Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно лицензирования хозяйственной деятельности

Относительно лицензирования хозяйственной деятельности   
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.07.2015 р. N 5223/0/201-15
   
Міністерству внутрішніх справ України

   
Про надання відповіді

   Державна регуляторна служба України розглянула лист Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2015 N 10/4-3672 та повідомляє.
   
   Згідно з пунктом 11 частини першої статті 7 Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), який набрав чинності 28.06.2015, ліцензуванню підлягає господарська діяльність із виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж.
   
   Частиною шостою статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону встановлено, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти. При цьому Законом не передбачено переоформлення таких ліцензій, крім випадків, визначених абзацами другим - четвертим частини шостої статті 21.
   
   Щодо звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності
   

   Порядок звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину встановлений частинами восьмою та десятою статті 15 Закону.
   
   У разі наміру ліцензіата звузити вид господарської діяльності, що ним провадиться, він подає до органу ліцензування заяву про таке звуження, в якій зазначає частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення. Дані про рішення органу ліцензування щодо звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії (далі - ЄДР).
   
   Водночас згідно із Законом переоформлення ліцензії здійснюється виключно у разі:
   
   зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (ч. 15 ст. 13);
   
   переходу права на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем (ч. 7 ст. 15).
   
   Таким чином, звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не передбачає переоформлення ліцензії, разом з тим дані про рішення органу ліцензування щодо звуження вносяться до ЄДР.
   
   Щодо розширення ліцензіатом провадження виду господарської діяльності
   
   Порядок розширення ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, який провадиться ним частково, встановлений частинами дев'ятою - одинадцятою статті 15 Закону.
   
   У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону, разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами.
   
   Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії. Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього Закону, якщо інше не передбачено законом.
   
   Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до ЄДР у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії, при цьому, ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності у розширеному вигляді з моменту внесення даних до ЄДР.
   
   Таким чином, розширення ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, додатковою частиною не передбачає переоформлення ліцензії, при цьому ліцензіат набуває право на провадження нової частини виду, на яку розширено господарську діяльність, з моменту внесення відповідного запису до ЄДР.
   
   Щодо переоформлення ліцензії
   
   Законом визначено виключний перелік підстав для переоформлення ліцензії:
   
   зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (ч. 15 ст. 13);
   
   перехід права на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем (ч. 7 ст. 15).
   
   Таким чином, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця ліцензія не підлягає переоформленню. Разом з тим, згідно із частиною другою статті 15 Закону ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.
   
   Щодо видачі копії ліцензії.
   
   Законом не передбачено видачу копії ліцензії на філії, інші відокремлені підрозділи або місця провадження ліцензіатом діяльності.
   
   Водночас статтею 9 Закону встановлено вимогу щодо провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов. При цьому, відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності вносяться до ЄДР.
   
   Перший заступник Голови
   Державної регуляторної
   служби України
   
В. П. Загородній

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам