Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно заполнения граф налоговой накладной 3,4, 5.1, 5.2, 6 и 7 с использованием определения "Товары в ассортименте" при поставке товаров неплательщикам НДС - конечным потребителям по ежедневным итогам операций, проводимых через кассу/регистраторы расчетных операций или через банковское учреждение или платежное устройство

Относительно заполнения граф налоговой накладной 3,4, 5.1, 5.2, 6 и 7 с использованием определения "Товары в ассортименте" при поставке товаров неплательщикам НДС - конечным потребителям по ежедневным итогам операций, проводимых через кассу/регистраторы расчетных операций или через банковское учреждение или платежное устройство   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
    ЛИСТ
   
   від 06.11.2015 р. N 24865/10/28-10-06-11

   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист, за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця.
   
   Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
   
   покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
   
   покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
   
   Для цілей п. 201.4 ст. 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
   
   Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
   
   здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
   
   виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
   
   надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).
   
   При цьому при постійних зв’язках з особами, що не зареєстровані платниками ПДВ, а саме у випадках, коли операції з постачання товарів/послуг здійснюються за готівку таким особам два і більше разів на місяць на підставі відповідного договору, в якому і визначені періодичність поставки таких товарів/послуг та порядок оплати їх вартості, може бути складена зведена податкова накладна (якщо попередньо не були складені податкові накладні на такі операції).
   
   Отже, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг за готівку особам, що не зареєстровані платниками ПДВ, розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), такий постачальник може складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо попередньо не були складені податкові накладні на ці операції).
   
   У відповідних графах при заповненні податкової накладної дотримання вимог Класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 9 січня 1997 року N 8 із змінами і доповненнями, є обов’язковим.
   
   Згідно пункту 12 Наказу МФУ від 22 вересня 2014 року N 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (далі - Порядок N 957), у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "100000000000".
   
   Заповнення граф 5.1 та 5.2 податкової накладної.
   
   Згідно листа ДФС України від 28.01.15 р. N 2394/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість", у якому, зокрема, повідомляється:
   
   Починаючи з 1 січня 2015 року, при постачанні товарів/послуг на митній території України податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженими Порядком N 957.
   
   Для розпізнавання електронною системою ідентичності зазначених платниками податків показників, вказаних у графі 5 податкової накладної, додатка до податкової накладної та розрахунку коригування, у вказаних графах передбачено зазначення коду одиниці виміру об’єкта операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі - КСПОВО).
   
   Таким чином, у разі якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то у графах 5.1 та 5.2 податкової накладної зазначаються одиниці виміру (умовне позначення і код) згідно з КСПОВО.
   
   У разі якщо послуга, що надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається "послуга", а графа 5.2 не заповнюється.
   
   Заповнення граф 3 та 4 податкової накладної.
   
   Згідно пункту 15 Порядку N 957, до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
   
   до графи 3 - номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця);
   
   до графи 4 - код товару згідно з УКТ ЗЕД.
   
   Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.
   
   Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).
   
   В графі 3 "Номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця)" вказується та номенклатура товарів, яка була реалізована.
   
   Можливості вказати у графі 3 "Товари в асортименті", зокрема, Порядком N 957 не передбачено.
   
   Заповнення граф 6 та 7 податкової накладної.
   
   Згідно пункту 15 Порядку N 957, до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
   
   до графи 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
   
   до графи 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.
   
   Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
   
   У разі складення податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається "1".
   
   У разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число "0,5".
   
   Коригування при поверненні товарів покупцями.
   
   При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів, повернуті такому покупцю кошти з урахуванням ПДВ враховуються у щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах (касових звітах), податкових накладних, складених на підставі таких звітів.
   
   Тому, до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій з постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.
   
   Оскільки зведена податкова накладна складається відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг, але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця, то у разі, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ в зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг).
   
   При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається.
   
   Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору (п. 192.2 ст. 192 ПКУ).
   
   Отже, якщо товари/послуги неплатнику ПДВ поставлені не були, то у разі зміни номенклатури таких товарів/послуг постачальник розрахунок коригування не складає.
   
   Оскільки у разі здійснення операції з поставки товарів/послуг неплатнику податку на додану вартість у полі "Особа (платник податку) - покупець" податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної (у разі повернення товарів) вказується вираз "Неплатник", то і в графі 2 таблиці 1 Додатку 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)" до податкової декларації з ПДВ слід також зазначити вираз "Неплатник".
   
   При цьому у графі 3 такої таблиці вказується умовний ІПН "100000000000".

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам