/05.10 "Про надання роз'яснень щодо єдиного внеску" відповідно до ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 13 1, ст. 20 Закону № 2464 Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України повідомляють, що консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 р. № 454 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. за № 1628/24160, надають органи Пенсійного фонду України.
   
   Оскільки Порядок № 105 набув чинності з 17.03.2015 р., то в цілях звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та ненарахування і неутримання єдиного внеску на такі компенсаційні виплати вказаний Порядок підприємствами, установами, організаціями застосовується починаючи з березня.
   
   Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відображаються у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу "128".
   
   При цьому, оскільки зазначені вище виплати звільняються від оподаткування військовим збором, вони не відображаються у розділі II у рядку "Військовий збір" Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ.
   
   Відповідно до частини четвертої статті 119 КЗпП за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності більше ніж на один рік.
   
   Оскільки частиною третьою ст. 119 КЗпП та п. 3 Порядку № 105 передбачено компенсацію із бюджету середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не більше одного року, то середній заробіток працівникам, які мобілізовані, але продовжують військову службу за контрактом більше ніж на один рік, відповідно до частини 4 ст. 119 КЗпП, підлягає оподаткуванню на загальних підставах та є базою нарахування та утримання єдиного внеску.
   
   Додатково повідомляємо, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   При цьому згідно зі ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Отже, більш детальну відповідь по суті зазначеного питання можна отримати від Державної податкової інспекції за місцем реєстрації платника податків за умови самостійного подання таким платником до Державної податкової інспекції відповідного запиту з визначенням конкретних обставин справи та додатковим наданням копій усіх наявних документів, з якими пов'язано виникнення цього питання, як це передбачено пунктом 52.4 статті 52 Кодексу.
   
   В. о. начальника
   
Д. Зенін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам