Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке предоставления немецким компаниям и физическим лицам, которые получают доходы с источником происхождения в Украине, и украинским компаниям и физическим лицам, которые получают доходы с источником происхождения в Германии, льгот, предусмотренных соглашением об избежании двойного налогообложения

О порядке предоставления немецким компаниям и физическим лицам, которые получают доходы с источником происхождения в Украине, и украинским компаниям и физическим лицам, которые получают доходы с источником происхождения в Германии, льгот, предусмотренных соглашением об избежании двойного налогообложения   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.05.1998 р. N 6157/10/12-0217
   
ДПАУ на виконання домовленостей, досягнутих під час консультацій з німецькими податковими органами, повідомляє порядок надання німецьким компаніям і фізичним особам, які одержують доходи з джерелом походження в Україні, та українським компаніям і фізичним особам, які одержують доходи з джерелом походження в Німеччині, пільг, передбачених угодою про уникнення подвійного оподаткування.
   
   Пільги, передбачені Угодою між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на дохід і майно, яка діє у відносинах між Україною та ФРН, надаються у порядку, передбаченому розділом 4 Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво (затверджений наказом ДПА України від 31.07.97 р. N 274), з урахуванням такого.
   
   Німецькі організації та фізичні особи, які вважають себе резидентами ФРН у розумінні згаданої Угоди, за податкові періоди до 1 липня 1998 року подають до місцевого податкового органу письмове підтвердження, що задовольняє вимогам пунктів 4.2 та 4.3 згаданого Порядку, або підтвердження резидентства Німеччини, видане місцевим податковим органом ФРН (далі - довідка про резидентство). Опис довідки про резидентство наведено нижче. Для податкових періодів, які починаються з або після 1 липня 1998 року, довідка про резидентство, видана місцевим податковим органом ФРН, є єдиною формою підтвердження права особи на пільги, передбачені згаданою вище Угодою.
   
   Довідка про резидентство повинна бути надана в оригіналі на офіційному бланку місцевого податкового органу Німеччини. У верхній частині бланку віддруковано повну назву податкового фінансового органу, який підтверджує довідку, а також його адресу та телефони. Трохи нижче надруковано повне ім'я (назву) особи, резидентство якої підтверджується, а також її юридичну адресу.
   
   У довідці вказується податковий рік, стосовно якого резидентство підтверджується.
   
   У центрі довідки міститься сам текст про те, що особа, названа у довідці, вважається резидентом Німеччини у тому розумінні, що вона повинна сплачувати німецький податок стосовно сукупного всесвітнього (одержаного як у Німеччині, так і за її межами) доходу.
   
   Довідка має підпис, повне ім'я, назву посади особи, яка підписала вказану довідку. Поряд стоїть офіційна (гербова) печатка німецького податкового органу, який видав цю довідку. Підпис та печатка розташовуються у нижній частиш бланку. Зразки довідки про резидентство надаються в додатку 1*.
   
   При цьому ДПА України звертає увагу, що, оскільки довідки видаються місцевими органами, ці довідки, відповідаючи загалом вищевикладеним вимогам, можуть відрізнятися одна від одної окремими елементами, зокрема печатками. Тому встановлення справжності поданих довідок здійснюється шляхом встановлення таких відповідностей.
   
   У центрі печаток місцевих податкових органів Німеччини розташовано зображення гербу землі, в якій цей податковий орган знаходиться. ДПА України надає для використання зразки гербів німецьких земель (додаток 2)*, а також список фінансових установ (податкових органів) федеральних районів Німеччини (додаток 3)* з визначенням, в якій землі кожна фінансова установа знаходиться. Крім того, на самому бланку, а також на печатці вказується повна назва податкового органу. Назви, вказані на бланку та на печатці, повинні співпадати. У великих містах Німеччини створені спеціальні податкові офіси, які мають справу виключно з юридичними особами. Повна назва таких офісів включає слова "fer Kurperschaften". Довідки, видані фізичним особам, не можуть бути надруковані на офіційних бланках та завірені печатками офісів для роботи з юридичними особами.
   
   Довідка про резидентство подається без її легалізації і складається українською та німецькою мовами.
   
   У випадку, коли підпис нерозбірливий або відбиток печатки неповний, нечіткий або є якісь інші сумніви щодо справжності наданої довідки, податкові інспекції України повинні направити до ДПА України копію наданої довідки з поясненням причин сумніву у достовірності довідки для цілей складання подальшого запиту до компетентного органу Німеччини. Крім того, податкові інспекції України направляють до ДПА України копії довідок для підготовки запитів у випадках, коли разове відшкодування утриманих податків перевищуватиме 10000 гривень або еквівалент у іноземній валюті.
   
   Переваги угоди не надаються на підставі довідок, справжність яких поставлена під сумнів, до того часу, доки з ДПА України не надійде необхідне підтвердження.
   
   Німецькі податкові органи прийматимуть свідчення про українське резидентство, яке здійснюється українськими податковими органами у відповідному розділі форми заяви на відшкодування німецьких податків, утриманих у джерела. Зразок цієї форми додається (додаток 4)*. Український резидент подає два екземпляри форми до податкового органу, де знаходиться його постійне місцезнаходження (для юридичних осіб) або де проживає платник податку (для фізичних осіб) і стоїть на обліку. Форма віддрукована з обох сторін на одному аркуші. Ці форми повинні бути під номерами 1 і 2. Номери стоять на першій сторінці зліва по центру. Форма під номером 3 залишається у платника податку. Таке підтвердження українського резидентства надається на обох екземплярах поданих форм, на другій сторінці у заключній частині форми. У графі "Certificate of foreign tax authority" вказується сума відшкодування, у графі "Place" - місто, де знаходиться податковий орган, який видав підтвердження, у графі "Date" - дата, у графі "Signature" - підпис (підписує після проведення відповідної перевірки начальник податкової інспекції). На місці, що позначене колом з літерами "L. S." всередині зверху, ставиться гербова печатка податкового органу, що підтверджує форму.
   
   ____________
   * Не наводиться.
   
   Просимо довести вищевикладене до підвідомчих державних податкових інспекцій.
   
   
   Заступник Голови
   
О. Шитря

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам