Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения инвестиционной прибыли

О порядке налогообложения инвестиционной прибыли   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.04.2013 р. N 1972/К/17-1114
   
   Про порядок оподаткування інвестиційного прибутку


   
   Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула <...> лист стосовно заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи щодо отримання інвестиційного прибутку і повідомляє.
   
   Порядок оподаткування інвестиційного прибутку встановлений п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ).
   
   Відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.
   
   Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлена Міністерством фінансів України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.
   
   Міністерством юстиції України 24 січня 2012 року за N 100/20413 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2011 р. N 1484 та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 р. N 1689 "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента" (далі - Методика).
   
   Відповідно до п. 1.3 Методики термін "податковий агент" вживається у значенні терміна "податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб", наведеному в підпункті 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, та одночасно означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податку;
   
   • термін "платник податку" вживається у значеннях, наведених у підпунктах 162.1.1, 162.1.2 пункту 162.1 статті 162 розділу IV ПКУ, та одночасно означає фізичну особу, для якої операції з інвестиційними активами здійснюються торговцем цінними паперами на підставі договору, укладеного торговцем цінними паперами з такою фізичною особою;
   
   • термін "договір" - це договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, а також будь-який інший договір, що укладається платником податку з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами.
   
   Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ при застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.
   
   Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПКУ.
   
   При цьому згідно із пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
   
   Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та Порядок її заповнення і подання податковими агентами до органу державної податкової служби затверджені наказом ДПА України від 24.12.2010 р N 1020.
   
   Водночас запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє фізичну особу - платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
   
   Абзацом третім підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 ПКУ встановлено, що якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.
   
   Відповідно до ст. 17 Закону України від 23.02.2006 р. N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає, зокрема, брокерську діяльність.
   
   Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема, договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.
   
   Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.
   
   Згідно із п. 9 ст. 17 Закону України від 23.02.2006 р. N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції: дарування та спадкування цінних паперів; операції, пов'язані з виконанням рішення суду; придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.
   
   Відповідно до норм чинного законодавства правовідносини, що виникають при укладанні кожного цивільно-правового договору, зокрема про надання послуг, купівлі-продажу чи доручення, розглядаються окремо.
   
   Враховуючи вищевикладене, при здійсненні фізичними особами операцій з торгівлі цінними паперами, які, відповідно до вимог законодавства, провадяться за участю торговця цінними паперами, податковим агентом є такий професійний торговець, зокрема, при укладанні договору доручення, в яких торговець виступає однією із сторін. При цьому такий торговець повинен виконати всі функції податкового агента, встановлені ПКУ та Методикою, розробленою відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV ПКУ.
   
   У відповідності до пп. 170.2.3 п. 170.2 ст. 170 ПКУ якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
   
   Якщо за результатами звітного податкового року об'єкт оподаткування має від'ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податку у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами. Така операція відображається у додатку 3 до Декларації.

   
   
   Заступник Голови
   
А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам