Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДС операций по осуществлению продажи товаров с применением маркетинговой программы лояльности

Относительно обложения НДС операций по осуществлению продажи товаров с применением маркетинговой программы лояльности   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.08.2009 р. N 16975/7/16-1517-26


   
   ДПАУ розглянула лист ТОВ щодо оподаткування ПДВ операцій із здійснення продажу товарів із застосуванням маркетингової програми лояльності і повідомляє.
   
   Загальний порядок формування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено в ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).
   
   Торговельне підприємство - учасник, яке реалізує фізичним особам - власникам карток товари, базу оподаткування ПДВ проданого товару визначає виходячи із суми коштів, отриманих безпосередньо від покупця такого товару (фізичної особи - власника картки), та коштів (попередньо отриманих при нарахуванні преміальних балів), перерахованих Оператором торговельному підприємству для оплати таких товарів.
   
   Операція з утримання торговельним підприємством коштів у фізичної особи та перерахування їх Оператору, а також операція по перерахуванню Оператором коштів на оплату за товари та послуги, які придбаваються у торговельних підприємствах фізичною особою - власником картки в межах договору, укладеного між Оператором та фізичною особою - власником картки, за своєю суттю є операціями з грошовими коштами та не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп. 3.2.5 ст. 3 Закону.
   
   Отримання дозволу на проведення зазначених операцій здійснюється відповідно до Закону України від 12.07.2001 р. N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
   
   Що стосується включення до складу валового доходу торговельного підприємства та Оператора коштів, отриманих від нарахування преміальних балів, то повідомляємо.
   
   Відповідно до ст. 1011 ЦКУ договір комісії передбачає, що одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
   
   При цьому ст. 1015 ЦКУ передбачено, що за згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.
   
   За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента.
   
   Згідно з п. 1.31 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) під продажем товарів розуміються будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.
   
   Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари.
   
   Підпунктом 7.9.1 ст. 7 Закону визначено, що не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку із залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно, з урахуванням положень підпункту 7.9.6 цього пункту.
   
   Отже, перерахування коштів від комітента до комісіонера у межах договору комісії не відноситься до продажу і, відповідно, валовий дохід у комісіонера та субкомісіонера не виникає.
   
   Заступник Голови
   Н. Рубан

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам