Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно заполнения граф таможенной декларации при декларировании гуманитарной помощи в соответствии с таможенным режимом импорта

Относительно заполнения граф таможенной декларации при декларировании гуманитарной помощи в соответствии с таможенным режимом импорта   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.11.2014 р. N 10918/7/99-99-25-01-01-17

   
Керiвникам митниць
   Департаменту розвитку IТ

    У зв'язку зi зверненнями отримувачiв гуманiтарної допомоги щодо заповнення граф митної декларацiї (МД) при декларуваннi гуманiтарної допомоги вiдповiдно до митного режиму iмпорту повiдомляємо.
   
    Згiдно з главою 2 роздiлу II Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2012 за N 1372/21684, заповнення МД при декларуваннi гуманiтарної допомоги вiдповiдно до митного режиму iмпорту здiйснюється з такими особливостями:
   
    у графi 33 МД - при декларуваннi гуманiтарної допомоги (крiм товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах) може зазначатися на вибiр декларанта або уповноваженої особи код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi перших шести знакiв;
   
    у графi 36 МД - зазначаються цифровi коди податкових пiльг. Вiдповiдно до класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв товарам, що визнанi в установленому порядку гуманiтарною допомогою, вiдповiдає код пiльги "030";
   
    оскiльки сплата митних платежiв або застосування заходiв забезпечення їх сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України при декларуваннi гуманiтарної допомоги не здiйснюється, графи 12, 43, 45 та 47 не заповнюються. Не заповнюються вiдповiдно до зазначеного Порядку також графи 22, 23, 42, 46 МД.
   
    При цьому першими знаками у другому пiдроздiлi графи 37 МД наводиться вiдповiдно до класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України лiтерний код особливостi перемiщення товарiв "АА".
   
    Якщо до графи 4 МД внесенi у встановленому порядку вiдомостi про використання специфiкацiї (при застосуваннi МД на паперовому носiї - з поданням специфiкацiї на паперi), то вiдомостi про товари, крiм заявленого у МД першим, вносяться до МД в обсязi, передбаченому формою специфiкацiї.
   
    Департаменту розвитку IT доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з метою здiйснення автоматизованого контролю за правильнiстю заповнення граф МД при декларуваннi товарiв гуманiтарної допомоги.
   
    Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та отримувачiв гуманiтарної допомоги з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6123 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам