Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Доначисление налоговых обязательств по НДФЛ по операциям купли-продажи движимого имущества

Доначисление налоговых обязательств по НДФЛ по операциям купли-продажи движимого имущества

Печатная Форма: Доначисление налоговых обязательств по НДФЛ по операциям купли-продажи движимого имущества

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.10.2009 р. N 2556/8/25-205


   
   ДПА у м. Києві в зв'язку з розглядом скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення, згідно з якими донараховуються податкові зобов'язання з ПДФО по операціях з купівлі-продажу рухомого майна, звертається з проханням надати роз'яснення з наступного питання.
   
   Згідно з вимогами Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889) порядок оподаткування операцій з продажу об'єкта рухомого майна регулюється ст. 12, а операцій з продажу об'єктів нерухомого майна ст. 11 вказаного Закону.
   
   При дослідженні обставин справ, згідно з якими донараховується платникам податків ПДФО за вищенаведеними операціями, мають місце випадки, коли об'єктом оподаткування виступають операції з отримання фізичними особами корпоративних прав в обмін на внесення ними в статутний фонд юридичної особи (об'єктом внеску виступає нематеріальний актив). Так, зокрема, як приклад, фізичною особою - засновником підприємства було зроблено внесок у статутний фонд цього ж підприємства (акт прийому-передачі 01.04.2008 р.) у вигляді деклараційного патенту на корисну модель N 16827. За результатами проведення перевірки підприємства, з посиланнями на порушення вказаним підприємством вимог п. 1.2, пп. "ї" п. 1.3 ст. 1, пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4, воно було визначено як податковий агент, а операція внеску врахована як операція продажу (обміну) рухомого майна фізичної особи підприємству в обмін на корпоративні права.
   
   Згідно з пп. 8.4.11 ст. 8 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334) інвестиція - це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Господарські операції з включення основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду юридичної особи прирівнюються до придбання нею основних фондів.
   
   ...
   
   Відповідно до п. 1.18 Закону N 889 рухоме майно це є майно, відмінне від нерухомого.
   
   Оподаткування доходів, одержаних від продажу (обміну) рухомого майна, регламентується ст. 12 Закону.
   Крім того, листом ДПАУ від 27.10.2008 р. N 15979/5/17-0716 було надано роз'яснення щодо оподаткування ПДФО рухомого майна, в т. ч. нематеріальних активів, які вносяться до статутного фонду.
   
   Питання.
   
   Чи виступає у вищенаведеному випадку операція з внеску до статутного фонду підприємства деклараційного патенту на корисну модель об'єктом оподаткування доходів фізичних осіб, якщо деклараційний патент було внесено до статутного фонду ТОВ "НВП "Укроргсинтез" 01.04.2008 р., а роз'яснення ДПА України були надані листом від 27.10.2008 р. N 15979/5/17-0716?
   
   Позиція ДПА у м. Києві:
   
   Згідно зі ст. 12 Закону України від 19.09.91 р. N 1576 "Про господарські товариства" товариство є власником майна, зокрема, переданого йому засновниками і учасниками у власність.
   
   Згідно із ст. 715 та 716 ЦКУ кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, якій він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.
   
   Відповідно до п. 1.18 Закону N 889 рухоме майно це є майно, відмінне від нерухомого.
   
   Згідно із п. 1.2 ст. 1 Закону N 889 дохід визначено як сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду, як на території України, так і за її межами, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, до складу якого, зокрема, включаються доходи у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (п. 1.3 "в" ст. 1 Закону N 889).
   
   Порядок оподаткування доходів у вигляді інвестиційного прибутку визначено у п. 9.6 ст. 9 Закону N 889.
   
   Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з обміну одного інвестиційного активу на інший інвестиційний актив, зворотного викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку.
   
   Вклад (внесок) учасника та засновника до статутного фонду господарського товариства слід розглядати як придбання ним за власні кошти або за рахунок майна, що знаходиться у його власності, права власності на частку (пай) у статутному фонді товариства, тобто як придбання корпоративного права, а не як дохід у розумінні п. 1.2 ст. 1 Закону N 889. Визначення терміна "корпоративні права" надано у п. 1.8 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (лист ДПАУ від 24.01.2007 р. N 666/6/16-1515-26).
   
   Заступник Голови
   В. Фурлет

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
118077 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно