Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно зачисления авансовых взносов при выплате дивидендов в счет уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

Относительно зачисления авансовых взносов при выплате дивидендов в счет уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.05.2015 р. № 10269/6/99-99-19-02-01-15
   
   Щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових платежів з податку на прибуток

   Державна фіскальна служба України розглянула лист Громадської ради при ДФС України від 16.04.2015 № 16/04-2 щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток,за результатами декларування за 2013 та 2014 роки і повідомляє.
   
   Пунктом 57.1 ст.57 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн.грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.
   
   Разом з цим абзацами п’ятим та шостим п.57.1 ст.57 Кодексу визначено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п.153.3 ст.153 Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, передбачених цим пунктом. Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п.153.3 ст.153 Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, встановлених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
   
   Відповідно до п.п. 153.3.2 п.153.3 ст.153 Кодексу, крім випадків, передбачених п.п. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   Платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів (п.п.153.3.3 п.153.3 ст.153 Кодексу).
   
   Водночас, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань підприємства-емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів (п.п.153.3.4 п.153.3 ст.153 Кодексу).
   
   З метою дотримання вимог п.п.153.3.4 п. 153.3 ст.153 Кодексу листом Міндоходів від 07.02.2014 № 3194/7/99-99-19-03-01-17 про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік повідомлено, що зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів (розрахунок суми такого внеску) буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням такого:
   
   у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213 (далі - Податкова декларація № 1213), значення р.13.5.1 «Сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному (звітному) податковому періоді» Додатка ЗП не може перевищувати значення (р.11 + р.12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (р.13.1 +р.13.2 + р.13.6 + р. 13.7 Додатка ЗП до р.13)).
   
   Алгоритм формування значення р.13.5.1 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (далі - Податкова декларація № 872), є аналогічним алгоритму заповнення р. 13.5.1 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213.
   
   Сума авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована у зменшення податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді та не відображена у р. 13.5.1 додатка ЗП до цих Декларацій, відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах та відображається у р.13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213 або № 872.
   
   Таким чином, сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді зараховується у зменшення сум нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток (з урахуванням зарахованого авансового внеску відповідно до ст.57 Кодексу) у декларації за підсумками звітного періоду з перенесенням суми перевищення до складу наступних податкових періодів.
   
   При цьому сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкових зобов'язань з податку на прибуток залишку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді не формує надміру сплачену суму податку у звітному періоді згідно з п.п.14.1.115 п.14.1 ст.14 та п.п.153.3.4 п.153.3 ст.153 Кодексу, а акумулюється у декларації звітного періоду та переноситься на зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток наступних податкових періодів.
   
   Джерелами сплати грошових зобов'язань (погашення податкового боргу) з податку на прибуток та авансових внесків з цього податку згідно з п.87.1 ст.87 Кодексу є будь-які власні кошти платника або суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
   
   Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», п.57.1 ст.57 Кодексу встановлено, що сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась незарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку.
   
   Таким чином, сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов'язання з податку на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається у р. 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації № 872 за 2014 рік, буде врахована у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті в наступний 12 місячний період.
   
   Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам