Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль (коммунальным предприятием - водоканалом)

Относительно уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль (коммунальным предприятием - водоканалом)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.10.2015 р. N 2879/2/99-99-19-02-02-10

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток (комунальним підприємством - водоканалом) і повідомляє.
   
   Порядок формування доходів і витрат та їх визнання при обчисленні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств регламентує розділ III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.
   
   Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж отримана в будь-якій формі сума компенсації, за датою переходу покупцеві права власності на товар або складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 135.4 ст. 135 та п. 137.1 ст. 137 Кодексу).
   
   Відповідно до положень п. 138.4 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
   
   Тобто, у періоді визнання доходів від надання підприємствами послуг з водопостачання та водовідведення дебіторам теплопостачальних організацій за регульованим тарифом до складу витрат включалась собівартість таких послуг, в результаті чого за рахунок різниці в тарифах у таких підприємств виникали збитки від цих операцій як у бухгалтерському, так і податковому обліку, які у подальшому підлягали відшкодуванню з бюджету.
   
   Згідно із пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Кодексу до складу інших доходів відносяться суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку.
   
   Визнання доходів регламентує ст. 137 Кодексу, згідно з пп. 137.2.2 п. 137.2 якої у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів, дохід визнається з моменту його фактичного отримання.
   
   Отже, в умовах дії положень Кодексу, в редакції, чинній до 01.01.2015 р., у разі отримання платником податку коштів з бюджету у вигляді відшкодування збитків (різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення), зазначені кошти визнаються доходом у періоді отримання такого відшкодування. За рахунок такого відшкодування у податковому обліку відбувається зменшення збитків, що виникли від різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення у попередніх періодах, від чого додаткове податкове зобов’язання у платника від таких операцій не виникало.
   
   Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
   
   Згідно з п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року N71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік.
   
   Таким чином, сплата щомісячних авансових внесків, визначених у декларації з податку на прибуток підприємств за 2014 рік, здійснюється платниками податку на прибуток з річним доходом, який враховується при визначенні об’єкта оподаткування, що перевищує 10 мільйонів гривень.
   
   Водночас Законом України від 17 липня 2015 року N 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" (далі - Закон N 652), який набрав чинності з 13.08.2015 р., внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 Кодексу, згідно з якими платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не сплачувати авансові внески: за підсумками першого кварталу - з червня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року; за півріччя - з вересня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року; за три квартали - з грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року. Податкові зобов'язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій.
   
   Таким чином, платники податку на прибуток, які сплачують авансові внески за результатами 2014 року та за підсумками трьох кварталів 2015 року не отримують прибуток або отримують збиток, матимуть право подати податкову декларацію за III квартал 2015 року та припинити сплату авансових внесків з грудня 2015 року по травень 2016 року.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам