Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • О введении новых подходов в администрировании налога на прибыль

О введении новых подходов в администрировании налога на прибыль   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.10.2012 р. N 4975/0/71-12/15-1217
   
   Щодо запровадження нових підходів в адмініструванні податку на прибуток


   
   У зв'язку із прийняттям Закону України від 5 липня 2012 року N 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" (надалі по тексту - Закон N 5083-VI), а також на виконання підпунктів 3.1 та 3.2 пункту 3 протоколу апаратної селекторної наради ДПС України від 09.08.2012 р. N 15-п, Департамент оподаткування юридичних осіб ДПС України звертає увагу на наступне.
   
   З 1 січня 2013 року докорінно змінюється підхід до декларування та сплати платниками податку на прибуток своїх податкових зобов'язань.
   
   Так, з 1 січня 2013 року до Податкового кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України N 5083-VI, зокрема, в частині змін пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу щодо строків сплати податкових зобов'язань. Це в свою чергу призведе до зміни методики адміністрування податку на прибуток.
   
   Передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
   
   Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску.
   
   Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
   
   У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.
   
   Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
   
   У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
   
   При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
   
   Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом.
   
   Хочемо наголосити на тому, що ДПС України підготовлено зміни до відповідних форм податкових декларацій з податку на прибуток, які на теперішній час проходять процес погодження з відповідними міністерствами та відомствами у порядку, визначеному законодавством.
   
   Головним у таких змінах є те, що платники податку на прибуток самостійно визначатимуть авансовий внесок, що підлягатиме сплаті щомісячно.
   
   При цьому пунктом 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
   
   Повідомляємо про те, що наразі готується узагальнююча податкова консультація стосовно порядку та особливостей подання звітності та сплати податку у 2013 році з урахуванням особливостей спрощення цієї процедури з урахуванням Закону України N 5083-VI.
   
   Таким чином, проведення розрахунків сплати податкових зобов'язань починаючи з 1 січня 2013 року буде здійснюватися виключно за встановленими Податковим кодексом підходами.
   
   У той же час з 1 жовтня 2012 року розпочинається кампанія декларування податку на прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємств за 9 місяців ц. р., що, зокрема, формує базу для нарахування та сплати податку на прибуток у січні - лютому 2013 року.
   
   При цьому вважаємо за доцільне наголосити, що податкові органи ДПС повинні:
   
   • вжити всіх заходів щодо недопущення зниження нарахування податку на прибуток у III кварталі 2012 року проти II кварталу 2012 року;
   
   • вчасно провести камеральні перевірки поданої звітності з податку на прибуток за 9 місяців п. р. та в цілому за 2012 рік та в разі встановлення порушень складати акти камеральних перевірок та приймати податкові повідомлення-рішення;
   
   • у разі донарахування бази для обчислення авансового внеску з податку на прибуток, що підлягатиме сплаті, шляхом як самостійного виправлення помилок платниками податку, так і за наслідками проведених перевірок податковими органами, забезпечити нарахування та сплату авансового внеску з податку на прибуток від загальної бази нарахування, тобто з урахуванням таких донарахувань;
   
   • в разі встановлення факту заниження нарахування та сплати щомісячного авансового внеску з податку на прибуток забезпечити донарахування податку та застосування штрафних санкцій згідно з чинним законодавством;
   
   • у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, а тому авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, вжити заходів щодо прискорення подання такими платниками податкової звітності за I квартал звітного року, що буде свідченням правомірності несплати таким платником авансового внеску у квітні звітного року.
   
   Зважаючи на викладене, головними критеріями оцінки результатів роботи підпорядкованих органів ДПС в частині адміністрування податку на прибуток стане:
   
   • своєчасна та у повній мірі сплата платниками авансового внеску з податку на прибуток;
   
   • залучення до сплати авансового внеску всіх платників податку на прибуток згідно з нормами Податкового кодексу;
   
   • розширення бази для нарахування податку на прибуток за наслідками декларування податку за 9 місяців п. р. та в цілому за 2012 рік.
   
   Для недопущення втрат бюджету та забезпечення відпрацювання ризиків ухилення від оподаткування, зобов'язуємо:
   
   • довести до відома платників податків зазначені вище зміни, що будуть внесені до Податкового кодексу з 1 січня 2013 року;
   
   • самостійно опрацювати вказані зміни до Податкового кодексу та до 1 листопада п. р. надати пропозиції щодо удосконалення цієї методики з адміністрування податку на прибуток на адресу Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України засобами електронного зв'язку файлом 1512XXMM.NNA (де XX - число місяця, MM - місяць, NN - код регіону, A - незмінний індекс).
   
   Заступник Голови
    А. Ігнатов

Теги
фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
266568 294
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд