Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно сумм доходов, подлежащих налогообложению военным сбором

Относительно сумм доходов, подлежащих налогообложению военным сбором   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.09.2014 р. N 9660/10/26-15-17-01-07
   (Витяг)

   З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року N 1621 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (далі - Закон), яким тимчасово до 1 січня 2015 року запроваджено військовий збір.
   
   Відповідно до пп. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу.
   
   Згідно з п. 162.1 ст. 162 Кодексу платниками є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.
   
   Підпунктом 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу зазначено, що об'єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
   
   Тобто об'єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри без вирахування сум податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, а також сум соціальної податкової пільги.
   
   Разом з цим оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема, договором підряду / договором про надання послуг, на підставі яких провадиться їх оплата.
   
   Згідно з пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для цілей Розділу IV Кодексу заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
   
   Одночасно Законом України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. N 108/95-ВР передбачено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
   
   Вступаючи у трудові відносини з підприємствами, працівники укладають трудові договори. Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
   
   Виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору.
   
   Результатом цивільно-правового договору є факт виконання робіт (надання послуг). За цивільно-правовими договорами (договором підряду / договором про надання послуг) оплачується виконана робота / надана послуга, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами приймання-передачі).
   
   Згідно зі статтею 837 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
   
   За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша ст. 901 ЦКУ).
   
   Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду / договором про надання послуг, виконання робіт / надання послуг яких підтверджуються актами виконаних робіт (актами приймання-передачі), на підставі яких провадиться їх оплата.
   
   Разом з тим цивільно-правові відносини врегульовано Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).
   
   Так, правові відносини про найм (оренду) визначено главою 58 ЦКУ, згідно ст. 759 якої визначено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.
   
   Водночас статтею 655 § 1 глави 54 ЦКУ передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
   
   Оскільки під об'єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід у зв'язку з відносинами трудового найму на підставі трудових та цивільно-правових договорів, то сума доходу за договорами оренди та купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна на користь фізичних осіб не є об'єктом оподаткування військовим збором.
   
   Одночасно слід зазначити, що сума доходу, виплачена за цивільно-правовими договорами фізичним особам - підприємцям, не підлягає оподаткуванню військовим збором.
   
   Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу (пп. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу).
   
   Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.
   
   Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу).
   
   Враховуючи викладене вище, суми доходів, що нараховані після 03.08.2014 р. за періоди до 03.08.2014 р., підлягають оподаткуванню військовим збором на загальних підставах та сплачуються (перераховуються) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиними платіжними документами.
   
   Заступник начальника
   
О. Онищенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам