Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении благотворительной помощи

О налогообложении благотворительной помощи   

ДЕРЖАВАНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.12.2007 р. №7174/Д/17-0715
   
   Щодо оподаткування благодійної допомоги


   
   З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон № 889), яким регулюється оподаткування доходів фізичних осіб.
   
   Відповідно до пункту 1.3 статті 1 Закону № 889 доходом фізичних осіб з джерелом його походження з України є будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, до якого, зокрема, відноситься і благодійна допомога (підпункт „и” вищевказаного пункту).
   
   Оподаткування нецільової благодійної допомоги регулюється підпунктом 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 Закону № 889, відповідно до якого не підлягає включенню до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону № 889.
   
   Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (у 2007 році – 740 грн.).
   
   Відповідно до Закону України від 24.03.1995р. № 108/95-ВР „Про оплату праці” заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
   
   Підпунктом „д” пункту 1.3 статті 1 Закону № 889 встановлено, що доходи у вигляді заробітної плати - це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом.
   
   Для цілей вказаного Закону під терміном „заробітна плата” розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (підпункт 1.1 статті 1 Закону № 889).
   
   Враховуючи наведене сума перевищення нецільової благодійної допомоги над розміром, встановленим підпунктом 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 Закону № 889, а також вся сума допомоги, надана платнику податку, який не має права на податкову соціальну пільгу підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою встановленою пунктом 7.1 статті 7 Закону № 889 (з 01.01.2007р. - 15%.).
   
   Одночасно повідомляємо, що згідно з частиною третьою підпункту 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 Закону № 889 при отриманні нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її сум у разі, якщо:
   
   а) загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений підпунктом 9.7.3 цього пункту;
   
   б) платник податку не має права на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону.
   
   Заступник Голови
   С.І. Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам