Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении доходов родителей-воспитателей и детей-воспитанников в виде стоимости использования жилого дома, предоставленного благотворительной организацией в бесплатное пользование органу местного самоуправления или родителям-воспитателям

О налогообложении доходов родителей-воспитателей и детей-воспитанников в виде стоимости использования жилого дома, предоставленного благотворительной организацией в бесплатное пользование органу местного самоуправления или родителям-воспитателям   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІМСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.05.2009 р. №5932/5/17-0716
   
   Про оподаткування доходів батьків-вихователів та дітей-вихованців у вигляді вартості використання житлового будинку, наданого благодійною організацією в безкоштовне користування органу місцевого самоврядування або батькам-вихователям


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист від 16.04.2009р. № 16/4024 стосовно оподаткування доходів батьків-вихователів та дітей-вихованців у вигляді вартості використання житлового будинку, наданого благодійною організацією в безкоштовне користування органу місцевого самоврядування або батькам-вихователям, і повідомляє.
   
   Відповідно до підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003р. № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон № 889) до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається (не підлягає відображенню в його річній податковій декларації) сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.
   
   Пунктом 1 статті 2568 Сімейного кодексу України від 10.01.2002р. № 2947-III (далі – Кодекс) встановлено, що рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   В той же час, згідно з пунктом 5 статті 2566 Кодексу батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.
   
   Законом України від 26.04.2001р. № 2402-III „Про охорону дитинства” встановлено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері, в тому числі зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які діють відповідно до цього Закону.
   
   Враховуючи наведене, ДПА України вважає, що на доходи у вигляді вартості використання житла (житлового будинку або багатокімнатної квартири) будуть поширюватись норми підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону № 889 за умови, якщо рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановлено, що житло для потреб дитячого будинку сімейного типу надається за рахунок благодійних джерел, незалежно від того з ким буде укладено договір про безкоштовне користування житлом: безпосередньо з благодійною організацією або з органом місцевого самоврядування, який є користувачем вказаного житла на підставі договору безкоштовного користування житлом, укладеного з благодійною організацією.
   
   Водночас, ДПА України вважає, що у разі, коли благодійний фонд за особистим рішенням надає у безкоштовне користування житловий будинок або багатокімнатну квартиру для потреб дитячого будинку сімейного типу, то до доходів у вигляді вартості використання вказаного житла слід застосовувати норми підпункту 4.2.9 „а” пункту 4.2 статті 4 Закону № 889.
   
   Підпунктом 4.2.9 „а” пункту 4.2 статті 4 Закону № 889 встановлено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб включається дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо, у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції чи передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених ними межах.
   
   В той же час, згідно з частиною десятою підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону № 889 якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку, чи особою, яка діє від імені або за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням, тобто відповідно до норми статті 13 Закону № 889.
   
   При цьому, відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців), в тому числі до фізичних осіб.
   
   Таким чином, норми статті 13 Закону № 889 щодо оподаткування можуть бути поширені лише на доходи, одержані фізичною особою у спадщину (чи як подарунок) від фізичної особи – спадкодавця (чи дарувальника). У разі дарування майна від юридичної особи фізичній особі, вказана норма статті 13 Закону № 889 не застосовується, і така юридична особа є податковим агентом щодо вартості подарованого майна.
   
   Враховуючи наведене, оподаткування додаткових благ, зокрема у вигляді вартості використання житла (житлового будинку), наданого платникам податку – батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу за договором про безкоштовне користування житлом з податковим агентом – благодійним фондом, що не є працедавцем вказаних платників, провадиться на підставі підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону № 889 за ставкою встановленою пунктом 7.1 статті 7 Закону № 889 (в 2009 році – 15%).
   
   В той же час, згідно з підпунктом 20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону № 889 на податкового агента, який до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, покладається відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу.
   
   Одночасно повідомляємо, що Законом України від 25.06.1991р. № 1251-ХІІ „Про систему оподаткування” встановлено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.
   
   Заступник Голови
   С.І. Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам