Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исчислении и уплате экологического налога в 2013 году

Об исчислении и уплате экологического налога в 2013 году   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.02.2013 р. № 3688/7/15-2117
   
   Про обчислення та сплату екологічного податку у 2013 році


   
   Державна податкова служба України повідомляє, що пунктами 16-21 розділу І Закону України від 20.11.2012 р. № 5503-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» (далі - Закон № 5503, Кодекс) змінено ставки екологічного податку, які передбачені статтями 243 - 248 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 7,9 відсотка.
   
   Розділом ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 р., за винятком окремих норм.
   
   З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
   
   Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи згідно із ст. 58 Конституції України.
   
   Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (04.01.2013 р.).
   
   Таким чином, платники екологічного податку за І квартал 2013 р. подають до органів податкової служби два додатки, тобто починаючи з 1 січня по 3 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по 3 січня ц.р., а з 4 січня по 31 березня ц.р. включно згідно Закону № 5503. Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань по екологічному податку за П, ІІІ та ІV квартали ц.р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 5503.
   
   При цьому, згідно з п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно, ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243 - 246 Кодексу (у 2012 році - становили 50 відсотків).
   
   Згідно зі ст. 250 Кодексу базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.
   
   Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов'язань у 2013 році не змінився.
   
   Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.10 р. № 1010 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.11 р. за № 26/18764 та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:
   
    - за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
   
    - за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби;
   
    - за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
   
   Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2012 р. є 11 лютого 2013 р., а останнім днем сплати податку - 19 лютого 2013 р.; за I квартал п.р., відповідно, - 10 травня 2013 р. та 20 травня 2013 р.; за П квартал п.р. - 9 серпня 2013 р. та 19 серпня 2013 р.; за Ш квартал п.р. - 11 листопада 2013 р. та 19 листопада 2013 р.; за ІV квартал 2013 р. - 10 лютого 2014 р. та 19 лютого 2014 р.
   
   До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.
   
   Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
   
   Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.
   
   Заступник Голови
   А. П. ІГНАТОВ

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109045 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно