Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О включении в состав налогового кредита сумм НДС по заявлению-жалобе

О включении в состав налогового кредита сумм НДС по заявлению-жалобе   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.02.2013 р. N 1722/10/15-307


   
   ДПС у Сумській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в межах компетенції розглянула лист ПАТ щодо включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за заявою-скаргою та повідомляє таке.
   
   Відповідно до пп. 14.1.18 ст. 14 Кодексу податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Кодексу.
   
   Згідно з п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
   
   - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   При цьому датою виникнення права платника податку на формування податкового кредиту відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
   
   - дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
   
   - дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
   
   Платник податків не має права відносити до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).
   
   Податкова накладна (згідно з п. 201.7 ст. 201 Кодексу) виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс), та підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), яка здійснюється платником податку - продавцем не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки, згідно з абзацом другим п. 201.10 ст. 201 Кодексу (з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу). Податкова накладна складається удень виникнення податкових зобов'язань продавця і видається таким продавцем товарів (послуг) на вимогу покупця. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН (п. п. 201.4, 201.10 ст. 201 Кодексу).
   
   Крім того, податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця (п. 201.6 ст. 201 Кодексу). Пунктом 8.1 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1002, визначено, що облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог ст. 187 Кодексу.
   
   Таким чином, положеннями ст. 201 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, що є підставою для включення вказаних у ній сум податку до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту.
   
   Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в даному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до додаткової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами та доповненнями, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
   
   Порушенням порядку заповнення податкової накладної вважається перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах "а" - "і" п. 201.1 ст. 201 Кодексу), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо).
   
   Враховуючи наведене, сума ПДВ, вказана у податковій накладній, яка виписана з порушенням порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі, може бути відображена у складі податкового кредиту платника податку - покупця товарів/послуг у звітному періоді виписки такої податкової накладної лише при умові заяви із скаргою на постачальника.
   
   Тому у разі порушення платником податку - продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в ЄРПН, порушення порядку заповнення податкових накладних або у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну платник податку - покупець таких товарів/послуг має право додати заяву із скаргою на постачальника до податкової декларації за звітний податковий період, у якому складено таку податкову накладну.
   
   Щодо зазначення іншої позиції в листі ДПСУ від 17.11.2011 р. N 6451/7/15-3117-10, в якому йдеться про те, що заява із скаргою на постачальника подається до податкової декларації за той звітний податковий період, в якому платник включив суму до складу податкового кредиту, то вищевказаний лист ДПСУ відкликано листом від 21.11.2012 р. N 9455/0/71-12/15-3117.
   
   Таким чином, у разі подання заяви із скаргою на постачальника по податкових накладних, виписаних в інший податковий період ніж той, за який було подано податкову декларацію, за такими податковими накладними у платника відсутнє право на податковий кредит.
   
   Заступник Голови
   С. Малиш

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам