Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О местах осуществления хозяйственной деятельности

О местах осуществления хозяйственной деятельности   
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.09.2015 р. N 6854

   
Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України

   
Про розгляд листа

   Державною регуляторною службою України розглянуто лист Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України від 07.08.2015 N 10/4-5227 щодо місць провадження господарської діяльності та повідомляється наступне.
   
   Згідно з частиною першою статті 18 Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон N 222) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться, зокрема, відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами.
   
   Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону N 222 до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування:
   
   продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
   
   оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день;
   
   сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.
   
   Відповідно до абзаців другого та третього частини восьмої статті 9 Закону N 222 місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання).
   
   Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).
   
   Згідно з частиною другою статті 11 Закону N 222 у заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про: здобувача ліцензії: для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
   
   вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
   
   бажаний спосіб одержання документів.
   
   Отже, на думку Державної регуляторної служби України, інформація про місця провадження господарської діяльності може міститися в заяві про отримання ліцензії, зміст та форма якої має бути встановлена відповідними Ліцензійними умовами, або в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (наприклад, відомості або інформація, складені та підписані безпосередньо здобувачем ліцензії).
   
   Т. в. о. Голови Державної
   регуляторної служби України
   
В. П. Загородній

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам