Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно вопросов применения норм Закона Украины от 02.03.2015 N 222-VIII "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"

Относительно вопросов применения норм Закона Украины от 02.03.2015 N 222-VIII "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"   
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.10.2015 р. N 8208
   
Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської обласної державної адміністрації
   вул. Преображенська, 12, м. Чернігів, 14000

   
Про надання роз'яснень

   Державною регуляторною службою України розглянуто лист Департаменту житлово-комунального, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської обласної державної адміністрації [...] щодо надання роз'яснень з питань застосування норм Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон N 222) та зазначається наступне.
   
   Відповідно до частини першої статті 2 Закону N 222 цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
   
   Органом ліцензування, у розумінні Закону N 222, є орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.
   
   Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609, обласні, Київську міську держадміністрації визначено органами ліцензування низки видів господарської діяльності, що відповідно до статті 7 Закону N 222 підлягають ліцензуванню, а саме:
   
   - освітня діяльність закладів освіти;
   
   - зовнішньоекономічна діяльність;
   
   - централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
   
   - виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.
   
   Стаття 6 Конституції України проголошує, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
   
   Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
   
   Як встановлено у статті 18 Конституції України, виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
   
   Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
   
   Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
   
   Організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій встановлено Законом України "Про місцеві державні адміністрації".
   
   Згідно із статтею 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
   
   У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.
   
   Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   
   Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (далі - Типове положення).
   
   Так, відповідно до пункту 1 Типового положення структурний підрозділ місцевої держадміністрації (далі - структурний підрозділ) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
   
   Пунктом 4 Типового положення передбачено, що вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.
   
   Одночасно слід зазначити, що відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази.
   
   Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
   
   З огляду на зазначене, Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури є структурним підрозділом Чернігівської обласної державної адміністрації (а не окремим органом виконавчої влади) та діє у межах повноважень, наданих Розпорядженням Голови зазначеної держадміністрації, у тому числі з питань ліцензування видів господарської діяльності.
   
   
   Перший заступник Голови
   Державної регуляторної
   служби України
   
В. П. Загородній

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам