Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении отдельных положений Указа Президента Украины от 03.07.98 г. N 727/98 "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства"

О применении отдельных положений Указа Президента Украины от 03.07.98 г. N 727/98 "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства"   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.05.2006 р. N 5798/415-0416
   
   Щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"
   (Витяг)


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист... щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. N 746/99) (далі - Указ) і повідомляє.
   
   Згідно із статтею 1 Указу спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для суб'єктів малого підприємництва, зокрема юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.
   
   Відповідно до статті 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта малого підприємництва.
   
   Згідно із статтею 4 Указу Державною податковою адміністрацією України розроблено та затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. N 554 і зареєстровано в Мін'юсті України 19.10.99 р. за N 713/4006 Книгу обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
   
   Відповідно до зазначеного Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат у доходній частині Книги відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
   
   У графі 5 зазначеної Книги наведено перелік позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації, які включаються до бази оподаткування єдиним податком. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок суб'єкта малого підприємництва у вигляді кредиту, наданого банком, не значаться у вказаному переліку.
   
   Таким чином, кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок... у вигляді кредиту, наданого банком, не вважаються доходом і не включаються до бази оподаткування єдиним податком.
   
   Директор Департаменту податку
   на прибуток та інших податків і
   зборів (обов'язкових платежів)
   
   Н. В. Хоцянівська

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам