Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете возвратной финансовой помощи; О порядке отчетности в случае нарушения критерия для применения ставки 0%

Об учете возвратной финансовой помощи; О порядке отчетности в случае нарушения критерия для применения ставки 0%   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.06.2013 р. № 1179/10/06-4-06


   
   
Щодо обліку поворотної фінансової допомоги
   (Витяг)


   
   
   <...>
   
   Відповідно до пп.14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою.
   
   
   Підпунктом 135.5.4 п.135.5 ПКУ передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.
   
   Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПКУ до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті.
   
   Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. У разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається не поверненою на кінець такого звітного періоду. Умовні проценти розраховуються відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
   
   Відповідно до пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 ПКУ до інших доходів включаються суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються не поверненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з цим Кодексом мають пільги щодо його сплати, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж встановлено п.151.1 ст. 151 ПКУ.
   
   Згідно із ст. 33 ПКУ податковим періодом визначається встановлений цим Кодексом період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.
   
   Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку.
   
   Пунктом 152.9 ст. 152 ПКУ установлено, що базовим податковим (звітним) періодом для цілей ІІІ розділу ПКУ є календарний квартал.
   
   При цьому податковий облік ведеться в загальному порядку, встановленому ПКУ.
   
   Враховуючи вищезазначене, платник податку на прибуток на кінець календарного кварталу має здійснювати, як розрахунок умовного нарахування процентів поворотної фінансової допомоги, так і включення до складу своїх доходів неповернуту фінансову допомогу від платника податку.
   
   Одночасно зауважимо, що роз’яснення щодо не змінності розрахунку умовного нарахування процентів поворотної фінансової допомоги у 2013 році розміщено у журналі «Вісник податкової служби України», березень 2013., №10 (726), с.7.
   
   
Щодо порядку звітування у разі порушення критерію для застосування ставки 0%

   
   Узагальнюючою податковою консультацією щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податків на прибуток, затвердженою наказом ДПС України від 05.07.2012 р. № 578, визначено, що платник податку на прибуток, який порушив будь-яку із умов застосування нульової ставки, оподатковує прибуток на загальних підставах за базовий податковий період, в якому відбулось таке порушення, та подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. 1213.
   
   Одночасно зауважимо, що роз’яснення щодо порядку застосування нульової ставки платниками податку на прибуток розміщено у журналі «Вісник податкової служби України», вересень 2012 р., №36 (704), с.15.
   
   
   <...>
   
   Заступник Міндоходів у м. Києві
   О.В. Онищенко
   
   Джерело: Інтерактивна бухгалтерія

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам