Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об использовании печатей предприятиями

Об использовании печатей предприятиями   
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.04.2015 р. N 2238

   Державна регуляторна служба України розглянула звернення щодо Закону України від 15.04.2014 р. N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" та інформує.
   
   1. Закон України від 15.04.2014 р. N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" (далі - Закон N 1206) спрямований на відмову від обов'язковості та перехід до добровільності використання печаток суб'єктами господарювання приватного права.
   
   Згідно зі ст. 81 ЦКУ юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
   
   Постановою КМУ від 16.11.2011 р. N 1182 затверджено модельний статут ТОВ, п. 5 якого встановлено, що товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.
   
   Якщо в установчих документах юридичної особи приватного права зазначено про наявність печатки, вона повинна використовуватися.
   
   2. Згідно зі ст. 4 Закону України "Про господарські товариства" акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору.
   
   Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.
   
   1. Відповідно до ст. 13 Закону України "Про акціонерні товариства" установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.
   
   2. Згідно зі ст. 74 ГКУ державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
   
   Статтею 76 ГКУ встановлено, що казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.
   
   При цьому на сьогодні діє наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2012 р. N 870 "Про затвердження примірних статутів державного комерційного підприємства і казенного підприємства", які передбачають наявність у зазначених підприємств печатки із своїм найменуванням.
   
   Відповідно до ст. 78 ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.
   
   Тому, враховуючи вищевикладене, зазначені у цьому пункті підприємства мають застосовувати печатки у своїй діяльності.
   
   1. Законом N 1206 не передбачено норм, що встановлюють необхідність приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного Закону. Проте відповідно до частини четвертої ст. 4 ЦКУ актами цивільного законодавства, зокрема, є постанови Кабінету Міністрів України, які відповідно до ст. 117 Конституції України є обов'язковими до виконання.
   
   Враховуючи вищевикладене, всі норми чинних актів законодавства щодо використання печаток та штампів в документах кадрового діловодства, при оформленні податкових накладних тощо підлягають застосуванню.
   
   2. Пунктом 29 Закону N 1206 було внесено зміни до ст. 25 і 36 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та виключено необхідність скріплення печаткою пропозиції учасника при застосуванні процедури відкритих торгів чи запиту пропозиції.
   
   Просимо звернути увагу, що роз'яснення з порушених питань надавалися також листами НБУ від 11.12.2014 р. N 25-110/74213, Мін'юсту від 14.08.2014 р. N 6820-0-4-14/8.1, Держпідприємництва від 04.08.2014 р. N 6255/0/20-14.
   
    Голова Державної
   регуляторної служби України
   
К. Ляпіна

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам